Podziel się z Innymi

DUCH i Ciało 🌓 Zbawiciel i Niszczyciel — W pełnej HARMONIIYin Yang będące w ciągłym ruchu - ALFA i OMEGA - POCZĄTEK i KONIEC

Yin i Yang to symbol ŚwiatłoCienia, pozytywizmu i negatywizmu,
dualizmu, dychotomii, podziału, odrębności i biegunowości
wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do Całości - Neutralności.
Jedno bez drugiego nie istnieje w całym Wszechświecie. 


YANG — Białe / Dobro / Światłość  YIN — Cień / Zło / Ciemność
Duch Materia
Dusza Umysł (Ego)
Źródło Miłości Źródło Strachu
Źródło Światła i jasności Dnia Źródło Ciemności i Mroku Nocy
Nadświadomość, Świadomość Podświadomość, Nieświadomość / Cień
Źródło Myśli i Emocji pozytywnych Źródło Myśli i Emocji negatywnych
Źródło Naturalności Źródło Wynaturzenia
Źródło Rzeczywistości Źródło Iluzji
Źródło Zdrowia Źródło Choroby
Źródło Radości Źródło Smutku
Źródło Wolności Źródło Władzy
Źródło Wiedzy, Pamięci Źródło Niewiedzy, Zapomnienia
Źródło Przyjemności Źródło Cierpienia
Źródło Wywyższenia i Nagradzania Źródło Potępień i Karania
Źródło Duchowości Źródło Tradycji
Źródło Pragnień Źródło Nałogów
Źródło Łask i Chwały Źródło Pokus
Źródło Przyzwolenia Źródło Poczucia winy
Źródło Prawdy Źródło Kłamstwa
Źródło Życia Źródło Śmierci
Źródło Gorąca Źródło Zimna


To, co Mnie Rozśmiesza, Ciebie może Irytować.
To, co Ja Kocham, w Tobie może budzić Strach.
To, co Mnie Zafascynuje, Ciebie może Odrzucić.
To, co Ja mogę Zaakceptować, Ty możesz z tym Walczyć.
To, co dla Mnie jest Światłem, dla Ciebie może być Nicością.
To, co dla Mnie może być Zaletą, dla Ciebie może być Wadą.
To, co dla Mnie jest Wartościowe, dla Ciebie może być Nieistotne.
To, co dla Mnie jest Majestatyczne, dla Ciebie może być jak Tabu.
To, co dla Mnie może być Zwycięstwem, dla Ciebie może być Porażką.
To, czemu Ja mogę nadać Życie i Sens, Ty możesz to Zgasić oraz Uśmiercić w proch.
To, co dla Mnie jest czymś Naturalnym i Normalnym, dla Ciebie może być Wynaturzonym i Niewłaściwym, i na odwrót. Jesteśmy Zmienni jak Natura i Unikatowi jak cząstką wszechobejmującego Diamentu, który mieni się Kolorami. Mamy Wolną Wolę do Tworzenia Siebie i Świata obok, adekwatnie do stanu Fizycznego, Emocjonalnego i Mentalnego, w danej Chwili.


ciemność i dzień na ziemi oraz w sercu niszczenie i tworzenie

CIEMNA Nieakceptowana i JASNA Akceptowana część Ciała, Umysłu i Duszy Jaźni
pocałunek-nocy-z-dniem-jedność--Ying-Yang-Harmonia
Każda Jaźń zbudowana jest na podobieństwo zbiorowej i każda przechodzi ten sam proces. Mamy Dusze, wyrażenie  Unikatowej Tożsamości (pierwiastek Boski — kody lub programy Boga), w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. To, co Osoba akceptuje w Sobie i u Innych, to Jasna Świadoma część (Świetlista). Mamy też nieakceptowaną lub nieuświadomioną i uwięzioną część Istoty — Ciemną (PodświadomośćCień — Niszczycielski aspekt Zbawcy). To jest ta część Istoty, oderwana od całości, która została wyparta i zapisana w Nieświadomości.

W wyniku pracy nad sobą, ta właśnie część, ze Swoją Jasn
ą i Ciemną stroną, odradza się jako „Zbawca / Mistrz” / Stworzyciel, z wysoką Świadomością w pełnej Harmonii. Obdarzony wiedzą o Swojej unikalnej cielesnej Naturze, której wcześniej się wyparł, potępił, stłumił, zdemonizował, zdeprecjonował i z powodu której Upadła Jego Świadomość.
 


Ying-Yang-ciemność- światło-Harmonia
Prawdziwa Tożsamość jest związana z Cieniem, tyle że w pozytywie. Świadomość, która poznaje Swój Cień,  ulega zniszczeniu / śmierci i przemianie. Ludzie, którzy przeszli Swoją Mroczną noc (Piekło) i skonfrontowali się ze Światłem / Duszą (Niebem) — w najgłębszym wyparciu oraz upadku — scalili go w jedność. Zwyciężają niewiedzę o sobie...

 

Wychodzą z Dualizmu — Ciemności i Jasności (Zła / Dobra; Wad / Zalet; Męskiej Energii / Żeńskiej Energii; Elektryczności / Magnetyzmu), na poziom czystej Rzeczywistej Miłości, która jest ponad każdym podziałem.

Pierwiastek Męski, łączy się z Żeńskim — w Harmonijną jedność — jako Zbawca, który może być Zbawcą Innych. Przebudzona Osoba z Iluzji uwalnia Cienia, a uwolniony Cień wyprowadza Osobę z Ciemności i Cierpienia, na Drogę Wolności, Szczęścia i Światłości. Każda uwolniona
i zintegrowana część, która wcześniej była zakodowana w komórkach naszego Ciał, w Tożsamości — reprezentuje czystą Wiedzę o własnym Wnętrzu,  Życiu / Bogu i nieakceptowanej wcześniej Natury i Świata. Część, która doprowadziła do Upadku, jest jednocześnie Zbawcą i Niszczycielem, która rozświetla i przebudza.


Yin-Yang-światło-ciemność-bezwarunkowa-Miłość-Harmonia Bóg, jako Męska i Żeńska nieskończona Energia
i wszech inteligentna Świadomość, jest ponad — Ciemnością
i Jasnością — Złem i Dobrem. Rozum Boski Swoją Mądrością, łączy przeciwstawne siły i cechy Swojego Umysłu w Harmonii, i używa ich w imię Miłości.
Tego zablokowana lub ograniczona Świadomość Ego
nie zrozumie, mając tendencję do Iluzji / Dualizmu
— Wiecznego dzielenia wyboru jednego na rzecz drugiego,
np. Walki Dobra ze Złem. Jak np. w opowieści, ze Starego Testamentu,
przejaw Psychopatyczny i Schizofreniczny Boga
czyli (Sumeryjskich Bogów Anu, Enki-ego — Stwórcy Fizycznego Ciała
i Enlil-a/ — Zesłańca potopu na Ziemię), tzw. Trójcy Świętej
lub Innych katujących Bogów Panów Świata okrutnych, domagających się Ofiar.  Energia Anielska - Archanioł GABRIELA - Nawet Istoty ze Światła mają Ciemną stronę Jaźni - Swój własny Cień
  Męska Energia:
  Duch — Świadomość / Mentalność — silna wola, kreacja, tworzenie nowych idei i Życia (płodzenie), pożądanie seksualne, witalność, waleczność...

  Żeńska Energia:
  Ciało, Materia, Forma — Podświadomość / Emocjonalność
  — odpływy i przypływy, bezgraniczna Miłość, stwarzanie i wydawanie na świat Życia (rodzenie), wrażliwość, intuicja, emocjonalność, opiekuńczość, kreatywność, lojalność, otwartość, elastyczność...

  Dysharmonia Energii Męskiej i Żeńskiej, powoduje zakłócenia i w dalszej kolejności dominację jednego elementu, co prowadzi do zniszczenia / śmierci. Objawić się może chorobami. Jedna Energia nie może istnieć bez drugiej, tak jak Dzień nie może istnieć bez Nocy, Światło bez Ciemności, czy Śmierć bez Życia.

Dusza Zbawcy, dla wielu, jest obrazem Bożej doskonałości, Bezgranicznej Miłości, spokoju Duchowego i Harmonii a wygląda jak przepiękna Anielska Istota. Dla wielu przybiera wygląd Żywego Jezusa. Ciało fizyczne Jezusa — to jedno, a Zbawca jako Realna Istota Duchowa, występująca w Jaźni zbiorowej – najwyższy Promień wypływający ze Źródła Wszechistnienia Miłości, reprezentujący Jego Zbawczy aspekt, Świadomość całego Stworzenia, to drugie. 

 


Kult Zbawcy rozpoczął się przed narodzinami Jezusa. Zresztą, motywy z Historii Jezusa są przeredagowaniem wcześniejszych mitów starożytnych.Mojżesz - miedziany wąż
Święta Bożego Narodzenia, Piekło, Czyściec, Sąd Ostateczny, Trójca bóstw nieba, pierwotnie były związane z kultem Mitry, Dziewica rodząca Zbawiciela, walka dobra ze złem i nadejście Mesjasza jest wzięty z Zaratusztrianizmu. Historia Jezusa jest prawie kopią mitu o Asklepiosie. Symbolem Asklepiosa jest przemieniony Wąż (Laska z Wężem) — o charakterze Zbawczym oraz Leczniczym. Ten sam symbol występuje w opowieściach Judaistycznych, w którym Mojżesz wyrzeźbił laskę z miedzi z wizerunkiem Węża, żeby każdy, kto na nią spojrzał, był Uleczony.

Potwierdza to logiczny wniosek, że Zbawca ma w sobie przemienionego Mrocznego Węża, który doprowadza do upadku, jak i Zbawia — wyprowadza z niego z powrotem do Światła. Asklepios był nazywany Soter — „Zbawca”. Jezus oznaczał „Bóg Zbawia”. Asklepios przywrócił Osobę do Życia, po czym odrodził się jako gwiazdozbiór Wężownika na niebie, z kolei Jezus wskrzesił Łazarza, Egipski Horus wskrzesił Swojego Ojca a Kryszna wzbudził z martwych młodą Dziewczynę.

Obie Historie w Swoich przenośniach niosą Uzdrowienie Duchowe — nowy początek i życie po śmierci — co jest rozwiązaniem odwiecznego, pierwotnego lęku Osoby przed zniszczeniem i odrzuceniem przez Boga / Miłość.noc dzień ciemność światło iluzja rzeczywistość
Zbawca to Osoba z przepracowaną Emocjonalnością, Podświadomością, scalony ze Świadomością, z Nad świadomością oraz Ciałem w łączności z Wszechistnieniem, stać się może Nauczycielem i Pocieszycielem dla Innych. Ma pełny kontakt z Duszą, poczucie Bycia w Świetle Boga i chęć pomagania Innym Istotom. Zbawiciel to ten, który, w każdej chwili i okolicznościach, wybrał Miłość.

Nawet będąc prześladowanymi, Zbawiciele nie przestawali Miłować Swoich Prześladowców, byli wobec nich Neutralni. 

Duch Światłości i wypływający Promienni Zbawiciele, są Dobrocią, Miłosierdziem, Współczuciem i Zrozumieniem. Doskonałą Miłością, Światłem, Radością i Pokojem. Szlachetnością, Przebaczeniem, Siłą i Męstwem. Nauczycielem i Uzdrowicielem w godzinie zamętu. Pocieszycielem w smutku, i pomocną ręką w potrzebie. Najgłębszą, Mądrością i najszczytniejszą Prawdą oraz niebiańskim Pokojem. Tym właśnie jest Bóg (
Światłość będąca w Mroku) i promieniści Zbawiciele.

Zbawca odpowiada na podstawowe pytania, z których najważniejsze to Życie i (m.in. Fizyczna) Śmierć oraz przyczyny Cierpienia. Głosi Prawdę wypływającą z Natury— czyli, że każdy będzie Zbawiony prędzej czy później oraz, że istnieje
Życie po Śmierci. Pokazuje unikatowe Drogi do samego siebie, te niepoznane i będące w Mroku, jak i te nieodkryte Drogi będące w Światłości, aby móc na nowo dokonać Wyboru, zgodnie z samym sobą. Przede wszystkim, Zbawiciel odzyskał pełną łączność z Miłością / Bogiem, który zapełnia pierwotną pustkę będącą przyczyną upadku Świadomości, dezintegracji i rozdarcia oraz pomaga Innym przywrócić to pierwotne połączenie. I to zrobił Jezus, Asklepios, i wielu Innych, których przekazy (często w późniejszym czasie przeredagowane na Egoistyczny uczynek) opowiedzieli ludzie, którzy mieli kontakt z nad/Duszą. 
 

odbicie lustrzane - 6-9 ptaki drzewa tęcza

Jak przejawia się Osoba,
która wyszła z podzielenia w ludzkiej Jaźni,
pragnąca przejawiać bez fałszu
Bożą Miłość i Prawdę?


Oto przykłady Historii z różnych Kultur:

Mitra / Sol Invictus


Mitra-Sol-Invictus-Perski-Bóg-słońca


  Perski Bóg słońca i światłości. Urodzony 25 grudnia. Łącznik między Bogiem a Ludźmi. Miał 12 uczniów, był przedstawiany jako pasterz owiec. Śmierć Mitry przez ukrzyżowanie, poprzedza ostatnia jego uczta z uczniami. W pierwszy dzień po świecie paschy, zmartwychwstał. Wszystkich wyznawców obowiązywały rytuały – chrzest i komunia.


Asklepios


Asklepios Grecki Bóg

  Grecki Bóg, dokonywał cudów. Wskrzeszał zmarłych. Był odkupicielem dusz i uzdrowicielem. Syn Apolla — Boga słońca, który w martwym ciele matki, nim Apollo wyciągnął go poprzez cesarskie cięcie, przeżywał fazę śmierci. Został zabity, a następnie zmartwychwstał, tym samym pokonując ostatecznie śmierć. Dusza, która wyszła z upadku i objawiła się jako Soter — Zbawca.


Dionizos

Dionizos Grecki Bóg wina

  Grecki Bóg dzikiej natury, winnej latorośli i wina, reprezentujący jego upajający i dobroczynny wpływ. Przemieniał wodę w wino. Został zabity, ale zmartwychwstał i stał się nieśmiertelny. Jego późniejsi wyznawcy spożywali posiłki, na kształt chrześcijańskiego sakramentu, dzięki którym jednoczyli się z Dionizosem.


Odyn

Odyn Bóg Nordycki wojny mądrości poezji i magii - duchowy uzdrowiciel

  W mitologii germańskiej był Bogiem ojcem, wojny mądrości poezji i magii. Ofiarował się dla dobra ludzkości. Przebity włócznią, wisiał na drzewie, by zgłębić śmierć i pokonać ją. Dał ludziom magiczne pieśni i runy.


Ozyrys


Ozyrys Egipski Bóg śmierci i życia - Neftyda i Isis Izyda - Duchowy Uzdrowiciel
  Egipski Bóg śmierci i odrodzonego życia, został zrodzony z Dziewicy Matki. Został zabity przez Swojego brata Setha. Wskrzeszony przez Bogów. Po zmartwychwstaniu został władcą zaświatów. Z biegiem czasu przemienił się w uniwersalnego Boga.


Horus

Isis - Izyda i Horus

  Syn Ozyrysa. Symbolem Jego był krzyż. Nazywany był „światłością świata”, „prawdą i życiem”, „pasterzem” i „barankiem”. Czczony zupełnie jak Jezus z Maryją.


Herakles

Herakles i Hydra Lernejska Wąż o 9 odrastających głowach - DuchowyUzdrowiciel

  Grecki heros. Syn Zeusa. Nazywany był Zbawicielem Świata, ponieważ oczyszczał go z demonów. Jego 12 prac symbolizuje wędrówkę Słońca, czyli Duszy. Zrodzony z Dziewicy Matki i Boga. Umiera, rzucając się w Ogień, powracając do źródła.


Dusza, która wyszła w całości z Nieświadomości na poziom pełnego łącznika
z Nadświadomością, Uzdrawia Ducha - Ciała, Umysły, będące wcześniej obiektem nienawiści, buntu i przemocy niedojrzałej Duszy, jest pionierem wzrostu Świadomości, Zbawia, poświęca się dla Ludzi i nosi odpowiedzi
na pytania będące dotąd ukryte lub były źródłem paniki i zadręczania.
Stwórca Dusz - Prawdziwy Bóg Nauczyciel Król Przywódca Mistrz. W tle cząstka Energii Promienia Zielonego Archanioła Rafaeli - Energia m.in. holistycznego Uzdrawiania, przywracania błyskotliwości Myśli, Wiedzy, Natury w Nas i wokół Nas.

Wróć do Nawigacji

| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |

Tagi: Akceptacja Anioły Świetliste Anioły Ze Światła Astral Bóg Bogowie Bóstwa Byty Choroby Ciało Ciemność Cień Czas Przebudzenia Demon Dionizos Dobro i Zło Dualizm Duch Duchowa Apokalipsa Duchowe Bogactwo Duchowe Zniewolenie Duchowość Duchowy Rozwój Dusza Dusze DuchowyUzdrowiciel Upadłe Ego Energia Męska Energia Żeńska Forma Harmonia Iluzja inkarnacje Istoty Astralne Istoty ze Światła jasnowidzjacek jasnowidz jacek JJ Jasność i Ciemność Jasnowidz Jaźń Jedność Jezus Kod Boga Kult Lęk Marzenie Materia Mistrz Mistrz Jezus Mitologia Mity Miłość Myślokształty Nasz Brat Jezus Nauczyciel Nauczyciel Duchowy Negatywne Wspomnienia Negatywne Zachowania Nękanie Nephthys Niszczyciel Opętanie Plan Boski Połączenie Z Duszą Przyczyny Cierpienia Pustka Duchowa Śmierć Stwórca Dusz Stwórca Stwórców Świadomość Światło Słowniczek Upadek Świadomości Uzależnienia Wady Wibracje Wolność Wyzwanie Wzorce Podświadomości Yin Yang Zaburzenia Zadręczanie Zalety Zbawca Zbawiciel Zbawienie Zbiorowa Podświadomość Zdrowie Życie Karmiczne Życiowy Cel

0 komentarze:

Zastanów się proszę, zanim Opublikujesz Publiczny Komentarz, ღ Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .