Podziel się z Innymi

MODLITWA Dziękczynna do – Boga – Miłości


Ja Dziękuje Wdzięczność Dziękczynienie – Duchowy Uzdrowiciel

Ja Dziękuje
Jedynemu Bogu a właściwie to Stwórcy Bogów, Sobie, Istotom Światła,
Pozaziemskim Cywilizacjom, Ziemianom, Ziemi, Żywiołom, Światłu, Słońcu,
Muzyce, Zwierzętom, Moim Bliskim, byłym Partnerkom, Przyjaciołom,
Biurokracji, Błędom i Porażkom, Chorobom, Wrogom, Ciemności
za każde Doświadczenie!


A Ty Komu i za co Dziękujesz
lub Komu masz jeszcze coś do Wybaczenia z Serca,
aby poczuć Ulgę i ruszyć do Przodu, będąc zawsze w TERAZ
a nie Wracając do PrzesZŁOści?
Gołębie białe na niebie w kształcie Serca

Parę słów o Modlitwie Dziękczynnej.Czy zadałeś/aś kiedyś pytanie, gdzie płynie Moja Modlitwa – Myśli i Słowa – bo nie widzę efektów Pozytywnych w Życiu? Czy jest wysłuchiwana? Przez jakiego Boga, bo Moje Życie jest pasmem Nieszczęść? Czy Modlisz się w Spokoju, pełny Wiary w Ciszy oraz Spokoju?? Modlisz się do Boga (Miłości), który Widzi, Słyszy i Odczuwa... Wszystko? Czy masz Świadomość, że Jest nad Tobą, pod Tobą, koło Ciebie i w Tobie bo jest każdym z Żywiołów? Komu i za co Dziękujesz lub Kogo Oskarżasz za Swoje Życie? Wszystko co Doświadczasz, Posiadasz i Odczuwasz we własnym Wnętrzu i poza Nim, jest Lustrzanym odbiciem Twoich własnych poprzednich Czynów ... względem Siebie Samego i Innych, zapisanych w Podświadomości i Nieświadomości. Chcesz zmian? Odmień Nieszczęście na Szczęście. TU i Teraz!

Pamiętasz, Jakiej Modlitwy Jezus ponad 2000 lat temu uczył? "Ojcze Nasz, który Jesteś w Niebie, Święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja. (...) Odpuść nam Nasze winy, jako i My odpuszczamy Naszym winowajcom" – Odpuściłeś / Wybaczyłeś?

Spirala natura galaktyka słonecznik liście chmury muszla embrion dmuchawiec szyszka ośmiornica Czy Wiesz, że oddając – w pełnej Świadomości – Swoją Wole Bogu, który Jest od Wieczności po Wieczność Miłością, Twoja Dusza przywróci w Sobie Pierwotny zapis o Ewangelii Miłości, oraz Pragnienie aby Wszyscy Bracia i Siostry wzajemnie Miłowali się i Wspierali, dając o tym Świadectwo poprzez Myśli, Słowa a dalej Czyny, a wyprze zapis o kłótniach o Wyznania, Orientacje, Mentalność, Kolor Skóry, Kim Brat i Siostra Jest i jak Doświadcza w Materii? Będziesz Świadoma/y, że Wszyscy są w Istocie połączeni z Miłością, Jednością, Braterstwem i w Świadomości Jednego Ducha, którym Bóg / Miłość Jest.

Spójrz w Spokoju, teraz, na Swoje Życie i Nature – na Osoby, Roślinność, Zwierzęta... – które masz wokół Siebie i które co dzień omijasz. Oni są Lustrzanym odbiciem Twoich własnych Czynów / Twego Wnętrza. Wszystko co wokół, jest Stworzone przez Twoje poprzednie Intencje, Emocje, sposób Myślenia i własne Słowa, Decyzje, Wybory, Czyny (powielane i wpajane od Dziecka) wobec Wszystkich Istot – Siebie, Ludzi, Przyrody, Zwierząt i Minerałów. Przypomnij Sobie te Myśli i Słowa, jakie kierujesz oraz własne Czyny, mając Świadomość poprzednich Doświadczeń – zapomnianych przez Umysł – a zapisanych i ukrytych w Podświadomości, na Wieczność.

Czy płyną Myśli a dalej Słowa wprost z Serca, czy są to Myśli – wyuczone – z pamięci pochodzące z Rozumu? Jakiej jakości one są? Pozytywne, Myśli i Słowa, pełne Miłości i Ciepła idą do – Światła – Miłości i wracają. Destrukcyjne z Wolną Twoją Wolą, płyną do – Ciemności – Strachu i wracają.

Modlitwa czy inaczej Afirmacja, sprawdza się tylko wtedy, gdy uznajesz ją za Prawdę i płynie (z czystego) Serca. Żywe (zawsze wieczne) Myśli i Słowa w nich zawarte, to Pokarm zarówno dla Duszy, Umysłu, jak i Ciała, a jak "smakuje" w Rzeczywistości, jak pisałem wyżej, zależne jest od Twoich Intencji.


Gołąbek biały Światło Dłonie nad Planetą Ziemią
Najskuteczniejszą Afirmacją jest Dziękczynienie np.Boże, Ojcze/Matko, Miłości Moja – Stwórco Mojej Duszy – Dziękuje Ci, za to, że Pobłogosławiłeś Moje Życie Szczęściem i Pomyślnością”. Taka Myśl wypowiedziana jest wprowadzona w Czyn. Przynosi znakomite rezultaty, gdy wywołana jest ze Świadomości, że rezultaty już zaistniały, jedynie jeszcze tego nie dostrzegłeś/aś.

Gdybym mówił Językami Ludzi i Aniołów a Miłości bym nie miał stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący - 1 List do Koryntian 13 Taką Mądrość i Jasność Umysłu i Serca miał Jezus. Przed każdym Uczynkiem zwanym „Cudem” Dziękował Bogu (Miłości), już z góry, za jego sprawienie. Nigdy nie omieszkał okazać Bogu Swej Wdzięczności, ponieważ nie przyszło mu nawet do głowy, że to, co ogłosił, w danym momencie, mogło nie zdarzyć się. Tak był pewny Swej Prawdziwej Istoty i związku, jaki łączył Go z Miłością, że Świadomość ta rzutowała na każdą Jego Myśl, Słowo i Czyn – jak Twoja Świadomość rzutuje na Twoje Życie – Szczęśliwe lub pełne Nieszczęścia.

Jeśli mówisz, że nie Jesteś czegoś GODzien, to powiedzmy Sobie szczerze, nie będziesz GODny wszelkich Doświadczeń pochodzących ze Światła – Miłości, Prawdy i Szczęścia. Gdy Potępisz Siebie lub Innych – Życie i Doświadczenia Cie Potępią.

Kontrolowanie Myśli i Słów stanowi najwyższą formą Modlitwy. Myśl o rzeczach Godziwych, dających Szczęście, Miłość, Spokój i Obfitość. Pomyśl o tym, czego od Dzieciństwa Pragniesz, i co chciał(a)byś w Życiu doznać (bez względu na wiek), idąc w tym kierunku. Dostrzegaj we wszystkim Doskonałość, okazuj tylko Wdzięczność i stawiaj przed sobą tylko następny przejaw Doskonałości, jaki zamierzasz Urzeczywistnić. Wystrzegaj się Czarno-widztwa, Mrocznych Ludzi, Narzekactwa, Potępiania, Uniżania i Defetyzmu. Oto recepta i przepis na Spokój Ducha oraz na Spełnioną Modlitwę w Życiu.


Cytaty z Biblii:
Słowa, które Ja Wam powiedziałem,
Duchem i są Życiem.
Ja Jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba.
Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie Żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam,
jest Moje Ciało za Życie Świata.

Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do Istnienia.
I nic, co zostało Stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było Życie, a Życie jest dla Ludzi Światłem
To Światło Świeci w Ciemnościach,
a Mrok nie był w stanie Go pochłonąć.


(...) Słowo stało się Ciałem i jako Człowiek zamieszkało wśród Nas.
Ujrzeliśmy więc Jego Chwałę — Chwałę,
jaką Ojciec obdarzył
Swojego jedynego Syna, pełnego Łaski i Prawdy.
— Ewangelia według św. Jana

"Umiłowani, Miłujmy się wzajemnie, ponieważ Miłość jest z Boga,
a każdy, kto Miłuje, Narodził się z Boga i Zna Boga.
Kto nie Miłuje, nie Zna Boga, bo Bóg jest Miłością. (... )
Bóg Trwa w Nas i Miłość ku Niemu jest w Nas Doskonała. (...)
W Miłości nie ma lęku, lecz Doskonała Miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w Miłości."
— List św. Jana

„Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak Ludzie z narodów,
gdyż Oni mniemają, że zostaną wysłuchani dzięki używaniu wielu Słów.
Toteż nie upodabniajcie się do Nich, gdyż Bóg, Wasz Ojciec, wie
czego potrzebujecie
, zanim go w ogóle Poprosicie”
— św. Mateusz

Modlitwa prawidłowa


Aby Twoje Życie było napełnione Szczęściem, Modlitwa nie może być Modlitwą pełną Żalu, Smutną, Destrukcyjną, Błagalną, lecz zawsze Dziękczynną. Warto nauczyć się Wdzięczności – za to, co już masz w aktualnej Rzeczywistości, którą Sam/a Stworzyłeś/aś, przez poprzednie Myśli (Jawne i Ukryte) oraz za to, co możesz otrzymać w następnych dniach.

Gołąbek biały w dłoni
Podziękowania lub Wdzięczności nie stosuj jako Narzędzia do Manipulowania Bogiem i Innych. Bóg i każda z Dusz, zna Twoje Intencje, Emocje i Myśli, zanim jeszcze o Nich Pomyślisz. Nie można wywieść też w pole Siebie Samego. Umysł zna Twe Prawdziwe Myśli, zwłaszcza te Ukryte lub wyuczone na pamięć, pochodzące ze zbiorowej Świadomości. Bóg wie to, co Ty wiesz i czego potrzebujesz do Rozwoju i Szczęścia, a to, o czym Myślisz, stanowi Twoją Rzeczywistość. Ta Pierwotna Myśl, jak i ukryta ma Moc Twórczą - "Proście a będzie Wam dane"

Gdy Dziękujesz Bogu z góry, za to, czego z własnego Wyboru Pragniesz zaznać w Swym Życiu – Doświadczeniu, przyznajesz, Jemu, że Ono już jest. Dziękczynienie kryje w sobie ogromną Moc, stanowi potwierdzenie i Wiarę w Moc Boga, że zanim zdążyłeś Poprosić, otrzymałeś od Boga odpowiedź. Dlatego nie Proś. Bądź Wdzięczny za to, czego Pragniesz, a Doświadczysz tego.


Warto użyć przed lub w trakcie Modlitw
zapalonej Świecy, lub Kadzidła do okadzania
PALO SANTO (Bursera graveolens) —
„Święte Drzewo” Indian, które ma właściwości Lecznicze, Chroniące i Oczyszczające
(Energia Męska).

Usuwa Negatywną Energię, ale także podnosi na Duchu, przynosi Szczęście, Zdrowie i Finanse, łagodzi Bóle, jak i również odstrasza Owady. Dodatkowo warto użyć Kadzidła — BIAŁEJ SZAŁWII — Salvia Apiana Jeps — (Energia Żeńska), która ma właściwości Zdrowotne i Bakteriobójcze. Świetna do okadzenia mieszkania, domu i miejsca pracy. Idealnie oczyści Twoją Przestrzeń, uwolni od Negatywnych Mocy, Uczuć i niekorzystnych wpływów z Zewnątrz. Odstraszy na jakiś czas nieproszonych Gości / Dusze, Byty i nisko wibracyjne Energie. Przyciągnie Dostatek i pomoże w dostępie do Duchowej Wiedzy. A także pomoże się odprężyć lub ustabilizować Aurę. Zamiast poprzedników można użyć Kadzidła — MIRRA — Commiphora Myrrha — (Energia Żeńska). Wywołuje Emocjonalny i Umysłowy Błogostan. Odświeża i odkaża Powietrze w pomieszczeniu. Działa PrzeciwDepresyjnie, PrzeciwBakteryjnie, PrzeciwBólowo, PrzeciwgGrzybicznie, PrzeciwNowotworowo (związki seskwiterpenowe), Odkażająco, Kojąco, Regenerująco, Pobudzająco, Pielęgnacyjnie, i Odprężająco. Mirrę stosuje się w Leczeniu Stanów rozchwiania równowagi Psychicznej, Przemęczeniu, Depresji w likwidacji Stresu, przy schorzeniach dróg oddechowych i rodnych, w Chorobach i Stanach zapalnych skóry oraz śluzówki jamy ustnej, przy uporczywym kaszlu (bronchit), zakażeniach dróg oddechowych i Astmie. Dodatkowo warto użyć Kadzidła — OLIBANUM — Burseraceae (Energia Męska). Zwane także kadzidłem frankońskim, levonah, luban i khunk. Wzmacnia Koncentrację. Ma Działanie Kojące, PrzeciwZapalne, PrzeciwLękowe, PrzeciwNerwicowe, Antyseptyczne, Antydepresyjne, Wykrztuśne, Uspokajające, i immunomodelujące. Zapach kadzidła skutecznie odstrasza owady. Po zakończeniu konieczne jest wywietrzenie pomieszczenia oraz umycie rąk.


Modlitwa - Magia ziół, Obrzędy ZIOŁOWE, RYTUAŁY - palenie ziół, żywic i kadzideł - Okadzanie

Modlitwa podyktowana przez Jezusa,
na te czasy


"Ojcze Mój, który Jesteś we Mnie i nade Mną
Matko Moja, która Jesteś we Mnie i pode Mną
Święte niech będzie Imię Twoje.
Przyjdź Królestwo Twoje do Wszystkich
będących w Miłości, Mądrości i Sprawiedliwości.
Bądź Wola Twoja, jak w Niebie, tak i na Ziemi.
Pozwól Mi codziennie mieć udział
w Twoim Świętym Pragnieniu i daj Mi Obfitości Życia.
I tak jak Ty Mi odpuściłeś Moje przewinienia,
tak Ja odpuściłam/em Wszystkim, którzy przeciw Mnie zawinili.
Wylej Twoją Miłość i Dobroć w Moje Serce,
abym to również uczynił/a wobec Innych.
W godzinie Pokuszenia wybaw Mnie od Negatywnego.
Albowiem Chwała, Moc i Królestwo Twoje,
jest w Sercu i Duszy Mojej, od Wieczności po Wieczność
Teraz i na całą Wieczność."

Poniżej Inne przykłady Modlitw:


Zacznij, każdego ranka lub przed snem,
z Wiarą, z Mocą, i z Sercem
oraz przekonaniem wypowiadać te Zdania:

Do Dziękczynienia użyj początkowych Słów, np.
  Boże Ojcze/Matko, Miłości Moja
  lub Stwórco Mojej Duszy, Miłości Moja
  lub Stwórco Stwórców, Miłości Moja
  Ponieważ każde z nich i tak płynie do Serca Jedynego Boga
  Miłości Bezwarunkowej –
  a nie do Egregorów Astralnych, wyMYŚLonych bogów / bożków.
  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Ziemi za Moje Ciało i gruntowne Uzdrawianie. Wodzie za Moją Krew i Kształtowanie. Powietrzu za Mój Oddech i Ruch. Iskrze Bożej za Moją Nieskazitelną Dusze. Ogniowi za Moją Transformacje i wewnętrzną Siłę.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Twoje niezliczone Dobrodziejstwa, Bezwarunkową Miłość i Promienie Twoje, Brylantowego Światła, przepuszczające tylko Najwyższe Dobro, gdyż Ciemność docierająca do Mojej Aury automatycznie przemienia się w Światło.
  Niech każde uderzenie Mojego Serca, będzie dla Ciebie nowym Hymnem Dziękczynienia.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Twą Bezwarunkową Miłość, za Przewodnictwo, Radę, Pomoc, Opiekę i Wiedzę.
  Ty wiesz najlepiej, co jest dla Mnie przydatne, właściwe i skuteczne,
  aby kroczyć właściwą drogą, zgodnie z planem Duszy Mojej.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Spokój, Opanowanie, Kreatywność, Moc, Siłę, które powodują,
  że Działam z Radością i osiągam wspaniałe Efekty, dla Siebie oraz Innych ludzi.
  lub
  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  że dajesz Mi pomysły, wskazówki oraz narzędzia do tego, aby Być
  Spokojną/ym, Opanowaną/ym, Kreatywną/ym, Mocną/ym, Silną/ym,
  i Działać z Radością z osiągnięciem wspaniałych Efektów, dla Siebie oraz Innych ludzi.


  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za umiejętność słuchania Innych Ludzi, docierania do Ich Wnętrz, kryjących drogocenne Idee i Pomysły, które Pomagam Im rozwijać dla wspólnego Dobra.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że otrzymuję Wszystko, co jest dla Mnie w danej chwili potrzebne
  oraz Pomagam Innym Ludziom w otrzymywaniu tego, co Sami z czystości Serca Pragną.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Moją Duszę, Ciało i Umysł wypełnione Miłością i Światłem
  oraz właściwe wykorzystywanie Moich Darów dla dobra Mojego i Innych Ludzi.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za pełen wgląd w Siebie, Jasność Umysłu, Harmonię wypływającą z tego,
  że wszystko, co robię, jest zgodne ze wskazówkami Mojej Duszy.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że mam poczucie dystansu do Siebie oraz doskonałe poczucie Humoru
  i Życzliwość, jaką okazuję Sobie i Innym.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że oglądam, czytam i słucham tylko tego, co jest Prawdziwe,
  Mądre, dodające Otuchy i warte Poznania.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Miłość, Dobroć, Mądrość, Łagodność i Uczciwość, które stosuję w Życiu
  wobec Siebie oraz Innych Ludzi.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że z taką łatwością Wybaczam Sobie oraz Wszystkim Wszystko,
  co Mi i Moim Bliskim wyrządzili.

  Gołąbek biały na niebie
  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za wspaniałą i spokojną Pracę z Ludźmi Uczciwymi, Kreatywnymi, Wspierającymi i Mądrymi.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za dobre Zdrowie, Sprawność i Zwinność Moje
  i Moich Bliskich oraz Moich Przyjaciół.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Bogactwa Duchowe i Materialne, które spływają do Mnie
  z czystego Źródła.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Ostrzeżenia zawarte w Snach oraz na Jawie, które rozumiem i pamiętam.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Rodzinę, Przyjaciół i Mądrych Życzliwych Ludzi, którzy mnie otaczają.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że z Ufnością i Radością przyjmuję wszystko, co niesie mi Życie.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Zdrową i Smaczną Żywność, którą codziennie spożywam.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Szczęście i Spokój, które jest stale obecne w Moim Życiu.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Piękne oraz Użyteczne Przedmioty, które Mnie otaczają.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Piękne miejsca, na Planecie Ziemi, które odwiedzam.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za to, że z łatwością odróżniam Kłamstwo od Prawdy.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie,
  że Jestem Stworzony/a na Twój Obraz i Podobieństwo.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Wspaniały piękny i wygodny Dom.

  Stwórco Mojej Duszy – Miłości Moja – Dziękuję Tobie
  za Wszystko, co Mam i otrzymuje.


  A na koniec DZIĘKUJE TOBIE, za to, że poświęciłeś/aś Swój cenny czas, aby zajrzeć na ten blog i dobrnąłeś/aś do końca tego Artykułu :-)Bez względu na zdobyte Fakultety, Płeć i Kulturę wyniesioną z Domu oraz poziom Świadomości, Wiedzy, Doświadczeń i Wiary, polecam każdej zatroskanej Osobie Nowennę "Och Jezu oddaje się Tobie, Troszcz się o Mnie Ty". Czytał ją Rafał Kobos. Jego wibracja głosu, pochodzi od najwyższego Źródła i oddziałuje Optymistycznie na Umysł i Serce.

Jezus (Męska Energia Chrystusowa — DUCHA — mieniąca się Złotem na Drodze Prawdy, Zbawienia i Życia) zajmie się każdą Twoją Troską i nierozwiązaną Sprawą, przemieniając ją w Światłość i Radość oraz Spokój, która w połączeniu z Żeńskością Diamentowej Energii Rodzić się będzie — w MATERii na Bezpiecznym Gruncie. Na tyle nakarmi Twoje Serce, Swoją własną Energią, na tyle, na ile, otworzysz Swe Bramy Serca i Uwierzysz, aby móc tę Energię Zmaterializować Doświadczając Jej na poziomie Fizycznym.

Ta Nowenna lub inaczej "Akt oddania przeciw Niepokojom i Zmartwieniom wg. Dolindo Ruotolo" podyktowana została przez Jezusa i na Prawdę może zdziałać w Twoim Życiu Cuda oraz odmienić Życie już na zawsze, wyprowadzając Cię na Drogę Światła, Prawdy i Miłości — którym Bóg Jest — lub przysporzyć skutków odwrotnych od oczekiwanych. Dlatego, aby ta Nowenna miała wpłynąć dobrze na Twoje Życie, zależne jest od Twojego Umysłu i Serca oraz Nastawienia. Zastosuj się do kilku wskazówek, jeśli naprawdę chcesz Odrodzić się i doznać zmian w Życiu, które odczujesz we własnym wnętrzu (Duchu) i poza nim (w Materii).

Oto one:
— Za pierwszym razem wsłuchaj się tylko w przekaz, poprzez Słowa Tobie przekazane i Obrazy na nim widoczne.
— Spójrz w siebie. Czy Wierzysz w przekazane tam Słowa? Jeśli odczułaś/eś ją, wsłuchaj się w nią ponownie w pełnym skupieniu.
— Posłuchaj ją przed samym Snem. Po przespanej nocy Twoje samopoczucie zmieni się.
— Zorganizuj wokół siebie Spokój.
— Wycisz swoje Myśli i Umysł. Wsłuchaj się w pełnym Spokoju i Zaufaniu w tą Nowennę. Bądź całym sobą w tym, co w danej chwili wpływa do Twojego Serca i Umysłu.
— Zamknij oczy, zrób 3 głębokie oddechy wyciszające Umysł.
— Słowo "Bóg" możesz w Myślach zamienić na Słowo "Źródło MIŁOŚCI, ŻYCIA, NATURY, WIARY, MOCY i/lub PRAWDY zapisane na wieczność w — Sercu / Duszy — Twoim Królestwie"

Nie wsłuchuj się, jeśli:
— Nie uwierzyłeś/as w Intencje i że Bóg (Miłość) działa w prostocie, szybciej jak wypowiedziana na głos Twoja jedna Myśl? Odłóż ją na dogodny czas.
— Jesteś pełna/y lęku, żalu, złości, wzburzenia, smutku, zrozpaczony/a, roztrzęsiony/a i masz błagalne Myśli? Odłóż ją na następny dzień.
— Masz chaos w sobie i koło siebie? Odłóż ją na następny dzień, jeśli nie chcesz doznać skutków odwrotnych w Życiu od zamierzonego.

Miłuj Siebie, jak Ja Miłuje Ciebie — Miłość to najdoskonalsze Narzędzie na Drodze Życia, które rozbija na Atomy każdą Bramę i Blokadę, która nie dopuszcza Światła od Serca Boga.

Ciekawa Modlitwa Autora Jeff Foster


Użyj mnie. Stwarzaj za moją pomocą, narysuj mną każdą kroplę życia na płótnie.
Daj mi poczuć swoją ciepłą obecność w mojej własnej obecności.
Oddychaj mną, kiedy nie mogę oddychać.
Wzmocnij, co musi zostać wzmocnione.
Podtrzymaj mnie, kiedy się potknę.
Pomóż mi żyć pełnym, niepowtarzalnym życiem, spacerować po lesie nieuczęszczaną do tej pory ścieżką.
Pomóż, mi stać się bardziej miękkim i odprężonym, abym w pełni przyjął to, z czym jeszcze walczę.
Pomóż mi się śmiać ze swojej powagi.
Pokaż mi, jak kochać bardziej, niż kiedykolwiek uważałem, że to możliwe.
Pokaż mi głębokie poczucie spokoju w samym środku burzy.
Pozwól mi umrzeć żywym, a nie umarłym za życia.
Pozwól mi ujrzeć swoją twarz w każdej twarzy.
Pozwól mi znaleźć wesołość w ciemności.
Jeśli moje serce jest nadal zamknięte, pokaż mi, jak je otworzyć bez przemocy.
Jeśli trzymam coś, pomóż mi to puścić.
Niech przebaczenie stanie się moją mantrą.
Niech wdzięczność będzie moim przewodnikiem.
Niech ta chwila będzie moim stałym towarzyszem.

Wróć do Nawigacji

Tagi: DuchowyUzdrowiciel.pl Afirmacje Akceptacja Siebie Anioły Ze Światła Bóg Bogactwo Materialne Dobre Myśli Dobrobyt Duchowe Bogactwo Dyscyplina Działanie Umysłu Dziękczynienie Dziękuję Emocje Harmonia Życia Inspiracje Ja Dziękuje Klucz Do Szczęścia Kreatywność Kreowanie Rzeczywistości Mantra Miłość Bez Warunków Moc Modlitwa Modlitwa Dziękczynna Modlitwy Motywacja Myśli Pozytywnie Obfitość Osiąganie Celów Pewność Siebie Podnoszenie Wibracji Podświadoma Moc Podświadomość Podziękowanie Potęga Podświadomości Pozytywna Zmiana Pozytywne Modlitwy Pozytywne Myślenie Pozytywne Myśli Pozytywne Twierdzenia Pozytywne Zdania Prawda Prawo Przyciągania Prawo Tworzenia Rzeczywistości Prawo Życia Programowanie Umysłu Przebaczenie Przyciąganie Psychologia Radość Realizacja Celów Recepta Na Szczęście Równowaga Rozwój Osobisty Rzeczywistość Samodoskonalenie Samorealizacja Sekret Serce Przepełnione Miłością Siła Przyciągania Skuteczne Modlitwy Spokój Ducha Stwórca Bogów Stwórca Dusz Stwórca Stwórców Sukces Świadomość Światłość Szacunek Szczęście Twoje Myśli Twoje Życie Twórcza Moc Wszechświata Uczucie Wdzięczności Umysł Uzdrawianie Umysłu Wdzięczność Wiara Wyobraźnia Wysoka Wibracja Zadowolenie Zdrowie Życie Złote Myśli Złoty Klucz Złoty Środek

12 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Dziękuje, niech to Służy Tobie. 💛

   Usuń
 2. i dziekuje Wam za ta piekna prace dla nas :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. i Ja Dziękuje, za to co robisz dla Innych Grzegorzu. Niech Twoja Muzyka którą Tworzysz, wybrzmiewa w każdym otwartym Sercu :)

   KOCHAM WAS !

   Usuń
 3. Anonimowy10:26

  Jak to jest możliwe,że budziłam się dziś 5 razy w naprawdę sporych odstępach czasu i za każdym razem zegar wskazywał 7.20?? :( mój mail dirtyizviestia@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 7+20=9 (inaczej 1) ta liczba w Numerologi znaczy rozpoczęcie nowego Życia :)

   Usuń
 4. Piękne słowa, wzruszyłam się :) dziękuję Zaczynam czyścić moje serduszko pozdrawiam wszystkich ciepło :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I Ja Dziękuje, że zechciałaś z tego skorzystać. Najważniejsze to poczuć się lekką i wolną od Myśli, które tylko przeszkadzają w podejmowaniu korzystnych decyzji.

   Usuń
 5. Wszystkiego wspaniałego Tobie Życzę. Twoja muzyka doprowadza do wibracji w moim sercu i czuje sie wspaniale pelna milosci , abyśmy wszyscy stworzyli wspaniałą rodzinę pełną miłości. Zrobiles wspaniale dzielo za ktore Tobie dziekuje

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gosiu Siostro, Dziękuje za piękne Słowa i tak bardzo płynące z Serca. Niech Boga Kwiat Życia z którego wypływa m.in. Energia Miłości, łączy Wszystkich w jedną całość, rozrasta się na prawo, lewo, w górę i w dół, wciągając Innych w Nasze wysokie Wibracje, płynąc po spokojnej Fali. 💛

   Usuń

Pozostaw po Sobie ślad. ღ Dziękuje

Copyright © 2013 UZDROWICIEL Jasnowidz MEDIUM Egzorcysta DORADCA Wizjoner Cały Świat and Blogger Themes.