Podziel się z Innymi

DEKALOG 💧 10 Przyrzeczeń — Powrót do Serca Boga w zgodzie z Wiecznym Prawem


cząstka Złotej Energii Anielskiej Jezusa


Prawo podyktowane i napisane przez Ludzkie ręce, ma to do siebie, że wielu może wedle upodobań, Kultury i Obyczajów je zmieniać, ignorować je, przeciwstawiać, omijać lub złamać albo opowiadać tylko o nim. Prawo Boskie (Uniwersalne Prawa Życia Wszechświata) ma to do siebie, że jest niezmienne i obowiązuje na Wieczność — wszystkie Istoty we Wszechświecie — aby nie stać w miejscu, móc się udoskonalać i wrócić na Drogę ku Światłości, tworząc własną Unikatową Rzeczywistość.

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.
A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim." - Mt 5,17-19

10 PrzyrzeczeńDzieło Anioła Michała Adam - Męskość i Ewa - Żeńskość oraz Wąż - Kusiciel prowadzący do rozłamu — Kaplica Sykstyńska Ponownie podyktowany Prawdziwy Dekalog, na dzisiejszy poziom Świadomości, przekazany przez Boga — Wszech Ducha — Miłości Bezwarunkowej, w jedności z Żywym Jezusem (Zbawicielem). W tym miejscu znajduje się Dekalog Biblijny, przekazany na tamtejszy poziom Świadomości. To nie ten sam, co jest przerobiony przez kościół KRK, który znajduje się w Katechizmie

Po tym będziesz wiedział/a, że obrałeś/aś Drogę w stronę Boga, i będziesz wiedział/a, że Go odnalazłeś/aś, gdyż objawi Ci Bóg znaki i zmiany w Tobie Samym. Wrócisz do Świata Dusz. Z miejsca, z którego pochodzi Twoja Dusza, gdy pokochasz całą Swoją Istotę (Męskość i Żeńskość nie pozwalając Kusicielowi tego w sobie zniszczyć). Będziesz Świadomy/a, Spełniony/a, mając użytą — zapisaną w Sercu — Moralność wobec Siebie i Innych, oraz miał czystego Ducha
Ciało, Umysł i Dusze.

Nie są to Boga / Miłości zakazy, lecz swobody! Przyrzeczenia a nie Przykazania. Gdyż Bóg nie wydaje poleceń Swojemu Doskonałemu Dziełu — Bóg jedynie mówi Swojemu Dziecku:


Oto, po czym poznasz,
że WRACASZ do Domu / do ŚWIATłA Harmonii.  cząstka Złotej Energii Anielskiej Jezusa
  1. Będziesz Miłował Boga (w sobie i na zewnątrz siebie) całym Swoim Sercem, całym Umysłem i całą Duszą.
  Nie będziesz stawiał Innego Boga (Autorytetu) przed Bogiem. Nie będziesz Czcił — Pieniędzy, Powodzenia, Władzy, ani też żadnych Ich Symboli. Odstawisz te rzeczy, tak jak Dziecko odstawia zabawki. Nie dlatego, że nie są Godne, ale dlatego, że z nich wyrosłeś.

  2. Nie będziesz nadaremno wymawiał imienia Boga.
  I nie będziesz wzywał Boga w sprawach błahych. Zrozumiesz, jaką Moc mają Myśli i Słowa. Nie pomyślisz nawet, aby wzywać imienia Boskiego w bezbożny sposób, albowiem imienia — „Ja Jestem” / „Jam Jest” — użyć nie można nadaremno, na próżno i bez rezultatu.


  3. Dzień zachowasz dla Boga, i nazwiesz go Świętym.
  Abyś nie umacniał się w Swym złudzeniu, ale przypomniał Sobie, Kim w Istocie Jesteś. Wówczas każdy dzień będzie dla Ciebie Szabatem, a każda Chwila Święta.


  4. Czcić będziesz Matkę Swą i Ojca Swego.
  Wiedzieć będziesz, że Jesteś Synem Bożym, gdy Cześć oddawać będziesz Bogu we wszystkim, co powiesz i co zrobisz. Jak Czcić będziesz Boga Ojca/Matkę — i Swych Ziemskich Rodziców — tak i Uszanujesz każdą z Sióstr i Braci.


  5. Nie zabijesz.
  Nie zadasz z rozmysłem i bez powodu Śmierci. Szacunek dla Życia sprawi, że będziesz Czcić wszystkie formy Życia — także Zwierzęta, Drzewa i Rośliny. Będziesz w nie ingerował tylko wtedy, gdy wymagać tego będzie najwyższe Dobro. Choć rozumieć będziesz, że odebrać Życia nikomu i tak nie można. Wszelkie Życie jest Wieczne. Nie będziesz dążyć do położenia kresu danemu Wcieleniu, bez najbardziej uświęconej przyczyny, ani do przemiany jednej formy Energii Życiowej w drugą — wygaszając Światło Cieniem.

  6. Nie dopuścisz się niewierności.
  Nie zbrukasz czystej Miłości nieuczciwością czy zdradą, gdyż jest to Wiarołomstwem.


  7. Nie będziesz knuł, oszukiwał ani szkodził Drugiemu,
  aby wejść w posiadanie czegokolwiek. Nie przywłaszczysz Sobie tego, co nie jest Twoje, gdyż to oznacza Kradzież.


  8. Nie będziesz mówił nieprawdy
  i w ten sposób dawał fałszywego Świadectwa.


  9. Nie będziesz pożądał Żony Bliźniego Swego,
  albowiem będziesz wiedział, że wszyscy Są Twoimi Ukochanymi Siostrami i Braćmi.


  10. Nie będziesz pożądał dóbr Bliźniego Swego,
  albowiem będziesz wiedział, że wszystkie dobra należą do całego Świata i że wszystkie dobra mogą być Twoje.

Uniwersalne Prawa Życia.


1.
Wszechświat jest Mentalny. Składa się z Myśli. Wszystko jest Umysłem. Wszystko jest w Jednym najdoskonalszym Duchu.
Wszystko, co widzimy i Doświadczamy w Świecie Fizycznym, ma swój początek w Umyśle. Rzeczywistość widzialna jest manifestacją i potęgą naszych Umysłów. Cała Energia Ducha i Materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega Uniwersalnej Świadomości – Wszechobecnemu Umysłowi – z którego wszystko powstaje. Nasze Umysły i Ciała są Jego częścią.


2. Jak na górze, tak i na dole. Wszystko jest Jednością i Wibracją. To Harmonia i połączenie pomiędzy Światem Fizycznym, Umysłowym i Duchowym. Nie istnieją rozdzielenia, gdyż wszystko we Wszechświecie od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy, włączając Nas, pochodzi z Jednego Źródła Miłości.

3. Wszechświat i Jego czysta Energia jest w ruchu, Wibrując z różną Częstotliwością. Nic nie spoczywa.
Prawo Przyciągania opiera się na Wibracji, „Podobna Energia przyciąga podobną Energie.” Wszystko, czego Doświadczamy Zmysłami, jest przekazywane poprzez Wibracje. Tak samo jest ze sferą Umysłu. Wszystkie nasze Myśli i Emocje są Wibracją, z których bezwarunkowa Miłość jest najwyższa a Nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna.


4. Wszystko jest dwoiste / podwójne.
Wszystko ma swoje bieguny i swoje pary przeciwieństw. Wszystko jest jednością. Przeciwieństwa mają identyczną Naturę. Różnica leży w natężeniu.Wszystko, wydaje się sobie przeciwne a w Rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład zimno i ciepło wydają się sobie przeciwne ale Prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawem tej samej rzeczy. Polaryzacją. To samo odnosi się do Miłości i Nienawiści, Wojny i Pokoju, Zła i Dobra, Światła i Mroku, niewidocznej Energii wszechmocnego Ducha i zagęszczonej Energii wszechmocnej Materii. Można przejść od Nienawiści do Miłości, od Strachu do Odwagi poprzez Świadome podniesienie własnych Wibracji i Polaryzacji.


5. Wszystko wpływa i wypływa i ma swój Rytm. Ruch wahadła manifestuje się we wszystkim. Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka. Wszystko ma swoje fale, wznosi się i opada, przypływa i odpływa. Odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo, jak i na odwrót. Rytm zawsze dąży Harmonii i do wyrównania. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu naszych Myśli od pozytywnych do negatywnych, Sukcesów i Porażek w naszym prywatnym Życiu. Kiedy czujesz, że coś zaczyna Ci obniżać Wibracje, staraj się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skup Myśli na wynik końcowy wiedząc, że Jesteśmy jednością z Wszechmocnym Duchem Wszechświatów, dla którego wszystko jest możliwe.

6. Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę. Nie istnieje coś takiego jak Szansa lub Przypadek. Przypadek lub Przeznaczenie nie jest niczym innym, jak inną nazwą nieznajomości Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane. Istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem. Zgodnie z tym Prawem każda Decyzja i Skutek widzialny w naszym zewnętrznym Fizycznym Świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym Świecie. Jest to Istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze Myśli, Słowa, Emocje i Działania powodują określone działania w sferze Duchowej, Psychicznej, Mentalnej i Emocjonalnej, które z czasem zmaterializują się jako skutki w Świecie Fizycznym. Różnica jest taka, że na planie Duchowych przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach Czasoprzestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy Przyczyną i ewentualnym Skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych Celach i Pragnieniach używając Wizualizacji, to co chcemy zmaterializować w Świecie Fizycznym jest już automatycznie Stworzone w Świecie Duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie Myśli na naszym Celu, wkrótce krok po kroku zmaterializuje się on w naszym Fizycznym Świecie.

7. Rodzaj i płeć jest we wszystkim.
Wszystko ma swoje Męskie i Żeńskie elementy i pierwiastki. Rodzaj i płeć przejawia i manifestuje się na wszystkich poziomach i płaszczyznach. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to Miłość, Spokój, Pokora, Intuicja, Łagodność. Męskie natomiast to Energia, Odwaga, Zaufanie do siebie, Logika, Intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy Męskie i Żeńskie aspekty.


Nikt, kto szczerze poszukuje Boga
(w Sobie i na Zewnątrz siebie),
Nie popełni tych Czynów.
Takie postępowanie
stanie się po prostu niemożliwe.

"Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus!"


Odpowiedz sobie. Jakie Owoce (Myśli, Słowa i Czyny) wydajesz w każdej z Żywych Chwil zrodzone na łonie Matki Natury? Oczy w Duchu Światła, Błogosławią Owoce, i przesyłają do Serca następną Jezusową Iskrę na dalszej Drodze. 


Szukaj! Twórz! Doświadczaj! Poznawaj!
Delektuj się Życiem!

✔️   Skomentuj Post, (nawet anonimowo) w sekcji poniżej.
  Jaka jest Twoja opinia na ten temat?
✔️  Ten Post możesz Udostępnić dalej.

| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |

Jacka blog. Harmonizuje Ducha - Ciało, Umysł i Dusze. Uzdrawia Psychikę, Ciało Fizyczne, Astralne, Eteryczne, Emocjonalne i Mentalne. Łączy Jaźń w pion — Podświadomość, Świadomość z Nadświadomością. Uwalnia i Podnosi tym samym wibracje Ducha i wartość Życia. Doradza w sferze prywatnej, jak i biznesowej. Pomaga na odległość, choć woli sesje w bezpośrednim kontakcie.     Kasi blog - Duch Prawdy. Poszerzanie Perspektywy i Świadomości. Zacznij Życie w Zdrowiu Psychicznym, Emocjonalnym, Mentalnym i Fizycznym. Napełnij Prawdą i Miłością swojego Ducha. Kasia i Jacek zapraszają do swojej Przestrzeni


Tagi: 10 Przyrzeczeń Bóg Boskie Słowa Czas Przebudzenia Dekalog Inny Jak Poprzedni Duchowa Apokalipsa Duchowe Bogactwo Duchowość Duchowy Rozwój Ciało Umysł Dusza - CUD Ducha Dziesięć Przyrzeczeń Ja Jestem Jaźń Mistrz Jezus Miłość Bezwarunkowa Myśli I Słowa Nasz Brat Jezus Nie 10 Przykazań Otwarte Serce Plan Boski Plan Duszy Pozytywne Zmiany Serce Serce Napełnij Miłością Stwórca Stwórców Sukces Świadomość Szacunek Słowa Wibracje Wolność Wyzwanie Zbaw Się Zbawienie Zmiany Na Lepsze Zmiany Nastawienia Życie Harmonijne Życie Karmiczne Prawo Mojżeszowe Zasady Moralne Prawdziwy Dekalog Prawo Moralne Księga Wyjścia 20 Przyrzeczenia Miłości

0 komentarze:

Zastanów się proszę, zanim Opublikujesz Publiczny Komentarz, ღ Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .