Podziel się z Innymi

ŻYWY BÓG, Natura i ŻYCIE czy Martwe Krzyż‬e i inne Symbole oraz Znaki? Wybór

Pamiętasz te Słowa Wyznawco Katolicyzmu?
Rzekł Żywy Jezus: Ja Jestem Światłością, która jest ponad Wszystkimi.
Ja Jestem Pełnią, Pełnia wyszła ze Mnie, Pełnia doszła do Mnie.
Rozłupcie Drzewo, Ja tam Jestem.
Podnieście Kamień, a znajdziecie Mnie tam.
* (...) Królestwo jest Tym, co Jest w Was i tym, co jest poza Wami.
Skoro poznacie samych Siebie, wtedy będziecie poznani
i będziecie wiedzieć, że Jesteście Synami Ojca Żywego.
Jeśli zaś nie poznacie Siebie,
wtedy istniejecie w Nędzy i sami Jesteście Nędzą”

Ewangelia wg. Tomasza (cząstka Energii chabrowej Arch. Michała)


Królestwo Boga i Istnienia przenika wszystkie pięć Żywiołów i wypełnia nimi cały Wszechświat, który jest Boga Organizmem. Aspektami Boga jest Grunt, Woda, Ogień, Powietrze i Eter, tzw. Oddech Boga. Wolą Boga jest Prawo naturalnej reakcji, oddźwięku i odbicia.


Grunt: Atrybut — Forma, Dotyk, Dźwięk, Zapach, i Smak. Najgęściejszy i najmniej przenikalny. Zapewnia pożywienie. Przedmioty, oceany, rzeki, góry i drzewa siłą grawitacji przyciągane są do powierzchni.
Woda: Atrybut — Forma, Dotyk, Dźwięk, i Smak. Cechuje się płynnością. Lżejsza od Gruntu. Woda jest płynna. Źródło Witalności i Życia.
Ogień: Atrybut — Forma, Dotyk, Dźwięk. Łatwo rozprzestrzenia się. Ma zdolność transformacji, trawienia pokarmów, oczyszczania i rozpraszania ciemności.
Powietrze: Atrybut — Dźwięk i Dotyk. Lżejszy i bardziej przenikalny w Przestrzeni od Ognia. Wdychając tlen, wydycha się dwutlenek węgla. Wciągając Światło, odrzuca się Ciemność. Naturalny proces karmienia i wydalania.
Eter: Atrybut — Wszechobecny Dźwięk. Niezgłębiony i najbardziej przenikalny w przestrzeni Wszechświata.


Czlowiek-Jest-Najbardziej-Szalonym-Gatunkiem--Wielbi-Niewidzialnego-Boga-I-Niszczy-Widzialna-Nature--Hubert Reeves


Natura bez Ludzi może Żyć,
Ludzie potępiający Nature i Miłość giną.
Tego właśnie uczy ŻYWY na zawsze Jezus.


Odwrócony znak krzyża - gest liturgiczny - czyniący ten znak na ciele Wielu twierdzi, że przedmiot kultu — np. ✝ ‪krzyż‬ — to Świętość i że wielkim ‪‎grzechem‬ jest niszczyć krzyże, a ogromną zasługą jest, postawić jak najwięcej krzyży w okolicy lub na każdym Hektarze postawić KOŚCIół, betonując Świat. W co Wierzysz, to tym z wolną wolą, karmisz Ciało, Umysł, i Dusze.

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje,
On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował,
bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko."

- Biblia - Dz, 17, 16-34

Zastanawiałeś/aś się co krzyż symbolizuje? 


Od zarania dziejów, krzyż jednoramienny, jest symbolem Bólu, Cierpienia, Lęku, Męki, Odrazy, Ofiary, Potępienia, Poczucia winy i wstydu, Zbawiania Innych a nie Siebie, Poniżenia, Przerażenia, Smutku, Śmierci, Tortur, Traumy, Walk, Wyszydzenia. W czasach Jezusowych jednoramienny krzyż był najbardziej brutalnym narzędziem Zbrodni i Kary, niedającej Godności, Chwały, Nadziei i Zwycięstwa na dalsze Życie gaszącą Iskrę w Sercu, w owym Ciele Fizycznym. Także to symbol Energetycznej Dysharmonii pomiędzy Męską Energią a Żeńską Energią, potępiającą Żeńskość wywyższając Męskość i tak też jest to zapisane w Podświadomości.Pierwotny krzyż jest równoramienny,
oznaczający Harmonie pomiędzy
— Żeńską a Męską Energią — Żywiołami.
Cztery Żywioły - Element pierwiastek - ogień grunt powietrze woda

Każdy z Nas ma swój własny Wybór Wartości oraz Ideałów. Ma Prawo do własnych Wierzeń, Poglądów i podejmowania Decyzji adekwatnej do Wyobraźni. Nawet jeśli podąża bezmyślnie za narzuconymi przez System praktykami. Każdy w coś Wierzy w zgodzie z własną Unikatową Naturą, wcześniej głębiej to Analizując, nadając temu Sens i biorąc na Logikę a inny Wierzy ślepo we wszystko co usłyszy, przez schemat Myślenia narzucony i nasączony do szpiku kości, od korony po korzenie będąc w zatrutej a nie Życiodajnej Glebie. Jest Wolna Wola lub brak tej Woli do Myślenia po swojemu i każdy powinien ją Uszanować. Ja Twoją a Ty Moją Wole.

Dla mnie ‪Drzewo‬ (wszelka Natura, będąca w Nas i na około Nas) jest największą Świętością i Majestatem bo jest Życiem. Jest Ono Żywym Stworzeniem Boga (Miłości Bezgranicznej — zagęszczoną Męską i Żeńską Energią). Wynaturzeniem i zbrodnią (Ciemnotą Umysłu i Serca) jest to, aby Żywe i Zdrowe Drzewo wyciąć, tylko po to, aby stać się bałwochwalcom i zrobić z Niego Martwe krzyże z przybitym do niego Martwym Ciałem Fizycznym, który prócz ściągania Energii nie daje Owoców i nic nie wnosi. Dodatkowo Parafianin (przestarzale: człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony) potrafi za to zapłacić i wieszać Sobie to nad łóżkiem, lub na szyi... blokując tym samym kanał Gardła i Centrum Serca z przepływającą Energią Życiową, będąc z tego dumnym a potem dziwiąc się, że dotyka Jego Pech, Strach, Choroby... bo tak właśnie przez tysiące lat jest krzyż zaprogramowany.Komu oddajesz Pokłon, Chwałę i Cześć?
Przed kim lub przed czym upadasz na kolana?


„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.” Ew. Mateusza 4,8-11

To właśnie mroczne Dusze — Anunnaki — świetni genetycy, pochodzący z Nibiru (Planety o coraz niższej wibracji) o imieniu Anu — Bóg lub Pan Nieba, Enki (EA) — Bóg lub Pan Ziemi i Enlil — Bóg lub Pan Powietrza, rządziły i stworzyły na tej Planecie symbole Kultu, System Wierzeń, Niewolnictwo, programując Dualizm, który zawsze kończy się wojną lub kłótnią. Te Duchowe Istoty, ok. 300 tysięcy lat temu, Stworzyli Ciało Fizyczne i zmodyfikowali wszelką Roślinność. Znani dziś pod wieloma Imionami takimi jak Szatan, Diabeł, Przeciwnik, Święta Trójca, IHS (Isis, Horus, Set), Pan, JHWH, Jahwe, Jehowa, Elohim, Adonai, Allah, Baal, Brahma, Vishnu, Shiva, Ptah, itd.

Ty Jesteś w Duchu Natury i Miłości Boga. Boga Miłość i Natura w Tobie. Pierwotnie Twym Stwórcą jest Matka Natura i Miłość Boga.
W Twoim Duchu Życie i Źródlana Woda płynie a nie Błoto i Martwota


Bałwochwalstwo - Nie będziesz czynił żadnej rzeźby obrazu Nie będziesz oddawał im pokłonu i im służył
Treść dla Osób co twierdzą, że kroczą za Żywym a nie Martwym Jezusem (Drogą, Prawdą i Zbawieniem) zapominając o wielu Jego Słowach, przekazanych na tamtejszy poziom Świadomości. Najpierw przypomnienie treści z Katechizmu zmanipulowany przez ‪‎Kościół‬ Rzymsko-Katolicki, który usunął 2 i dokonał rozdzielenia 9 i 10. Tutaj Dekalog — 10 ‪przykazań‬, zawarty w Biblii w Starym Testamencie, w czasach Chrześcijaństwa, skopiowanego z Judaizmu, Prawa żydowskiego - Tory - Księgi Powtórzonego Prawa Mojżeszowego.

"2. Nie uczynisz Sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na Niebie
w górze i co na Ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w Wodach pod Ziemią.
Nie będziesz się im Kłaniał ani Służył.
(...)"
"10. Nie będziesz pożądał domu Bliźniego Twego. Nie będziesz pożądał Żony Bliźniego Twego, ani Jego Niewolnika, ani jego Niewolnicy, ani Jego Wołu,
ani Jego Osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Bliźniego Twego.
"


Tutaj podany ponownie, przez Boga, na Dzisiejszy poziom Świadomości,
dla Osób o otwartym Umyśle i Sercu.


Mowa tutaj o Ewangelia Miłości.
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił
a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (...)"

1 List do KoryntianKrzyż przydrożny. Wycinka NATURY - Lasów dzieł Bożych. STOPwycince - Ilustracja John Holcroft dom wypchany pieniędzmi bez Miłości NIE WSZYSTKO KUPISZ ZA PIENIĄDZE
Tutaj trochę o Bałwochwalcach, którzy nie Słuchają Siebie Samego (Boga w Sobie) lub proszą ‪‎Anioły‬ ze Światła albo Swojego Anioła Stróża ze Światła o ‪Pomoc‬ i Zrozumienie — którzy poruszają się z szybkością Myśli — Wolą spalać swoją Energie na Kłanianiu się, Czczeniu lub/i Modlitwy do Martwego ściętego drewna, betonu, bożków, ZŁOtych cielców / Mamony (Przedmiotów zrobionych Ludzką ręką) lub Dusz ("Świętych") które wiele wiele z Nich, do dziś dzień błądzą w Nieświadomości na najniższym poziomie Wibracyjnym — w Ciemnościach / Próżni — lub dawno temu inkarnowały na Ziemi lub w innym Świecie wibracyjnym, adekwatnym do Swojego poziomu Świadomości. ☯


A oto co powiedział Żywy ‪Jezus‬: "Gdy chcesz się Modlić, wejdź do Swej Izdebki (Mieszkania), zamknij drzwi i Módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu.
A ‪‎Ojciec‬ Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie
"
- Ew. św. Mateusza 

"Czczą Mnie Wargami, lecz Sercem Swym daleko są ode Mnie.
Ale Czczą Mnie na Próżno, ucząc Zasad,
podanych przez Ludzi
"
- Ew. św. Marka

"Wszystko, co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w Niebie,
a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie
.
"
- Ew. św. Mateusza

Materia <-> Duch Natury.

Cząstka Najwyższej Wibracji Światła Energia Anielska Jezusa Swoją drogą Żywy Jezus — cząstka Duchowego Ojca wszystkich Dusz (Męska Energia / Ogień i Powietrze) — bo o Nim mowa, ponad 2000 lat temu, miał na imię w tym Ziemskim czasie Jehoszua — staro hebrajski: "Zbawienie". Nie ma nic wspólnego z Mitem o ukrzyżowaniu. Umarł naturalnie w Indiach — Kaszmirze — mając 61 lat. Jest tam po dziś dzień Jego grób.

Pochowany jest z Marią Magdaleną, Jego tamtejszą Żoną, z którą miał Dzieci. Maria Magdalena Jest bliźniaczą Partnerką Duchową, o najszlachetniejszym kolorze Energii ze wszystkich najszlachetniejszych Metali, jaką ma Żywy Jezus. Jezus przy Maryi — Miriam / Marwijja — staro hebrajski: "Ta, która gasi Pragnienie" (Brylantowa Żeńska Energia / Materia - Ziemia i Woda) cząstce Duchowej Matce wszystkich Dusz, był blisko Maryi do końca Jej dni.


Poza tym Systemem i Symbolami, jeden WIERZY w Siebie, będąc Świadomym, że Bóg w Nim Jest i Doświadcza poprzez Ciało Fizyczne, dzięki czystemu Umysłowi i Sercu. Inny wierzy w potwora spaghetti lub wierzy, że 13-tego będzie miał pecha lub szczęście. Inny w Boga, który jest mściwy, potępia i karze. Jeszcze Inny, że za Boga trzeba mordować, choć Ci zamordowani to — Dzieci Boga — cząstka Boga, Stworzona na Jego podobieństwo.

Inni wierzą w Boga, który potrafił Stworzyć Wszechświat w mgnieniu oka, ale także (przez pomyłkę?) na Ziemie wysłał Syna „Niedorajdę” / Ofiarę / Baranka, który nie potrafił obronić się przed grupą Ludzi lub zmienić okoliczności, wykorzystując Swoje uzewnętrznione Boskie Dary, i musiał zginąć za Innych już za samo to, że urodzili się, choć Bóg dał Wszystkim Istotom Wolną wole do Doświadczeń na Ziemi, dając Nam Umysł i Narządy, aby ich w pełni z Miłością używać.

Muszę zapytać Zwierząt i ... wszelkiej Roślinności, do jakiej Oni religii lub kościoła należą, no i czy Żyją w Celibacie dla czystości przed Bogiem oraz jak to jest, że bez szkół i religii wiedzą jak radzić Sobie w Życiu, kiedy jest czas zapylenia i rodzenia itd. no i ile Ich jest w „piekle” za te zachowania płynące z Ich Natury i Instynktu. :) W co Ludzie wierzą, to i tak mają w Życiu. Niezmienne sprawiedliwe prawo Boskie.

Jaką masz Mentalność i czym karmisz Siebie (Myśli, Słowa, Czyny, Intencje i Emocje ...) Doświadczasz — tego na Sobie — wieczne Szczęście lub wieczny Pech. Tym, co płynie z Ciebie, tym karmisz Boga — Jego/Jej Ciemną lub Jasną stronę Jaźni. Jeśli karmisz się CIEMNOŚCIĄ — Strach, Niewybaczanie, NieGODziwość, Potępianie, Złość i Urazy wobec Siebie lub Innych itd. Dostaniesz to z powrotem, jak w Lustrzanym Odbiciu. Masz w Sobie ŚWIATŁO — Miłość, Prawdę, Wiarę w Moc i Potęgę Siebie i Boga, Czystość Serca i Umysłu, Dobroć wobec Siebie i Innych itd. Dostajesz ją z powrotem. Wybory i Decyzje zawsze są we Wiecznej Teraźniejszej Chwili albo Wibracja ku Światłości — Najwyższej wibracji Serca Boga — i ZBAWIENIU lub ku ZATRACENIU — najniższej wibracji — Ciemności lub jeszcze inaczej Żyjąc Świadomym w Energetycznej Harmonii, lub Żyjąc Nieświadomym w Energetycznej Dysharmonii.


Powtarzać będę to jak Mantrę...
Dając względem Siebie i Innych Światło‬ lub Ciemność‬
Owoce‬ lub ‪ Plewy‬—
Już W TEJ CHWILI wybierasz Swój wibracyjny ‪Świat‬.
Wszystko jest zapisane na Wieczność,
w Twoim Ciele Emocjonalnym i Mentalnym
Czystym‬ lub zabrudzonym


Uświadom Sobie, że Jesteś Wieczną komórką Boga,
jak wszystko co widzisz i czego nie dostrzegasz w Materii i poza Nią w Duchu.
Tworzysz Boga a Bóg Tworzy Ciebie.
Masz Wybór, być Zdrową Komórką Boga czy Zabrudzoną, którą Bóg uzdrowi, wydali w Cień, lub zatraci z Miłości do Siebie Samego i wobec Ciebie.
Kłaniam się ku Sercu swojemu i Twemu. Ty też kłaniasz się ku Sercu swemu, zachwalając siebie?

tęcza rzeka drzewa


W tym miejscu ‪Matka‬ Natura wzywa do Pobudki,
dając Swój ‪‎przekaz‬, dla Twojego Dobra i następnych Pokoleń.


MEDYTACJA
— Uziemienie —
Połączenie z Ziemią i Materializacja Idei.Jesteś jak Zdrowe wciąż rosnące Drzewo,
połączone z Ziemią i patrzące ku Niebu, wielbiące Boga

Aby Medytować, Wystarczy spokój i cisza w otoczeniu.


las-rzeka-lato-dzieła-Boże
Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Połóż nogi (najlepiej bez obuwia) na Ziemi a ręce połóż na udach lub Stań w rozkroku a ręce ułóż luźno. Weź trzy głębokie pełną piersią oddechy (nosem) i wydechy (ustami).

Wyobraź Sobie przepięknie mieniący się w słońcu Las. Zacznij w nim biegać. Przytulaj się do tych Drzew. Poczuj się wolny/a. Wybierz jedno z Drzew, popatrz na nie i powiedz: Jestem Drzewem, a Drzewo jest Mną.
Jestem Ciepłym i Przezroczystym Powietrzem w ruchu i bezruchu na około Niego.
Jestem czystym Niebem nad Nim oraz Ziemią i Wodą pod Nim.


jesteś jak drzewo czakry kanały energetyczne
Poczuj jak stajesz się Drzewem. Jesteś Jego mocnym konarem. Widzisz swoje zapuszczone Korzenie. Twoje Korzenie wnikają poprzez Grunt i Wodę w głąb Jądra Matki Natury, a Jej Brylantowa Energia, poprzez korzenie przenika do Twych Ciał — całej Twojej Istoty. Masz rozpostarte ramiona, jak Drzewo połączone w Duchu Światłości. Energia przenika Twoje konary po same końce i powraca, Okrąża Twoje Serce i znowu wznosi się aż po czubek głowy.

Gdy spoglądasz w górę i w dół, widzisz nieskończony słup, którym Jesteś, mieniący się w rożne kolory — jak Diament — Światła z Kosmosu. Jesteś Teraz jak kanał łączący się z Matką Naturą i Duchem Wszechświatów.


las wodospady tęcza góry
Pozostań przez chwilkę w tym Stanie - Miłości, Bezpieczeństwa, Spokoju. Pamiętając, Kim Jesteś. Teraz spójrz na Siebie i zobacz, jak Twoje ludzkie Ciało przybrało się w wielobarwne Światło — w Diamentową Postać. Łącząc się z Energią naszej Matki Natury, czujesz się Jednością ze wszystkim co Cię otacza — ze Źródłem wszystkiego — w Duchu Miłości.

Teraz poczuj, jak korzenie powracają do Twoich stóp i po prostu wiesz, że Jesteś Jednością ze Światłem. Czujesz ciepło i wiesz, że Jesteś Żywym Światłem. Jesteś Miłością, Prawdą, i Pięknem, Wielbiącą Boga i wszystko co Stworzył. Teraz Podziękuj Sobie za tę Świadomość.


Na koniec, polecam ciekawy artykuł o Krzyżu (zbawienie.com — Wielbienie martwego Chrystusa na krzyżu). Nie z wszystkim się zgadzam o czym Autor pisze na tej stronie, jednak dla Osób początkujących i szukających Prawdy (na zewnątrz), Jego notatki mogą na wiele spraw otworzyć bardziej oczy.

DAROWIZNA — Twoje Serce i Decyzja Mogą Stworzyć Cuda        Wróć do Nawigacji


| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |

2015 © Treści i Zdjęcia na tym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

2 komentarze:

 1. Panie Jacku dziekuje! Tak prosto wytlumaczone- trafia Pan w samo sedno!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje Aniu za Pozytywne Słowa, to miłe bardzo :)

   Usuń

Zastanów się proszę, zanim Opublikujesz Publiczny Komentarz, ღ Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .