Podziel się z Innymi

DEKALOG — 10 Przyrzeczeń — Powrót do Serca Boga


cząstka Złotej Energii Anielskiej Jezusa


Prawo napisane przez Ludzkie ręce ma to do siebie, że wielu może je zmieniać, ominąć lub złamać albo opowiadać tylko o nim. Prawo Boskie ma to do siebie, że obowiązuje na Wieczność — wszystkie Istoty we Wszechświecie — aby nie stać w miejscu, móc się udoskonalać i wrócić na Drogę ku Światłości.

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.
A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim." - Mt 5,17-19

10 PrzyrzeczeńDzieło Anioła Michała Adam — Ewa oraz Wąż — Kaplica Sykstyńska Ponownie podyktowany Prawdziwy Dekalog, na dzisiejszy poziom Świadomości, z zasadami Moralnymi, przekazany przez Boga — Prawdziwego i Jednego — Miłości BezWarunkowej, w jedności z Jezusem (Zbawicielem). W tym miejscu znajduje się Dekalog Biblijny, przekazany na tamtejszy poziom Świadomości. To nie ten sam, co jest przerobiony przez kościół KRK, który znajduje się w Katechizmie.

Po tym będziesz wiedział/a
, że obrałeś/aś drogę w stronę Boga, i będziesz wiedział/a, że Go odnalazłeś/aś, gdyż objawi Ci Bóg znaki i zmiany w Tobie Samym. Wrócisz do Świata Dusz — z miejsca, z którego pochodzi Twoja Dusza — gdy pokochasz całą Swoją Istotę, będziesz Świadomy/a, Spełniony/a, mając użytą — zapisaną w Sercu — Moralność wobec Siebie i Innych, miał czysty Umysł, Ciało i Dusze.

Nie są to Boga zakazy, lecz swobody! Przyrzeczenia a nie Przykazania. Gdyż Bóg nie wydaje poleceń Swojemu Doskonałemu Dziełu — Bóg jedynie mówi Swojemu Dziecku: „Oto, po czym poznasz, że wracasz do Domu / do Światła Harmonii.

Jeśli ujrzysz te znaki
poznasz, że zmierzasz ku Bogu / ku Miłości:  1. Będziesz Miłował Boga całym Swoim Sercem, całym Umysłem i całą Duszą.
  Nie będziesz stawiał Innego Boga przed Bogiem. Nie będziesz Czcił — Pieniędzy, Powodzenia, Władzy, ani też żadnych Ich Symboli. Odstawisz te rzeczy, tak jak Dziecko odstawia zabawki. Nie dlatego, że nie są Godne, ale dlatego, że z nich wyrosłeś.

  cząstka Złotej Energii Anielskiej Jezusa
  2. Nie będziesz nadaremno wymawiał imienia Boga.
  I nie będziesz wzywał Boga w sprawach błahych. Zrozumiesz, jaką moc mają Myśli i Słowa. Nie pomyślisz nawet, aby wzywać imienia Boskiego w bezbożny sposób, albowiem imienia
  — „Ja Jestem” / „Jam Jest” — użyć nie można nadaremno, na próżno i bez rezultatu.


  3. Dzień zachowasz dla Boga, i nazwiesz go Świętym.
  Abyś nie umacniał się w Swym złudzeniu, ale przypomniał Sobie, Kim w Istocie Jesteś. Wówczas każdy dzień będzie dla Ciebie Szabatem, a każda chwila Święta.


  4. Czcić będziesz Matkę Swą i Ojca Swego.
  Wiedzieć będziesz, że Jesteś Synem Bożym, gdy Cześć oddawać będziesz Bogu we wszystkim, co powiesz i co zrobisz. Jak Czcić będziesz Boga Ojca/Matkę — i Swych Ziemskich Rodziców — tak i Uszanujesz każdą z Sióstr i Braci.


  5. Nie zabijesz.
  Człowiek Jest Najbardziej Szalonym Gatunkiem Wielbi Niewidzialnego Boga i Niszczy Widzialną Naturę Nie Zdając Sobie Sprawy że Ta Natura Którą Niszczy Jest Tym Bogiem Którego Wielbi - Hubert Reeves
  Nie zadasz z rozmysłem i bez powodu Śmierci. Szacunek dla Życia sprawi, że będziesz Czcić wszystkie formy Życia — także Zwierzęta, Drzewa i Rośliny. Będziesz w nie ingerował tylko wtedy, gdy wymagać tego będzie najwyższe Dobro. Choć rozumieć będziesz, że odebrać Życia nikomu i tak nie można. Wszelkie Życie jest Wieczne. Nie będziesz dążyć do położenia kresu danemu Wcieleniu, bez najbardziej uświęconej przyczyny, ani do przemiany jednej formy Energii Życiowej w drugą.


  6. Nie dopuścisz się niewierności.
  Nie zbrukasz czystej Miłości nieuczciwością czy zdradą, gdyż jest to Wiarołomstwem.


  7. Nie będziesz knuł, oszukiwał ani szkodził Drugiemu,
  aby wejść w posiadanie czegokolwiek. Nie przywłaszczysz Sobie tego, co nie jest Twoje, gdyż to oznacza Kradzież.


  8. Nie będziesz mówił nieprawdy
  i w ten sposób dawał fałszywego Świadectwa.


  9. Nie będziesz pożądał Żony Bliźniego Swego,
  albowiem będziesz wiedział, że wszyscy Są Twoimi Ukochanymi Siostrami i Braćmi.


  10. Nie będziesz pożądał dóbr Bliźniego Swego,
  albowiem będziesz wiedział, że wszystkie dobra należą do całego Świata i że wszystkie dobra mogą być Twoje.


Nikt, kto szczerze poszukuje Boga,
Nie popełni tych czynów.
Takie postępowanie
stanie się po prostu niemożliwe.
Dekalog – 10 Przyrzeczeń BożychWróć do Nawigacji

Tagi: 10 Przyrzeczeń Bóg Boskie Słowa Czas Przebudzenia Dekalog Inny Jak Poprzedni Duchowa Apokalipsa Duchowe Bogactwo Duchowość Duchowy Rozwój Dusza Dziesięć Przyrzeczeń Ja Jestem Jaźń Mistrz Jezus Miłość Bezwarunkowa Myśli I Słowa Nasz Brat Jezus Nie 10 Przykazań Otwarte Serce Plan Boski Plan Duszy Pozytywne Zmiany Serce Serce Napełnij Miłością Stwórca Dusz Stwórca Stwórców Sukces Świadomość Szacunek Słowa Umysł Wibracje Wolność Wyzwanie Zbaw Się Zbawienie Zmiany Na Lepsze Zmiany Nastawienia Życie Harmonijne Życie Karmiczne Prawo Mojżeszowe Zasady Moralne Prawdziwy Dekalog Prawo Moralne Księga Wyjścia 20 Przyrzeczenia Miłości

0 komentarze:

Pozostaw po Sobie ślad. ღ Dziękuje

Copyright © 2013 UZDROWICIEL Jasnowidz MEDIUM Egzorcysta DORADCA Wizjoner Cały Świat and Blogger Themes.