Podziel się z Innymi

MEDIUMizm — Egzorcysta — Nawiedzenia, Nękanie, Opętane Domy i Tereny przez Dusze Odcieleśnione


Opuszczanie Ciała Fizycznego

Czy pomyślałeś/eś, że Nawiedzony Teren lub Dom, to tylko Zamek lub stara opuszczona wielka Posiadłość, w której straszy, do której lękamy się podejść, nie mówiąc już o zamieszkaniu? Takie Nawiedzenia to już rzadkość, jednak też zdarzają się! Całe spektrum Nawiedzeń, opętań istnieje od lekkich, zupełnie nieszkodliwych, po bardzo ciężkie. Wiele Zjawisk nadprzyrodzonych utrudnia Ludziom Życie, ale są i takie, które całkowicie je uniemożliwiają.

Spotkałem się z przypadkami Mieszkań, Domów, Działek i Firm,
na których ciążyły Klątwy Rodzinne, utrudniające Lokatorom
lub Pracownikom Życie, uniemożliwiające sprzedaż, kupno,
wynajem oraz ryzyko bankructwa,
nie mające nic wspólnego z Nawiedzeniem.


Ciało Umysł  Duch. Osobowość - Podświadomość  Niższe Ja. Świadomość Średnie Ja. Nadświadomość Wyższe Ja
Najpierw napisze, z czego składa się Twoja Cała Istota i wszystko, co widzisz i nie widzisz wokół siebie.
Jesteś Bytem trójdzielnym, złożonym z Ciała, Umysłu i Ducha. Elementami Psychiki / Osobowości, jest Podświadomość — Niższe Ja, Świadomość — Średnie Ja. Nadświadomość — Wyższe Ja.

Podświadomość to część, będąca na najniższym szczeblu Intelektualnym (odpowiada za dolne Czakry, połączone z Jądrem Ziemi). Odbiera Świat zewnętrzny, poprzez Narządy pięciu Zmysłów, przekazując Świadomości (Centrum Serca połączone z niższymi i wyższymi Czakrami) do analizy, dedukcji i postrzegania. Podświadomość jest też bankiem pamięci wszystkich naszych nabytych — a także wy­par­tych lub ukry­tych na po­zio­mie Nieświa­do­mym — Myśli, Emo­cji, Doświadczeń, Zdarzeń, wzorców postępo­wa­nia w obszarze Naszej Jaźni. Ma Men­tal­ność Dziec­ka od­czu­wającego wstyd lub lęk przed nieznanym, które potrzebuje uwagi i opieki. Podświadomość, to taki Opowieściowy "Niewierny Tomasz", który uwierzy Sercu / Duszy Swojej będącej w Miłości, dopiero wtedy jak Osobiście dotknie i zobaczy Coś lub Kogoś na własne Oczy Fizyczne. Podświadomość wykonuje wszystkie polecenia Świadomości, jest z Nią scalona i pod Jej kontrolą. Świadomość zajmuje się logicznym Myśleniem, Czuwaniem i Działaniem wyciągając wnioski. W przypadkach koniecznych i cudotwórczych, Świadomość, korzysta z pomocy — wewnętrznej Mocy — Nadświadomości, w połączeniu z Podświadomością. Nadświadomość to Kanał znajdujący się ponad Naszą Istotą w połączeniu z Czakrą Korony i z Bogiem (Centrum Miłości Wszechświata). Po­sia­da naj­wyższy po­ziom Wi­bra­cji i Energii. Jest Energią kre­atywną, twórczą z naj­wyższą zdolnością poj­mo­wa­nia. To sfera Duchowa, leżąca ponad logiczną, werbalną, rozumową, i racjonalną Świadomością, przekraczającą sferę Egotyczną Osobowości. Poczucie wewnętrznej Harmonii, Spełnianie się i Szczęście Istoty oraz Jej Rozwój i Zdrowie, wyłącznie zależy od zintegrowania w Psychice tych 3 części.

Połączenie z Wszechświatem — Wniebowstąpienie
Rozdrabniając Istotę, na części pierwsze. W każdym niezliczonym Atomie, Nukleolusie, Protonie, Neutronie i innych elementarnych cząstkach Materii, w tym Komórkach Ciała znajduje się Umysł, co w Istocie jest Energią (Iskrą Bożą a dalej Ogniem). Energią jest Myśl.
Biochemiczny Mechanizm znajdujący się w Ciele (Najbardziej skomplikowany, lecz nie jedyny) to Mózg. Mózg, za pomocą którego Ciało przetwarza, Energie Myśli i Emocji na Fizyczne impulsy w Słowie i Czynie. Jak Mózg tak i całe Ciało jest przetwornikiem.

Lewa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy prawej części Ciała. Reaguje na wzrok i słuch. Odpowiedzialna jest za werbalne bodźce, Fakty oraz czyste szczegółowe racjonalne i logicznie Myślenie, rozbijając wszystko na czynniki pierwsze.
Prawa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy lewej części Ciała. Reaguje na ruch i działanie. Odpowiedzialna jest za — aspekty naszego Istnienia (Po­zy­tyw­ne, jak i Ne­ga­tyw­ne) — Wyobraźnie, Wizualizacje, Skojarzenia, Wzorce, odczuwanie Rzeczywistości, Namiętności, Emocje, Popędy, Kreatywność, Efektywność, i Intuicje. Poprzez genetyczne modyfikacje DNA, większość Osób nie ma Harmonii, pomiędzy jedną a drugą półkulą Mózgową. Mężczyźni mają bardziej rozwiniętą Lewą półkule a Kobiety Prawą półkule Mózgu.

Bóg i Natura Reinkarnacja Ewolucja — Duch Materia — Wszechświat
W każdej Komórce (i większych częściach Ciała) znajdują się maleńkie przetworniki, inaczej Meridiany połączone z Czakrami. Na przykład Komórki Krwi (Woda) — posiadają swoją własną Inteligencje. Dusza lub inaczej Aura albo Jaźń jest zasobnikiem dla Ciała — Gruntu. Jest wszędzie — w Tobie i wokół Ciebie, utrzymuje Twoją Istotę w całości, jak Powietrze w Tobie i wokół Ciebie. Między Komórkami w 99% znajduje się pusta Przestrzeń. Dusza Jest w tej pustej Przestrzeni. Dusza mieści w sobie Ciało Fizyczne i Wyższe Ciała. Dusza Boga zawiera w sobie nieskończony Wszechświat i utrzymuje Boga w całości.

Wychodzenie Energii z Ciała poprzez Czakrę Sakralną
Dusza jest nieustanną Energią Życia, która istnieje wewnątrz i wokół wszystkich Fizycznych przedmiotów. Życie to Wibracja. Życie to Bóg poruszający się poprzez Fale. Dusza nie ma początku ani końca, nawet ta tzw. Demoniczna. Wszyscy Jesteśmy połączeni w Jednym Duchu, w różnych stopniach zagęszczenia i stopniach prędkości Wibracji, przybierając liczne indywidualne Postacie i Osobowości. Dlatego nie ma dwóch takich samych Ludzi, Kamieni, Kropli Wody, płatków Śniegu, itd. jak sam niepowtarzalny i zmienny Wszechświat, który Ewoluuje. Tam, gdzie Wibruje Twoja Twórcza Myśl..., tam pozostawiona część Siebie samego (Kopia), na wieczność.

Transmutacja Ciała Fizycznego do Ciała Świetlnego
Kiedy Ciało Fizyczne — tzw. umiera (Energia wypływa z Czakry Sakralnej) — w powolnym tempie rozbija się na Atomy, Dusza nie przestaje Tworzyć. Dusza / Jaźń wcielona i odcieleśniona Jest Życiem. W chwili tzw. Śmierci, widząc swoje leżące nieruchome Ciało, jest nad wyraz Żywa, Swobodna i Lekka. Jednak Ogarnia Ją zamęt, jeśli nie ma rozwiniętej Świadomości. Ma wrażenie, że jest na łasce Losu. Dusza Odtwarza i Urzeczywistnia najsilniejsze i najżarliwiej pielęgnowane Wyobrażenia płynące z Umysłu.

Jaźń odcieleśniona, gdy zapragnie jakiegoś określonego punktu widzenia, zaraz tego błyskawicznie Doświadcza i Przypomina sobie przy tym, że może dotrzeć Wszędzie, z prędkością swej Myśli, we wszystkie miejsca równocześnie, doznając ich. Jeśli Dusza całe Życie wierzyła w istnienie Nieba lub Piekła, że Bóg osądza „żywych i umarłych” i że na pewno zasłużyła na Niebo lub Piekło, wówczas Jest w Niebie lub Piekle - powołując tą pod Rzeczywistość! O tym dowiesz się z opowiadań Osób, które przeżyły granice Śmierci (Śmierć kliniczną), długotrwałą śpiączkę lub powtarzające się i zapamiętane (Koszmarne) Sny. Niektórzy powracają pełni Energii, przepełnieni Błogostanem, Miłością, Radością i Spokojem. Inni wyczerpani (wyssani z Energii), pełni Strachu, przerażeni i przeświadczeni, że zetknęli się z demonicznymi, mrocznymi, złowieszczymi siłami. Zapis Obrazów i Treści zależny od jakości i ilości Energii w Aurze. W tym czasie Dusza przypomina sobie, że wszelkie zjawiska są dziełem Myśli, a każdy przejaw skutkiem Intencji i Uczuć, co staje się Doświadczalną Rzeczywistością. Rozumie, że w Duchowym Świecie pomiędzy Myślą a Doświadczeniem odstępu nie ma, a wynik występuje natychmiast. W Świecie Fizycznym pojawia się odstęp.


Negatywne Emocje zapisane w Ciele
Większość Błąkających i Nawiedzających Duchów / Dusz, nie przyjmuje do wiadomości faktu własnej śmierci Fizycznego Ciała. To najczęściej Materialiści, Sceptycy, Zakompleksione Ofiary losu, Fanatycy, Samobójcy, Przestępcy, Mordercy, Nałogowcy — Hazardziści, Alkoholicy, Lekomani, Narkomani — niszczący Świadomie lub Nieświadomie Swoje Ciało, działając auto destrukcyjnie na Swój Organizm. Uprawiający sporty ryzykowne i ekstremalne. Lubiący Samookaleczenia, szybką jazdę samochodem (lub innym środkiem komunikacji), zabawę z bronią lub ostrymi przedmiotami.

Żyjący w nieustannym Stanie Strachu lub Stresie — wszelakim Negatywie, często zamrożeni w czasoprzestrzeni, lub nie w pełni połączeni z Materią — Gruntem i Wodą oraz z Duchem — Ogniem i Powietrzem.

Takie Istoty Przekonane są, że Żyją w dotychczasowym Ciele Fizycznym dalej. Myślą, że Ciało Astralne, to Ciało Fizyczne, choć to tylko kopia Fizycznego Ciała, widzialna jako Cień. Nie przyjmują do wiadomości faktu, że brakuje Im poprzedniego Ciała Fizycznego a Inni którzy mają nierozwinięty szósty Zmysł, Ich nie widzą. Jedyny ich Dom dla Nich, to Środowisko / Mikroświat, w którym dotychczas Żyły. Myślą, że Żyją w Nim dalej, w równoległej czasoprzestrzeni z dostępem do wszystkich informacji ze Świata Fizycznego, przez Zmysły ze zdolnością odbierania bodźców zewnętrznych. Frustruje Ich brak reakcji otoczenia na Ich obecność. Każda Dusza to indywidualność, są takie Dusze, które uwiązane są przez siatki Astralne z własnej woli, albo które Mentalnie Śpią w Nieświadomości — tych nie da się przebudzić, zanim sami tego nie zrobią, z pomocą Świadomości lub wyższej Świadomości, która wiecznie czuwa w Stanie Miłości. Także są takie Dusze, które panicznie boją się, przez samo potępienie — za własne Doświadczenia i Przeżycia — przejścia w Zaświaty i spotkania z Bogiem / Miłością, i Istotami ze Światła w Eterze. Zamiast tego wolą pozostać w Nieświadomości (w Nicości / Pustce / Próżni) wśród Innych i udawać pozornie, że kompletnie nic nie zmieniło się, zadręczając Swoją obecnością Siebie i Innych oraz Energetycznie wypalając się, obniżając jeszcze bardziej Swoje Wibracje.


DuchowyUzdrowiciel pl - Gołąbek Symbolizujący Wolność Czystość Serca
Teren lub budowla jako Materia (zagęszczona Energia), być opętany nie może. Znajdujący się w tym miejscu Nawiedzający Duch odcieleśniony, który wierzył za Życia w destrukcyjne przesądy: W śmiertelność Duszy, w odwet "Oko za Oko", w Boga karzącego, który chce Dusze, skazać na Wieczne potępienie, w surowość Piekła i Sądu ostatecznego, może jedynie wpływać na Materię, wykorzystując Ludzką Medialność — Przekaźnik Energii.

Dusza Błąkająca, nie może wejść w Ciało, zajęte przez Świadomego Prawowitego „Właściciela” — który jest z Ciałem Energetycznie połączony, chroniącą Aurą oraz Energetycznym kanałem z Nadświadomością i Materią. Może jednak, wykorzystując Negatywny Nastrój — obniżenie Wibracji na poziom Astralny — zawalczyć o prawo do Jego używania, podczepiając się pod Aurę, która ma w niej luki. Wibracyjnie przyciągana jest jak magnez do Ciała, jakiejś słabej Psychicznie i Emocjonalnie Osoby, aby ją dręczyć Psychicznie i Emocjonalnie, dając Cierpienie, nawet Śmiertelne Choroby i zmieniając Jej nawyki a poprzez Podszepty namawiać do uzależnienia, od którego Dusza była uwiązana za Życia: np. do samookaleczenia, samo potępiania, samoponiżania, bijatyk, kłamstw, picia alkoholu, narkotyków, okradania, okrucieństwa, a nawet morderstwa. Może też przenieść na Osobę problemy, z którymi Sama nie mogła sobie poradzić za Życia. Zawładnięcie jednego Ciała Fizycznego i Emocjonalnego lub Mentalnego przez dwie — lub więcej — Dusz, nazywam Opętaniem.


Zjawiska Paranormalne, takie jak: Tragiczne wypadki lub zgony wciąż w tym samym miejscu, Hałasy w domu, (Poltergeist) Słyszenie Myśli (nie Swoich) w głowie, Gwałty, Duszenie Osoby podczas snu, Nieprzyjemne zapachy, Piętnowanie — dające bolesne dotyki i niegojące się rany i blizny — Stygmaty, widoczne Cienie, Znikanie przedmiotów, Przesuwanie
lub spadanie różnych przedmiotów, Odczuwanie Przytłoczenia, Lęku
i Nieprzyjemnego zimna
(wokół i w sobie, przede wszystkim w stopach i dłoniach), to tylko namiastka tego, jak Dusza czyni,
gdy chce na Siebie zwrócić uwagę lub to znak że ściąga z Ciebie Energie.
Jej siła zależna jest, od tego, ile ma w Sobie nagromadzonej Energii,
np. jak na Moich zdjęciach, zwalając lampkę i obraz oraz uwidoczniając się w telewizorze, zanim odprowadziłem do Światła.
Jego Ciało Fizyczne, pochowane było pod budynkiem w którym mieszkamy.


Duszek - błąkająca Dusza - po prawej stronie objawił się na telewizorze   Duszek - Dusza - jego mala demolka


Aura - Ciało Połączone ze Świadomoscią Podświadomością Nadświadomością z Materią i Duchem - Harmonia w Przepływie Energii
Egzorcyzmy z Mojej strony polegają na Przesłaniu czystej Miłości do Duchowego Serca i Umysłu zabłąkanej Duszy, które podwyższają Wibrację i Przebudzają. Daniu Jej zrozumienia na jakiej Wibracji przebywa. Przekonuje, nie łamiąc Jej wolnej woli, aby zechciała zaprzestać Samo potępiać się. Pokazuje urywek Świata Świetlistych Dusz, które odczuwa na Sobie namiastkę, Stanów stamtąd płynących. Po wyrażonej Woli, łączę Jej Ciała w Jedność z Nadświadomością oraz Oczyszczam — wszelką Ciemność — Negatywne rzucone Myśli, Słowa, Uczucia i Emocje, jakie na Gruncie Ziemi lub w Wodzie po Sobie zostawiła, aby nie musiała — chcąc ponownie na Ziemie wrócić — Ich później na Sobie w tych Miejscach Doświadczać.

Nie trafiłem jak na razie na mocno uparte Dusze lub robiące problemy. 😊 Kwestia jak do Nich podchodzimy, wtedy One tak podchodzą do Nas. Ja podchodzę do Nich z Najwyższym Ich Dobrem, Szacunkiem, z Prawdą i z Miłością, wiedząc — w jakim Stanie Strachu — na niskiej Wibracji Żyją. Mam jednak Świadomość, że są przeraźliwe, mściwe, uparte z bardzo upadłą Świadomością Dusze, które atakują i wpadają w panikę, warczą, szarpią a nawet gryzą, zachowujące się jak wściekłe Zwierzęta. Takie jednak sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i tylko wtedy, jak Rodzina Osoby Opętanej czy też zniewolonej, wcześniej wzywała Osobę, która sama nie jest Duchowo Czysta, Żyjąca w kłamstwie bez łączności ze Swoją Duszą a dalej z Miłością, robi to Teoretycznie (Brudnym Umysłem i Sercem), uznając Dusze, że jest Zła, Potępionym Grzesznikiem, Diabłem, Szatanem lub Demonem (zależne od kultury) i straszy się Dusze jeszcze bardziej. Dusza słysząc o Jej Oskarżaniu, Potępieniu i Piekle, jeszcze bardziej obniża Swoje Wibracje, ciągnąc tym samym Swoją "Ofiarę" w większy Negatyw i wpada w furię, stając się nieobliczalna, mogąc nawet "Ofiary" Ciało Fizyczne doprowadzić do ciężkiej choroby lub nawet śmierci.

Czynny udział w Egzorcyzmie lub odprowadzeniu i wzniesieniu Dusz na wyższy Energetyczny poziom, jest dla Mnie bardzo ważny. To nie tylko Błogość, Ulga, Radość i Wolność dla Osoby Oczyszczanej, ale i dla Duszy wielkie wzruszenie i najpiękniejsze Święto spotkania się z Duchową Rodziną... w Eterycznym Świecie, jak i Świadomość Połączenia się z — Bogiem — Miłością Bezgraniczną.


DuchowyUzdrowiciel.pl - Wolność i Miłość wysłana dalej
Na dole strony lub w tym filmiku znajdziesz
— Sesje z Jezusem —
Odprowadzenie (o bardzo niskiej Świadomości) błąkających Dusz do Świata Dusz (Światła Miłości / Boga), które błądziły
w Ciemnościach, zniewolone przez Siatki Astralne.

Dźwięk w Filmiku, nie jest najlepszą jakością.
Jest z małymi zakłóceniami przez Mojego Psa
😉


Dlaczego są Opętane domy i tereny?Powody przebywania Błąkających Dusz
w miejscach z Nimi powiązanymi:


  Nieświadomość Swojej "śmierci", przez Nieświadome Życie w Ciele.
  Nagle / Gwałtowne odejście w tragicznych okolicznościach — Ofiary lub Kata — Wojna, Morderstwo, Wypadek, Samobójstwo.
  Złość i żal za brak uszanowania woli.
  Poczucie winy i niegodności lub chęć zemsty — na Innej Duszy — przez brak wybaczenia, za Jej Doświadczenia wobec Niej.
  Odbywanie Karmy / Kary — Samo potępienie i cierpienia — wybierając miejsce w którym odeszły.
  Nie potrafią rozstać się z Materią, nałogiem, bliskimi, miejscem, w którym Żyły lub zostały pochowane — z domem, fortuną lub przedmiotem.
  Obawa pójścia do Światła, myśląc, że czeka Ich jeszcze „Sąd ostateczny”, „Czyściec” lub „Piekło ogniste”.
  Oczywiście jest coś takiego jak Piekło lub inaczej Ciemność / NICość lub Próżnia. To Świat Mroku — Emocjonalno-Mentalny — Stan Umysłu (Podświadomość Strachu lub Nienawiści), w którym właśnie ta błąkająca Dusza w tym Stanie znajduje się — w „Świecie” którego Sama Stworzyła — przez własne Myśli, które są Wieczne — i z którego można pomóc wydostać się, dając zrozumienie.


Poniżej zdjęcia Dusz które Kochały, kupione przeze Mnie, stare meble i nie chciały się z nimi rozstać, nawet po rozpadzie Fizycznego Ciała — miały kilku właścicieli.

5 Duszek    4 Duszek   3 Duszek 
2 Duszek   1 Duszek


Co się dzieje, gdy masz w Swojej Przestrzeni
błąkające Dusze


(Rodzinę, Znajomych, Przyjaciół lub zupełnie "obce" Osoby)

Miej Świadomość, że Duszy łatwo wejść jest w Świat i pole Energetyczne Osoby — w Aurę. Wniknięcie Duszy, czy inaczej Nawiedzanie ma miejsce najczęściej wtedy, gdy traci Świadomość samej Siebie i pozwala sobie na zwodzenie i pokusy. W taki Stan wpada Osoba podczas zażywania psychoaktywnych substancji, mocnego upojenia narkotykowego lub alkoholowego, silnego przemęczenia, długotrwałego stresu i rozpaczy, przepracowania czy czynnego i częstego udziału w awanturze. Sprzyja temu także długotrwały Stan Smutku i Żałoby. Dusze mogą także z wolną wolą zawładnąć Ciało — dzięki rożnym "Ustawieniom" czy Okultystycznym Seansom — kiedy są wywoływane Dusze, nie tylko poprzez Tabliczkę Ouija, Grę o nazwie "Charlie Charlie Challenge" itp. ale też przez Modlitwy za zmarłych nasączone strachem i błaganiem... o pomoc i litość dla Nich, dając dodatkowe Cierpienie dla Duszy, które nie sprzyjają Duszy. Lepiej użyć Modlitw Dziękczynnych, że miało się szczęście ich w Życiu spotkać. Oglądanie horrorów, wiadomości i programów, które wywołują złość lub strach, także obniżają Wibracje i otwierają Przestrzeń do Świata zabłąkanych Dusz, zapraszając je do Swojego Biopola na wieki... Czyli w chwilach, gdy Jest się otwartym na Świat Astralny, równoległy Światu Materialnego.

2-TWARZE-1-UKRYTA-Smutek-rozpacz-przygnebienie-niska-samoocena-brak-wiary-w-siebie-poczucie-winy
Osoba Nawiedzana / Nawiedzona, przede wszystkim traci Życiodajną Energie. Z wysiłkiem robi to, co musi, na nic więcej nie ma siły i ochoty. Zamyka się w Sobie, staje się niedostępna dla Środowiska (Znajomych, Przyjaciół, Rodziny). Często obawia się o jutro, wpada w beznadzieje i choroby, jest agresywna lub bardzo smutna. W Jej towarzystwie czujemy się nieswojo, sennie, dostajemy dreszczy, jest nam nieprzyjemnie, a nawet niedobrze, więc stronimy od Niej, a Ona od Nas.

Problematyka błąkających Dusz dotyczy również wielu sytuacjom dnia codziennego, problemy z domownikami, w szkole, w pracy czy w biznesie. Często prowadzą one do bezradności, wyizolowania lub do ciężkiej sytuacji społecznej, zdrowotnej i finansowej.


Ogólne objawy, zależne od Nawiedzenia:


  Niechęć do bezgranicznej Miłości / do Boga.
  Utrata kontroli nad Emocjami — nagłe lub częste wybuchy gniewu, agresji, złości, nienawiści, bluźnierstwa, zazdrości, zawiści.
  Choroby afektywne i urojone, Zaburzenia neurologiczne, psychotyczne, psychiczne lub osobowości — m.in. Schizofrenia.
  Anhedonia, Depresja, dekoncentracja, brak ochoty do Życia, próby samobójcze, niewiara, niedowłady, ciągła senność lub bezsenność.
  Zaniki pamięci, nieczułość, osłabienie, wyczerpanie, rezygnacja.
  Choroby chroniczne lub uznane za nieuleczalne – zależne gdzie się Dusza lub Byt podpiął i na jakim Ciele. Jest ich 5. Materialne to Fizyczne. Duchowe to Astralne, Eteryczne, Emocjonalne i Mentalne (Dusza / Świadomość)
  Unikanie kontaktu wzrokowego z Rozmówcą.
  Częste utraty Świadomości. Nieprzytomność. Zakłócenia w percepcji.
  Odczuwanie lęku przed Śmiercią, negatywne Emocje i Myśli, panika, fobie, paranoje, psychozy, natręctwa, urojenia, majaczenie, halucynacje, omamy.
  Mówienie „grubym” zmienionym głosem.
  Światłowstręt a także zabrudzone Światło w oczach lub jego prawie brak.
  Nieprzyjemny zapach Osoby, choć dba o higienę.


Straciłeś/aś Bliską Osobę? Zaakceptuj, Nie rozpaczaj!


opuszczenie-ciała-fizycznego - Konstantin Korotkov
Na pewno Żałoba to ostatnia rzecz, jakiej by sobie Dusza Odcieleśniona życzyła. Oczywiście Smutek lub płacz wyraża Szacunek dla Waszej Miłości. Jednak żałoba trwałaby krótko, gdybyś wiedział/a, jakie wspaniałe Doświadczenia czekają Dusze po opuszczeniu dotychczasowego Ciała. Gdybyś miał/a Świadomość, gdzie teraz przebywa, i że trafiła tam wskutek własnego Wyższego Wyboru, Świętował(a)byś ten czas.
Gdybyś choć przez chwilę Doświadczył/a „przyszłego” Życia, wnosząc do Niego Swą najszczytniejszą i pełną Miłości Myśl o Niej i o Bogu, śmiałbyś się na pogrzebie i stypie, wypełniając Swe Serce Radością.

Ważną rzeczą, którą trzeba wewnętrznie — na poziomie Subtelnym — zrozumieć. To, że nigdy nie rozstajesz się z Duszą, o której Myślisz (pozytywnie lub negatywnie). Nieważne gdzie będzie ta Dusza — czy ponownie na Ziemi Inkarnując lub na innym Gruncie, w Świecie Astralnym lub Świecie Eterycznym / Świetle — nadal obcujecie ze Sobą, kochacie się i pomagacie Sobie nawzajem lub przez brak wybaczenia i akceptacji może chcieć zemścić się. Rozpad powierzchniowej warstwy, związanej z Ciałem Fizycznym, nie ma przy tym żadnego znaczenia.

Im silniej przeżywasz i nie akceptujesz odejścia bliskiej Osoby, tym większą krzywdę wyrządzasz Sobie i Odcieleśnionej Duszy, utrudniając wyjście z nisko wibrującego Świata Astralnego do Świata Dusz oraz kolejnych wyżej wibrujących Świetlistych Światów. Przy czym im mniej jest w Twojej Duszy Energii Miłości, wobec Odcieleśnionej Duszy, tym więcej zabierasz Energii tej Duszy i Sobie. Dusza błąkająca, traci Wibracje, i aby wzbić się i przetrwać potrzebuje się podpiąć pod czyjąś Aurę, nawet i Twoją. Jak napisałem wyżej, długotrwałe ataki — nie raz trwające kilkanaście inkarnacji — mogą zniszczyć Życie. Takie ataki mogą być katastroficzne dla Życia, szczególnie kiedy Osoba jest słabo rozwinięta Duchowo, Psychicznie, Intelektualnie i Emocjonalnie. Nie umie Sobie poradzić w Życiu, jest w Stanie złości, zwątpienia, strachu, zmartwienia i osądzania Innych. Cierpi na Depresje / Anhedonie.


Osoby Dorosłe lub Dzieci — wiek Fizyczny to iluzja — które zostały Opętane potrafią w napadach złości ranić się lub zadać ciosy Innym, demolować Swoje środowisko, często kończą w poprawczaku, więzieniu, psychiatryku albo popełniają samobójstwa. I wszystko to może zdarzyć się poprzez Program / Myślokształt / podszept "wgrany" w Umysł Osoby, przez Dusze przebywające w Ciemnościach, w Stanie Strachu.

Drogi Rodzicu, proszę zwróć po każdej nocy uwagę na Swoje Dziecko, dręczone przez błąkające Dusze lub Byty. Nie ignoruj skarg, jeśli Twoje Dziecko żali się, że widziało w nocy obok Siebie czyjąś Twarz lub Cień Osoby, że były bite, miota nimi Strach i boją się samotnie i w ciemnościach spać!


Jak odróżnić, że to nisko wibrująca błąkająca Dusza
 a nie Świetlista, będąca w Świecie o naj-wyższych wibracjach?


Energia-Anielska--Archanioł-GABRIELA
Dusze Światła, przede wszystkim Bezgranicznie Kochają, będąc w Duchu, nieostającej Miłości. W pełni Nas Akceptują, Chronią, i Pomagają, Szanując Naszą wolną Wole do wszelkich Decyzji i Doświadczeń Ducha i Materii. Płyną z Nami przez Życie, kiedy Jesteśmy w Stanie Miłości, Prawdy, Radości, Zaufania i pełni Wiary w Siebie a tym Samym w Moc Miłości. Pomagają zawsze, kiedy tylko o to poprosimy, mając czyste Intencje, wobec samych Siebie i Innych. Uzdrawiają i Wznoszą Dusze wyżej a nie obniżają. Na pewno nie dobijają się do domów, nie wyłamują drzwi, zamków i nie szkodzą, rujnując Nasze Życie i poczucie bezpieczeństwa. 😊


Jeśli czujesz niepokojące sytuacje wokół Siebie
i zainspirowałem Cie do zmian na lepsze Boska Istoto
oraz nie skorzystałaś jeszcze z Mojego Duchowego Doświadczenia,
powinnaś wiedzieć, że Wizje uzyskuje przy pomocy zdjęcia
na którym widać dokładnie Oczy, które są zwierciadłem Duszy.
Tylko w Oczach a dalej w Sercu
— zawarte są wszystkie informacje o Tobie —
zapisane na Wieczność, które potrafię odczytać.
Pragniesz dowiedzieć się co widzę, zaglądając w Twoje Oczy
— Umysł, Ciała, Dusze — oraz Życie?
Zajrzyj do zakładki Kontakt” LUB „Usługi
albo wypełnij Formularz przesyłając Swoje zgłoszenie.
Jesli Pragniesz, od bliskiej Osoby, która jest po drugiej stronie,
uzyskać odpowiedzi na dręczące Cię pytania, pożegnać się z Tymi,
z którymi pożegnać się nie zdążyłaś, z brakiem skutków ubocznych,
także Zapraszam do Kontaktu.


Sesja z Jezusem ♔ Odprowadzenie Dusz do Światła

Wróć do Nawigacji

Tagi: Niemcy Berlin Spirytyzm Spirytualizm Astralni Mieszkańcy Astralny Świat Bezcielesne Istoty Bóg Bóstwa Bytowanie Demoniczne Podpięcia Demony Duchowość Zniewolenie Duchowe Byty Duchy Hałaśliwe Dusze Upadłe Dusza Egzorcysta Egzorcyzmy Na Odległość Ezoteryka Wampiry Energetyczne Blokady Negatywna Energia Ciemna Gady Demoniczne Inkarnacje Istoty Astralne Jasnosłyszenie Jasnowidz Klątwa Klątwy Medium Przewodnik Dusz Mediumizm Między wymiarowe Istoty Między wymiarowe Istoty Miłość Bezwarunkowa Miłosierdzie Nadnaturalne Zdolności Nawiedzenia Nawiedzony Dom Negatywne Wspomnienia Negatywne Zachowania Nękanie Oczyszczanie Aury Oczyszczanie Mieszkania Oczyszczanie Na Odległość Posiadłości Terenu Opętane Domy Opętanie Parapsycholog Piekło Przewidywanie Prognozowanie Przestrzeń Światła Postrzeganie Pozazmysłowe Prekognicja Retrokognicja Percepcja Pozazmysłowa Praktyki Magiczne Przebudzenie Przewodnik Dusz Przyczyny Cierpienia Świadomość Telepatia Uzależnienia Uzdrawianie Duszy Uzdrawianie Ciała Emocjonalnego i Mentalnego Uzdrowienie Duchowe Wibracje Wolność Duszy Wybaczenie Zdolności Parapsychiczne Zmiany Nastawienia Życie Karmiczne Życie Po Śmierci Zła Energia Złorzeczenia

2 komentarze:

 1. Anonimowy03:09

  Dziękuję za pomoc w szukaniu wielu poważnych sytuacji , zdarzeń itp..

  OdpowiedzUsuń

Pozostaw po Sobie ślad. ღ Dziękuje

Copyright © 2013 UZDROWICIEL Jasnowidz MEDIUM Egzorcysta DORADCA Wizjoner Cały Świat and Blogger Themes.