Podziel się z Innymi

JACEK o Sobie 💫 Postrzegający pozazmysłowo, MEDIUM, Uzdrowiciel Duchowy, WIZJONER.

Moim Nauczycielem Nadświadomość

Moim jednym z Pragnień jest, pokazywanie Drogi, do wnętrza samego siebie,
aby budzić do samozadowolenia, samostanowienia o sobie
i Moc samouzdrawiania, zdolność Organizmu do samoregeneracji,
obrony przed cierpieniem, chorobami i urazami.

Przypominanie o talentach i wartościach głęboko ukrytych,
które każdy w Sobie nosi w zapisie na Wieczność,
a które jeszcze są nie Uzewnętrznione, a ukryte w mroku Podświadomości.Mam na imię Jacek. Urodziłem się w 1961 r. Mieszkałem od lat w Niemczech
(ok. 30 lat). Wróciłem do Polski na pomorze, 40 km. od Gdańska. Żyje, będąc otoczony Naturą, w małej Wiosce położonej na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (podane przybliżone a nie dokładne miejsce).


Kim nie jestem i czego nie robię!
 Na pewno nie jestem Wróżbitą. Nie mam nic wspólnego z Wróżbiarstwem. Na siłę nie Uduchawiam Rzeczywistości. Nie spełniam roli Zbawiciela i Nauczyciela Świata. Chętnie jednak za zgodą Doradzam, Motywuje i Inspiruje, aby każdy ponownie odkrył, rozświetlił oraz urzeczywistnił Zbawicielską Moc, Odwagę i Radość Życia, jaką nosi w sobie, zmieniając tym samym siebie oraz wyuczone na pamięć nawyki myślowe, stereotypy, schematy..., także poznając rożne Dziedziny Rozwoju jakie nam Świat daje. Nie spełniam cudzych oczekiwań, jeśli są wbrew Mojej Naturze.

Nie używam różdżek, wahadełek, od promienników, kart lub innych przekaźników Energii (chętnie innym Programuje je, na różne Intencje). Porady, Wizje i Sesje Uzdrawiająco-Uświadamiające wykonuje w języku polskim i niemieckim, w bezpośrednim kontakcie, ale też na odległość.

Jacek Uzdrowiciel Jasnowidz Jestem całym Sobą dla Istot, które Wzrok Fizyczny sięga
i dla nieświadomych oraz błąkających Dusz cielesnych i bezcielesnych, będących na rożnym poziomie Wibracyjnym w rożnej czasoprzestrzeni — w przeszłości i przyszłości (Żyjących we własnym Cieniu). Jedni i drudzy potrzebują takiej samej ilości Miłości, Pomocy, Porady, Diagnozy, Pocieszenia, Przewodnictwa, Uwagi, Zrozumienia i poznania Rzeczywistej Prawdy o sobie.

Wszystkie czynności, w ogólnie pojętym Rozwoju Duchowym i Osobistym, wykonuję tylko z wsparciem i z poMOCą Nadświadomości i Promieni Światła wypływającymi z (Boga) Wszech Ducha Źródła Miłości, Życia i Prawdy, otwierając Serca i Umysły na Rzeczywistość Istnienia — Miłość, Szczęście, Zdrowie — Światłość.


Od dzieciństwa zaspokajałem potrzeby poznania siebie i tego co wokół oraz wszystkich Emocji, Zmysłów, Uczuć..., które do Mnie napływają i wypływają, kreując moją Osobowość. Tym samym z każdym krokiem wychodziłem zaszufladkowania i rozszerzałem swoją Nature — Zaspakajałem Ciekawość dalszego poznania siebie i Świata, poprzez częste podróżowanie po Świecie i poznawanie wszelakich Kultur i Tradycji oraz poprzez rożne możliwe zajęcia (prace), nawet te, co są "zarezerwowane" dla Kobiet. 😊

Przez lata interesowałem się Religioznawstwem, Spirytyzmem, Parapsychologią, Psycho energoterapią, Bioenergoterapią, Ezoteryką, Filozofią, Fizyką kwantową oraz Metafizyką. Zdolności Parapsychiczne czy Mistyczne miałem od urodzenia. Intuicyjnie odczuwałem, wiedziałem i widziałem, czego Inni nie dostrzegali lub nie rozpoznali, poprzez nadane Im blokady... i ograniczenia. Przez całe Życie, Ludzie w różnym wieku szukali u Mnie pomocy. Nigdy Ich nie szukałem, to Oni sami znajdywali Mnie.


Od Dziecka Uczą Nas Ze Słuchanie Wewnętrznego Głosu - Duszy - To Schizofrenia
Gdy przepowiadałem Przyszłość lub Mówiłem Znajomych o Ich Przeszłości, Myślałem, że to "zbieg okoliczności" lub przewidzenie — jakieś zjawisko nienormalne a nie paranormalne. 😊 Jednak zbyt wiele sprawdzało się, aby nie zainteresować się tym, bardziej. Przez zbyt bardzo wpojone Dogmaty i Nauki z zewnątrz, wypierałem Myśl o Reinkarnacjach, "Innym" Świecie nie widocznym dla Oka Fizycznego. Nie było to łatwe Doświadczenie i szybkie wyjście z Mroku Nieświadomości, pełne Życiowych dramatów i cierpienia.

Z czasem Sam zostałem dokładnie oczyszczony i zresetowany. Wybudziłem się „ze snu” Iluzji zbiorowej (tzw. Ziemskiego Matrixa) i odkryłem oraz narodziłem się na nowo, z kompletem — wcześniej zabrudzonych — Darów. Narkotyków, czy też substancji Psychoaktywnych czy Psychotropowych, nigdy nie zażywałem.

W pewnym momencie Życia, im bardziej siebie rozumiałem, słuchałem siebie, rozpoznając i akceptując siebie w pełni, z Odwagą ściągałem z siebie coraz więcej blokad, które nałożyłem na siebie a które wcześniej jawiły się jako ciemność. Kiedy coraz bardziej robiłem wokół własnej osi Przestrzeń, odsuwając się od tych, którzy zakłócali Mnie (tylko biorąc to co daje, nie dostając nic w zamian) lub żerowali na Mojej Energii, zacząłem bardziej postrzegać pozazmysłowo i wielowymiarowo — Jaśniej i więcej Widzieć, Słyszeć, Czuć i Wiedzieć. Czerpać informacje z 'Biblioteki' Nadświadomości lub inaczej Wszech Wiedzy płynącej z Centrum Wszechświata, adekwatnego dla Mojego poziomu Świadomości. Rozszerzałem Widzenie (Eterycznie / Energetycznie) oraz porozumiewanie się Mentalnie / Telepatycznie z Duszami przebywającymi w Światach, na rożnych Wymiarach gęstości czy inaczej poziomach Wibracyjnych. U Innych Osób zacząłem coraz wyraźniej Widzieć i Uleczać przyczyny "Pecha", Myślo-kształty, Aury i podczepione do Nich Mroczne Byty ściągające Energie, dające choroby (najczęściej wywołane przez Destrukcje czyli potępienie — Program Samo-ukarania / Kar[m]y), na długo przed pojawieniem się Fizycznych objawów. Przyszedł czas, aby na większą skale, poprzez Moje wyostrzone Zmysły Fizyczne i nie Fizyczne, Doświadczenia, Dary i Wiedzę podzielić się tym z Innymi a tym samym z Tobą.


Jestem Osobą Samodzielnie i Realistycznie Myślącą.
Wierze w Siebie i w to, co Cieleśnie i Duchowo Doświadczam.
Jestem pełny Wiary w Moc Nadświadomości
oraz w
Zwierzchnictwo Naturalnie wypływającej Miłości / Boga,
używając w Harmonii Logiki, Rozsądku, Rozumu i Serca.


Najwyższa Wibracja cząstki Energii Anielskiej - ArchAnioła MICHAŁA. Wypływam z tego promienia
Mentalnie nie jestem przywiązany do żadnego ruchu, sekty lub wspólnoty religijnej, (choć każda z nich na pewnym etapie Rozwoju ma coś do zaoferowania Wartościowego). Jedynie mam od urodzenia zapis przynależności do "KrK" — przez brak dokonania aktu Apostazji.
Nie walczę z nikim i z niczym na zewnątrz — Myślowo, Słownie i w Czynie. Tę część Żywotu mam daleko za sobą. Daje Wszystkim jedynie to, jak w lustrzanym odbiciu, co ze Mnie i z Nadświadomości wypływa. Nie przyjmuje i Odbijam to, co Mi nie służy. Z czym mogę ''walczyć'', to jedynie z własnymi, z wnętrza wypływającymi słabościami i pokusami, które jeszcze nie zostały rozpoznane i uzmysłowione.

Mam Świadomość, że tylko Mroczna Demoniczna Istota, cielesna i bezcielesna, Żyjąca w Cieniu siebie samego, walczy, kłamie, manipuluje, kusi, kradnie, skłóca, robi chaos w sobie i wokół siebie oraz przeklina..., gasząc w sobie Światło i Radość Życia z tymi, którzy są ze sobą wspólnocie, uwikłani jak w sieci Pająka. (Tylko ich nie zabijajcie! One mają ważną funkcje w Naturze). Jestem Neutralny na Nich, jak na ten Świat i walczących ze sobą niepoczytalnych Fanatyków, dających sobie wzajemne cierpienie i Duchowe katusze, póki nie zmienią swojego Wyboru, nie zajrzą w siebie i swoje Postanowienia, nawet jeśli jeden za drugim w dół wpada. Nie potępiam Innych i nie ingeruję w Sferę wiary, poglądów i wyborów, tak jak nie pozwalam aby Inni wobec Mnie to czynili. Mam lub miałem za Sąsiadów i Znajomych Katolików, Ateistów, Hinduistów, Świadków Janowych, Zielonoświątkowców, Muzułmanów, Buddystów, Śiwaistów, Ewangelików itd. Każdego z Nich traktuje lub traktowałem jak Duchowego Brata i Siostrę, akceptując każdego Droge Życia jak i ich Droge w Bogu / lub do Boga. Wszak każdy ma te same Żywioły w sobie co ja, bardziej lub mniej rozwinięte.

Moim jedynym Autorytetem, Nauczycielem i największym przywiązaniem, jest BÓG, jak i moja Nad-Dusza / Nadświadomość, połączona bezpośrednio w Wszech będącym Duchu — z wszelkimi Istotami Żyjącymi i Żywiołami, które płyną we mnie samym.


Święta Geometria - Mandala - Kwiat Życia - Flower of Life
Ucząc się każdego dnia, szukając alternatywnych rozwiązań, a właściwie przypominając Sobie Wiedze o Życiu i o Mnie samym, pomagam Innym, ponieważ i Oni w ten sposób pomagają Mnie i Innym Wzrastać. To jest jak Święty Kwiat Życia, Wieczne Świetliste Koło — mieniące się jak Żywy w swej przezroczystości Brylant — które Ewolucyjnie wibruje ku najwyższej Światłości, w zawieszonym Mroku, a My w Nim, jako Jedność, przyciągając do Siebie Dusze o tej samej Wibracji i Świadomości.

Pomagam Ludziom uwolnić się od błąkających w ciemnościach Dusz (Duchów), ale też Duszom od Ludzi. Pomagam tym Duszom, przejść do Światła Miłości — Świata Dusz — które są już gotowe, a nie były zdecydowane lub były nieświadome śmierci Swojego Ciała Fizycznego, jak i tym Duszom, które nie wiedzą, co ze Sobą mają zrobić w Życiu doczesnym, daje im Zrozumienie i Pomagam w podjęciu Decyzji.

Pomogę niezależnie od Twojego wykształcenia, profesji, jaką wykonujesz i zawartości portfela, bo wszystkie Osoby, które spotkałem na Drodze, były jednakowo pozbawione Nadziei na przyszłość, zagubieni, nieszczęśliwi, z ubytkiem Energii lub szukający Prawdy.


Anielskie lecznicze wibracje światła i miłości
Moja pomoc polega na wielu płaszczyznach Życia (skupiając się na Relacjach osobistych, rodzinnych, partnerskich i biznesowych). Podchodzę do Życia i Człowieka holistycznie. Na pewno wsparcie moje, nie polegała na tym, aby namawiać Cię do porzucenia Swych przekonań, przyzwyczajeń, wierzeń, czy sposobu Życia lub rezygnowania z szukania pomocy u Innych — Duchowych Uzdrowicieli, Mentorów, Wizjonerów, Egzorcystów czy Guru, Znachorów, Nauczycieli, Naukowców, Lekarzy.

Ja mogę Cię jedynie Zainspirować, Zmotywować oraz Uzdrowić, to co blokuje w Duchu i naładować Energią na dalszą Drogę Życia. Jednak Tylko Ty Sam/a, poczujesz Sercem, co jest dla Ciebie właściwe w danym czasie. Sam/a najlepiej wiesz czego Twój Duch szuka i potrzebuje, aby Twoje Ciało, Umysł, Dusza, było w zadawalającym stanie.


Tylko Ty Jesteś kowalem Swojego Losu
— Zbawcą lub Niszczycielem Siebie.

Uświadamiam, że istnieją różne przyczyny problemów nie tylko Zdrowotnych, o których do tej pory może nie wiedziałeś/aś, nie słyszałeś/aś, lub nie są jeszcze potwierdzone naukowo. Warto więc wziąć pod uwagę i sprawdzić czy problem oraz zakłopotanie, zrodziło się przez niesprawiedliwe traktowanie Swojego Ciała Fizycznego — m.in. niewłaściwego odżywiania, długotrwałego stresu lub ogólnie niesprawiedliwego traktowania siebie i innych Osób wokół, niedbalstwa, lenistwa, wyboru Duszy, "czarnej magii", rzuconej w Twoim kierunku Klątwy..., czy przez połączenia demoniczne lub Błąkające Dusze, które są w pobliżu ściągając Twoją Energie Życiową.

Z Mojego Serca przesyłam Tobie - Boska Istoto - Energie Światła - Miłości Szczęścia Zdrowia i DobroBytu

Jeśli zainspirowałem Cie do zmian na lepsze Boska Istoto
i nie skorzystałaś jeszcze z Mojego Duchowego Doświadczenia,
powinnaś wiedzieć, że Wizje uzyskuje tylko przy pomocy usłyszanego Głosu lub Zdjęcia
na którym widać dokładnie Oczy, które są zwierciadłem Duszy.
w Oczach a dalej w Sercu
— zawarte są wszystkie informacje o Tobie —
zapisane na Wieczność, które potrafię odczytać.
Pragniesz dowiedzieć się co widzę, zaglądając w Twoje Oczy
Ciało, Umysł, Dusze — oraz Życie?
Zajrzyj do zakładki Kontakt” lub „Służę Pomocą
przesyłając Swoje zgłoszenie i pytania.
Gwarantuje 100% dyskrecję, poufność i uczciwość.✔️   Skomentuj Post, (nawet anonimowo) w sekcji poniżej.
  Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
✔️  Ten Post możesz Udostępnić dalej.

| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |


Jacka Jasno blog. Harmonizuje Ducha - Ciało, Umysł i Dusze. Uzdrawia Psychikę, Ciało Fizyczne, Astralne, Eteryczne, Emocjonalne i Mentalne. Łączy Jaźń w pion — Podświadomość, Świadomość z Nadświadomością. Uwalnia i Podnosi tym samym wibracje Ducha i wartość Życia. Doradza w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Pomaga na odległość i w bezpośrednim kontakcie.  Kasi blog - żony Jacka -Duch Prawdy. Poszerzanie Perspektywy i Świadomości. Zacznij Życie w Zdrowiu Psychicznym, Emocjonalnym, Mentalnym i Fizycznym. Napełnij Prawdą i Miłością swojego Ducha. Kasia i Jacek zapraszają do swojej Przestrzeni   Odwiedziny - Zasięg od 12.12.2015r

    chomikuj duchowyuzdrowiciel    cda.pl     Pinterest

Doceniasz moją Pracę? Postawisz mi kawę na buycoffee.to?

Tagi: healer, uzdrowiciel duchowy, akceptacja siebie, przewodnik duchowy, Duchowa Terapia, światło boskie, czas przebudzenia, ciało energetyczne, ciało subtelne, usuwanie demonicznych podpięć, diagnosta aury, doktor dusz, doradztwo duchowe, pomoc duchowa, konsultacje duchowe, uzdrowienie ciała duchowego, uzdrawianie na odległość, egzorcyzmy na odległość, holistyka, usuwanie zdejmowanie klątw, czyszczenie umysłu, aktywna droga duchowa, opętanie, odkrywanie predyspozycji duchowych, generowanie energii, przewodnictwo, doświadczanie wiedzy, duchowość, mistrz duchowy, rozwój duchowy, rozwój moralny, rozwój psychiczny, rozwój intelektualny, rozwój osobowości, rozwój osobisty, rozwój emocjonalny, duchowyuzdrowiciel, egzorcyzmy na odległość, trójmiasto, usuwanie energetycznych blokad, energia harmonijna, duchowe porady, jacek jasno, jasnowidz, jasnowidzenie, kaszuby, kaszëbë, mentor, magia, medium, przewodnik dusz, mediumizm, mistycyzm, mistyk, nadnaturalne zdolności, nawiedzenia, nawiedzony dom, oczyszczanie negatywnych wspomnień, niepokojące zachowania, usuwanie nękań, oświetlenie wpływów astralnych, uszczelnianie aury, nawiedzone mieszkania, pomoc na odległość, oczyszczanie terenu lub działki z dusz, odczynianie posiadłości, opętane domy, opętanie, plan boski, uwolnienie skruszonej duszy, polska, pomoc na odległość, postrzeganie pozazmysłowe, połączenie z duszą, prognozowanie przeczuć, przepowiadanie przyszłości, przebudzenie, przesyłanie energii, przyczyny cierpienia, duchowy psycho energoterapeuta, pocieszyciel, zapełnianie pustki duchowej, pytanie do boga, pytanie do duszy zmarłego, Polonia, polska, pomorze, rada, rozwiązywanie zagadek, budzenie samoświadomość, samouzdrawianie, współodpowiedzialność, otwartość komunikacji, serce napełnij miłością, motywator duchowy, spirytyzm, sukces, telepatia, udane życie, usługi paranormalne, uzależnienia, uzdrawianie na odległość, praniczne uzdrowienie duchowe, wzmacnianie ciała, podnoszenie wibracji duszy, poszerzanie horyzontów umysłu, uzdrawianie holistyczne, uwolnienie z opętania, wizja, wizjonerstwo, wellness, wolność, wybaczenie, wiedza, wiara, wdzięczność, życie to wyzwanie, zrozumienie, odczynianie zaklęć, zbaw się już teraz, zbawienie, zdolności parapsychiczne, zdrowie, zmiany, zaufanie, nastawienie, motywacja, życie harmonijne, karmiczny wpływ, życiowy cel, Zdrowa równowaga Ciała, Zdrowa równowaga Umysłu, Zdrowa Równowaga Ducha, usuwanie złorzeczeń, usuwanie zniewoleń

18 komentarzy:

 1. Dziękuję, że jesteś!!! :-)

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziekuje za ta cudna prace , jaka wykonujesz(cie) :)

  OdpowiedzUsuń
 3. dziekuje bardzo za to ze cie spotkalam pomogles mi w podjeciu waznej decyzji ktora zmienila moje zycie i pozwolila uwolnic sie od czegos zlego

  OdpowiedzUsuń
 4. Cudowna Marzeno, niech Radość i Miłość oraz Pozytywne nastawienie do Świata i Ludzi prowadzi Cie przez Życiową ścieżkę. Kocham Cie Siostro ❤

  OdpowiedzUsuń
 5. Anonimowy7:06 PM

  O bracie jaki jestes cudowny i pomogasz wszystkim potrzebujacym ....
  Ale twoja szlachetnosc jest tylko - ktos napelni twoja chciwa sakiewke
  pieniazkami , bo taka jest twoja istota - czerpiaca jak kleszcz z innych zasoby finansowe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zasługuje na miliony. I wiedzą co robią przez wieki. Pozdrawiam. I przesyłam dobrą Nadzieję.

   Usuń
 6. Niby mógłbym usunąć ten komentarz, tylko po co? A gdzie Odwaga, aby podpisać się danymi nadanymi przez Rodziców? A może Jesteś Pajączkiem który działa z ukrycia?
  Aż tyle masz złości i może Życiowej frustracji w Sobie, że życzysz mi, abym Żył jak Ofiara w Biedzie, za poświęcanie Swojego własnego Czasu i Energii na pomoc Innym, biorąc za to coś w zamian? Nie dziękuje, nie przyjmuje tych Życzeń, oddalam je. Czujesz się lepiej w tej zazdrości, jaką nosisz w sobie, a którą minimalnie wyrzuciłeś tutaj przez napisane Słowa? Jeśli czujesz się po tym poście lepiej, cieszy to Moje Serce, że to, co robię ma sens i każdy może swoje rozterki tutaj wyładować. Zajrzyj Anonimie proszę na nowy Artykuł — Ogłoszenie — jest jak dla Ciebie. Życzę Ci Spokoju, Nadziei, i Radości, a także, aby Dusza Twoja szybko przebudziła Twe Ciało, Serce i Umysł. :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy8:29 AM

  Witam. Jak mogę umówić się z Panem na wizytę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapraszam do kontaktu. Proszę o Wysłanie E-Maila lub proszę o połączenie się ze mną na Skype. 💛

   Usuń
 8. Kasiu, Jacku!!! Dziękuję z całego Serca. Czuję, że dnia pewnego staniecie się Moimi Nauczycielami w wielu dziedzinach. Ja tylko od Was chce się uczyć, czerpać wiedzę i nie chce szukać dalej. W całej Polsce to Wy właśnie otwieracie bramy do Serc. I do Naszego Stworcy. Pozdrawiamy serdecznie i czule z Zielonej Góry.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękujemy Basiu pięknie! Najwspanialszym i Jedynym Nauczycielem Jesteś Ty sama dla siebie. My możemy jedynie pokazać inne horyzonty na Drodze Życia, jednak i tak ostateczny wybór i decyzja, będzie należeć do Ciebie samej. :) Przytulamy. 🍀 💗 🔥

   Usuń
 9. Anonimowy1:34 PM

  Zasługuje na miliony ale darem trzeba sie dzielic DARMO kochana pani. Kto wyzej ceni pieniądz niż czlowieka nie moze byc szlachetnym

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. „DARmo otrzymaliście (Materialny lub Duchowy Dar), DARmo dawajcie“. 💖 Zgadzam się z tym cytatem w pełni. Dając Dar, jaki nosze w Sobie, dziele się Nim w Dostatku, Szanując i pielęgnując jak ŻYCIE SWOJE i Energie, jaka we Mnie płynie, oczekując Daru od Osoby, która Mnie właśnie poprosiła o to, co mogę dać, a czego nie można nabyć na półce sklepowej, lub czego nie potrafi jeszcze sama w sobie pobudzić do Życia. Miłość i Szlachetność to Wieczna Nauka tak dawania, jak i brania. Jestem już tylko Obserwatorem OFIAR/ności, aby podnieść Innych do roli Szanowania siebie i tego, co z siebie dają.

   Warto zapisać sobie to w Serce bez względu na Hobby lub Prace, lub wykonujesz dla siebie i innych wokół. Co dajesz Mocą Serca Innym, dajesz to Sobie. Jeśli dajesz Innym Siebie, nie biorąc nic w zamian to Ofiarność, Katowanie siebie i Droga to wypalenia prowadząca do Cierpiętnictwa. Jeśli oczekujesz czegoś dla Siebie, nic nie dając Innym, jest to "Pasożytowanie" na Energii, będąc Dłużnikiem. Jeśli dajemy Innym siebie, biorąc coś z Wdzięczności w zamian, jest to Sprawiedliwe i Uczciwe Działanie, które się mnoży ku zadowoleniu. Wszystko to wybór. 🌀 Wybieraj zawsze w zgodzie z Sercem, jakiekolwiek ono jest.

   Usuń
 10. Mój Boże,
  To co opisujesz to jest kwintesencja sensu życia, zawsze wiedziałem że tak jest.

  OdpowiedzUsuń
 11. Zawsze idź Drogą Serca - Drogą Duszy - tam Mądrość Boga zapisana jest. 💚

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy7:51 PM

   Droga Miłości. Wejdź. Moje dzieci znają mój głos.

   Usuń

Możesz bez logowania opublikować Komentarz! Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .