Podziel się z Innymi

PRZEKAZ 🍀 Matki Natury — DO CIEBIE Boska Istoto

Matka Natura planeta Ziemia Noc

Moje Umiłowane Dziecko.

Matka Ziemia Przemawia do Ciebie Istoto
Ja Twoja Matka / Materia (Woda, Grunt, Powierzchnia, Kształt i Forma) w połączeniu na Wieczność z Ojcem / Duchem (Iskrą Bożą, Ogniem i Powietrzem) Dziękuję, że są Serca gotowe usłyszeć Moje wołanie o Pomoc. Jestem tutaj dla Ludzi, z całą rzeszą materialnych i niematerialnych Istot, będących ze Mną w kontakcie i pracujących na rzecz naszego wspólnego Wzrostu. Proszę o otwarcie jak największej ilości Serc.

Tak, aby otwarte pełne Miłości i Prawdy zestroiły się z Moim Sercem / z Moim Jądrem, poprzez które Ja cały czas zasilam Ciebie, całą Swoją Mocą, którą możesz ode Mnie przyjąć, jeżeli tylko zechcesz i Jesteś gotowy/a.


Matka Natura
Ja Jestem tutaj dla Ciebie, ażebyś mógł/mogła wzrosnąć i zrozumieć. Jesteśmy podobni. Stworzeni z tego samego. To co we Mnie, to w Tobie. Nie niszcz więcej Mnie, jak i Siebie. Wszystko jest ze sobą związane Elektromagnetycznie, jak Atom z Atomem. Minerał z Minerałem, Pierwiastek z Pierwiastkiem..., Planeta z Planetą.

Jeżeli przepływa przez Ciebie smutek, lub inne Emocje, to płaczesz. Ja też płaczę. Mój płacz wygląda nieco inaczej.


Ty wylewasz Łzy, Ja Oceany i Morza,
co nazywasz powodzią.
Nie musi tak dłużej być!Matka Natura i Jej Stworzenia - Duchowy Uzdrowiciel
Moje Serce jest zawsze otwarte dla Ciebie. Otwórz Swoje na Mnie. Poczuj to z dala, od codziennego zgiełku cywilizacji, którą Stworzyłeś/aś. Ona była dobra do pewnego momentu. Potem straciłeś/aś miarę. Myślałeś/aś, że wraz z nią Wzrastasz. Nie był to do końca Wzrost, jaki był Ci pisany. Prawdziwy wzrost Serca, nie czyni krzywdy Innym Istotom zamieszkującym Tutaj wraz z Tobą. Nie szkodzi Mnie. Proszę zaobserwuj, otwartym Sercem, co robisz każdego dnia. Otwórz Swoją Świadomość na Swoje postępowanie.

Popatrz czy Swoim postępowaniem nie krzywdzisz Nikogo — Życia / Natury — Roślinności, Zwierząt lub Innych ludzkich Istnień. Proszę już dłużej nie morduj i nie zatruwaj Mnie oraz Siebie. Nie zaśmiecaj Mnie i Siebie. Jeśli robisz coś wbrew w Mnie, Naturze, Ja oddaje to samo, robiąc wbrew Tobie, z podwojoną siłą. Nie stwarzaj i nie jedz sztucznej Żywności. Nie musisz tego robić. Masz tyle Moich Plonów i Płodów do dyspozycji, które wciąż rodzę. Obejrzyj się dookoła Siebie. Ja zawsze Jestem w stanie wykarmić Cię tym, co już posiadam. Każda Matka, jest w stanie wykarmić Swoje Ukochane Dzieci.

Matka Ziemia i Jej Stworzenia
Moje Serce / Jądro, zawsze jest otwarte i gotowe przyjąć cały Twój ból. Wypełnić Moją Miłością i Światłem Twoją Energetykę. Żebyś czuł/a się ze Mną połączony/a, był/a bogaty/a w Moc i w Siłę do dalszego Twojego Twórczego Życia, do Rozwoju i do Wzrostu. Nie potrzeba nic więcej. Otwórz się na Mnie, a poczujesz Mnie. Ujrzysz wskazówki, które Ci daję. To co, zapewni Tobie Opiekę, Przestrzeń, Stabilność i Spokój. Chcę tylko czuć, że Ja również Jestem Szanowana przez Ciebie, stąpającym po Mojej Powierzchni. Stąpaj więc Świadomie.

Oddychaj z pełną Świadomością, że możesz oddychać czystym i nieskalanym Powietrzem, w którym jest Esencja Życia. Jestem Tutaj zawsze dla Ciebie.


Matka Natura Fontanna
Nie zanieczyszczaj Mnie i Siebie. Znajdź na to sposób. Sposoby już są, ale są skrzętnie ukrywane. Jeśli jednak, wielka rzesza Ludzi, otworzy Swoje Serca na to, co usiłuję przekazać, nie będzie takiej Mocy, która mogłaby powstrzymać Miłość Waszych Serc do Mnie.

Matka Natura i Jej Stworzenia Planeta Ziemia
Możesz się przy Mnie wzmocnić i ugruntować. Otwórz na Mnie, Swoje Serce. Usłyszysz Mój głos. Poczujesz Miłość, którą jako Matka zasilam zawsze Swoje Dzieci. Ciesz się tym, że Tu Jesteś, bo nie wiadomo jak długo jeszcze, tutaj pozostaniesz. Teraz jest czas kiedy możesz powrócić do Moich korzeni, do korzeni i Jądra Samego Siebie.

Połącz się czystym i otwartym Sercem / z Moim Jądrem i Współpracujmy ze Sobą Mądrze. Posprzątajmy Gruntownie Mrok, Światłem płynącym z Serca.


Ja nigdy nie eksploatowałam Ciebie,
więc Proszę Cię abyś i Ty tego zaprzestał.

Moja Króliczka z małym miłość do swojego dziecka

Miłuje Stworzenia zamieszkujące w Mojej Przestrzeni. Są takie, które to czują i oddają Mi Moją Miłość. To Mnie zasila i przekształca. Jestem Tutaj po to, abyś i Ty mógł / mogła Być i Istnieć, na Moim Łonie.

Zastanów się, w Swoim Sercu, co to znaczy. Na czym polega Istnienie i Tworzenie a znajdziesz odpowiedź. Co to jest Jakość Życia? Co wysyłasz do Mnie, i w jakiejkolwiek postaci? To jest ważne. Celem Istnienia Jest Wzrastanie razem. Pomóż Mi w tym, abym Ja jeszcze bardziej mogła pomóc Tobie. Poczuj co tak naprawdę oznacza Tworzyć.


Delfin energetycznie połączony ze Źródłem miłości Twórz i Wysyłaj w Przestrzeń
Miłość, Prawdę i Światło w Twoim Sercu.

Ona do Ciebie powróci, abyś Był/a jeszcze bardziej Wspaniały/a w Swoim Majestacie. Abyś zobaczył/a to, czego szukasz. Każdy szuka tylko jednego — Miłości. Ja również. Pomóżmy w tym Sobie i nie rańmy już Siebie nawzajem. Jeżeli nie będziesz Mnie atakował/a, nie będę musiała bronić się.

Rady Drzewa - Stój prosto i dumnie
Miłość jest jedyną Prawdą Stworzenia. Pozwólmy razem, aby Ona zawsze istniała w Twoim Sercu i w Moim Sercu / Jądrze. Rezonans jaki wówczas jest, wytwarza jeszcze więcej Miłości, Prawdy i Światła, tak że na nic innego nie będzie już miejsca. Nie będzie go na — Ciemność — Fałsz i Ignorancję. Na krzywdzenie Innych. Jesteśmy Jednym. Nic nie jest od Siebie oddzielone.

Mój Królik miniaturka zawładnął moim sercem
Dziękuję za Miłość, Wolność i Prawdę Serca, tym Sercom, które Wzrastają Świadomie, wraz ze Mną. Jestem tu po to, żebyś i Ty mógł / mogła być. Jeżeli nie będzie Tutaj Mnie, nie będzie Twojego Doświadczenia na Ziemi. Ale Teraz Jestem i póki Jestem trwam i wzmacniam zawsze Swoją Miłością. Poczuj Mnie. Woda i Ogień we Mnie, są też w Tobie. Ja zawsze odczuwam Twoje Emocje. Otwierając się na Mnie, wchłonę nadmiar tych, których nie potrzebujesz.

Matka Natura Rzeka Drzewa
Zasiewaj Proszę w Swoim Sercu i we Mnie, ziarna Miłości.
Ja dbam o to, żeby każde Nasiono wyrosło.
Wszystkie Żywioły na to pracują. Pracuj z Nimi.


Miłuj. Żyj. Nie krzywdź Innych.


Żywność Ekologiczna Zdrowe Jedzenie - Zmieszane Sercem Warzywa Owoce
Korzystaj z Szacunkiem z Naturalnych i Żywych wspaniałości, które są Tutaj dla Ciebie — Z Wód — Deszczu, Wodospadów, Oceanów, Mórz, Jezior, Rzek, Roślinności — Drzew, Kwiatów, Gór, Wiatru, Słońca, Zwierząt. Korzystaj ze Wszystkiego co widzisz i słyszysz. To jest Tutaj po to, żebyś i Ty mógł / mogła Żyć i Wzrastać Świadomie. 

Ziemia Wibrujsca w Kosmosie
Miej Świadomość, że Azja, Afryka, Ameryka Północna i Południowa, Antarktyda, Europa, Australia oraz Oceania, to tylko nazwy, nadane przez Nieświadomego Człowieka, mojej Powierzchni, na której Istnieje Woda i Grunt. Kiedyś te części  były jednością, które zostały rozdzielone.

Wszystko inne to kwestia umowna. Różnice językowe i kulturowe nie uprawniają nikogo do zniewalania i otaczania kawałka lądu granicami i blokadami.


 Przypisywanie tzw. własności danego Regionu jest w gruncie rzeczy zwykłym Ludzkim Wymysłem i złudnym Wyobrażeniem stabilnej ostoi. Życie na Mojej Powierzchni to w gruncie rzeczy Tworzenie oraz pożyczka i dług. Zabrudzenia Myślą, Słowem i Czynem, trzeba będzie oddać, Właścicielowi Powierzchni, czyli Mnie. Szanuj zatem Mnie jeśli chcesz Żyć, spełniając się, na kazdej płaszczyźnie Życiowej.

Miłuje Cię, Matka Natura
Tętniąca Życiem, Wibrująca w Kosmosie
w Jedności ze Wszystkim.
Pragnąca wzbić się jeszcze wyżej
w Energiach — Wszechświata — Miłości, Prawdy i Światła.


Tylko od Nas samych zależy jak będzie wyglądać Planeta Ziemia – nasza tymczasowa Matka – Rodzicielka i Żywicielka oraz jak będziemy dalej
na Niej Żyć i Inni którzy przyjdą Tu po Nas,
kiedy stąd odejdziemy. Nigdy nie można Myśleć:
„Mnie to nie dotyczy”, „Nic nie można zrobić”.

Można i to wiele, chociażby poprzez Myśli, Słowa i Czyny – Współtworzenie
– Medytacje, Afirmacje i Modlitwy a nie Niszczenie i Potępianie.

Wystarczy wyzbyć się Strachu, Ego-izmu,
mieć choć trochę Empatii! Nie wystarczy tylko podziwiać Nature i Jej dobroczynne piękno lub tulić się do Drzew Oczyszczających i Energetyzujących, a też Czynnie sprzeciwiać się wycince Drzew, sadząc Drzewa, Kwiaty, Warzywa i Owoce. Nie musisz mieć działki czy ogrodu. Spójrz pod siebie, wokół chodnika i ulic.
Nie ważna jest ilość Nasion wrzucona do Ziemi,
a jakość Czynu i Intencji.

Bądź też Dawcą, a nie tylko Biorcą.
Daj Naturze coś od Siebie z Serca, jak Ona Tobie nieustannie daje,
poprzez Żywioły, które  z Niej wypływają i Energetyzują Twojego Ducha i Jego zawartość.

Chcesz tego czy nie, ale Jesteś na tej Świętej Powierzchni, tylko chwilowym Gościem. Świadomy Gość zawsze,
w Środowisku jakim przybywa, zostawia po sobie Radość, Porządek i Ład oraz miłe Żywe Wspomnienia.
Nieświadomy Gość pozostawia po sobie wynaturzenie, martwotę, chaos, brud i żal, który zgodnie z Prawem Natury, będzie zmuszony po sobie wcześniej czy później posprzątać, zanim zamknie 'drzwi', aby móc wzbić się wyżej, na inne Przestrzenie i Drogi Wszechświata.

Tutaj najbardziej pasuje ten Cytat:

Pszczoła Miodna Zagrożenie wyginięcia - STOP CHEMII i MONSANTO
„Kiedy ostatnie drzewo zostanie wycięte,
ostatnia rzeka zostanie zatruta,
ostatni ptak schwytany,
ostatnia ryba zostanie złapana,
zdasz sobie sprawę,
że nie można jeść pieniędzy.”


Matki Ziemi Stworzenia Jodła Choinki
„Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Vogel eingefangen ist,
der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr merken,
dass man Geld nicht essen kann.”


„When the last tree has been cut down,
the last fish caught,
the last river poisoned,
only then will we realize that one cannot eat money.”


chcesz być zdrowy i pełen sił Życiowych? Odżywiaj się zdrowo

Polecam książkę "Sekretne życie drzew" - Peter Wohlleben


Przeczytaj Proszę
Zagrożenia i Ochrona
Naszego Zdrowia
Fizycznego i Psychicznego
NA PLANECIE ZIEMIA NIE MA LASÓWHOME Dom Ziemia SOS Film Dokumentalny Lektor PL (HD)


Matka Ziemia Przemawia do Ciebie Boska Istoto


Przejmujące Przemówienie Severn Suzuki o Naturalnym środowisku Ziemi


IwonaLapinska.natemat.pl — Matka natura przemówiła głosem znanych osób#NatureIsSpeaking


Kilka słów od rdzennego Amerykanina


Mądrość Indian. PLANETA Ziemia NASZ tymczasowy DOM”
Artykuł warty przeczytania: OpolczykPl.wordpress.com — Matka Ziemia a wojna cywilizacji


Kocham Puszcze KochamPuszcze.pl - GreenPeace Polska GreenPeace.pl - Obrońcy Puszczy   RatujLasy.niepoprawni.pl - Ratujmy polskie Lasy

7healthfoundation.com -  Fundacja 7HEALTH FOUNDATION✔️   Skomentuj Post, (nawet anonimowo) w sekcji poniżej.
  Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
✔️  Ten Post możesz Udostępnić dalej.

| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |


Jacka Jasno blog. Harmonizuje Ducha - Ciało, Umysł i Dusze. Uzdrawia Psychikę, Ciało Fizyczne, Astralne, Eteryczne, Emocjonalne i Mentalne. Łączy Jaźń w pion — Podświadomość, Świadomość z Nadświadomością. Uwalnia i Podnosi tym samym wibracje Ducha i wartość Życia. Doradza w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Pomaga na odległość i w bezpośrednim kontakcie.  Kasi blog - żony Jacka -Duch Prawdy. Poszerzanie Perspektywy i Świadomości. Zacznij Życie w Zdrowiu Psychicznym, Emocjonalnym, Mentalnym i Fizycznym. Napełnij Prawdą i Miłością swojego Ducha. Kasia i Jacek zapraszają do swojej Przestrzeni   Odwiedziny - Zasięg od 12.12.2015r

    chomikuj duchowyuzdrowiciel    cda.pl     Pinterest

Doceniasz moją Pracę? Postawisz mi kawę na buycoffee.to?

Tagi: Blisko Natury Bóg i Bogini w Jednym Gaja Błękitna Planeta Cykl Odrodzenia Cykl Śmierci Czas Przebudzenia Dary od Matki Drzewa EkO Ekologia Ekosystem Energia Flora Fauna Stop Chlor Fluor Klimat Ziemi Mądrość Kula Ziemska Magiczna Oaza Ziemia Matka Natura Mieszkańcy Ziemi Miłość Bez Warunków Moc Światła Morze Nasz Dom Nasza Planeta Naura Nauka Ochrona Środowiska Ochrona Zdrowia Fizycznego Psychicznego Otaczający Nas Świat Piękna Kraina Piękny Przekaz Planeta Ziemia Plener Podziękowanie Pomoc Przekaz Przyroda Ptaki Rak Ratujmy Matkę Ziemię Roślinność Świadomość Świat Szacunek Szczepionki Uziemienie Wart Przeczytania Przemyślenia Wolność Zdrowie Zielone Płuca Zwierzęta Żywioły Łono Natury

1 komentarz:


  1. Komentarz warty przytoczenia, pod Animacją: https://www.facebook.com/JasnowidzJacekBerlin/videos/619511145073051/

    Jarosław K. - Mocne, nie do końca prawdziwe i raczej stronnicze. Nie da się jednak ukryć faktu że od momentu tzw cywilizacji ludzkość zmierza ku samozagładzie tu na ziemi. Tracąc kontakt z naturą nie poprzez betonowe ściany i korzystanie z dóbr natury i technologii ale poprzez pójście w ilość a nie jakość. Natura w końcu się przeciwstawi i zmusi człowieka do współistnienia a nie jednostronnego czerpania korzyści. Efekt cieplarniany, dziury ozonowe, przebiegunowanie, zmiana a nawet zatrzymanie prądów oceanicznych, zmiany klimatyczne. Natura mówi do nas, wystarczy. Już zauważyć można tendencję do szukania alternatywnych źródeł tak żywności jak i energii. Choć śmiem wątpić, że wynika to ze świadomego rozumowania a raczej ze świadomości o kończących się zasobach i coraz to mniejszych zyskach przy większym wkładzie. Jest nas szacunkowo za dużo. Ziemia staje się zbyt ciasnym domem. A zważywszy na chęć dominacji, posiadania i bycia lepszym od innych w każdej płaszczyźnie materialnej ukierunkowanej na tzw luksus, status społeczny, który mylnie wartościuje, jesteśmy skazani na zagładę i ciągniemy za sobą zgliszcza. Nie myślimy o sobie jak o współlokatorach a jak o właścicielach w dodatku pazernych. Do póki jest popyt będzie i podaż. I zawsze znajdzie się ktoś kto zechce na tym zarobić za wszelką cenę. Tak naprawdę problem leży w zaspakajaniu potrzeb nam niezbędnych ale przede wszystkim tych zbędnych. A raczej sposobie ich zaspokajania. Wszystko jednak ma swój czas. My żyjemy w tym przejściowym w którym ludzkość zaczyna się budzić i myśleć być albo nie być na ziemi

    OdpowiedzUsuń

Możesz bez logowania opublikować Komentarz! Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .