Podziel się z Innymi

CZAKRY — Życiodajne Elektrownie, Kanały, WIRY, Centra, Bramy, Koła, Serca ...

Zajrzyj w siebie. Odczuj i Poznaj siebie.
Rozpoznaj w sobie Moc Tworzenia. Zaprzyjaźnij się ze sobą.
Ukochaj siebie. Wynagradzaj siebie.
Zaufaj sobie i
Żyj w zgodzie ze sobą,
będąc na Drodze Zadowolenia, Szczęścia i Miłości...


Czakry - Czakramy / Cakra

Czakra Czakry Czakramy
Elektrownie Energii Życiowej lub inaczej Kanały, Centra, Bramy, Koła Wirujące, Wiry, Zbiorniki. Opisze 7 Serc podporządkowane Jednemu Sercu. To ośrodki Energetyczne w Ciele (jak Meridiany) — niemające charakteru Fizycznego — które zasilają i regulują przepływ Energii Życiowej w Ciele, które są jednocześnie odbiornikami, przetwornikami i przekaźnikami Energii do Narządów... Choć każdy zbiornik jest ze sobą połączony jako jedność, to każdy z nich ma własną barwę i cechę oraz może mieć mniejszą lub większą pojemność.

Odpowiedzialne za to, co w Życiu przyciągamy i co odpychamy. Pierwotnie jeśli nie ma blokad służą do przetwarzania w dwóch kierunkach Kosmicznej Duchowej Energii Mentalnej na Świat Fizyczny — Przejawiającej w pionie (z Centrum — ku górze i ku dołowi, przepływając przez Czakry) i Uwalniającej w poziomie (wychodzącej z danej Czakry łącząc się ze Światem zewnętrznym).

Usytuowane wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do czubka głowy, łącząc się z Meridianami. Emanujące każdy własną Barwą i Dźwiękiem, obracające się jak Świetliste brylantowe koła w kolorach Tęczy. Im szybciej wirują, tym więcej Energii mogą przekazać i pobrać. Energia dociera z różnych poziomów Wibracyjnych we Wszechświecie. Im wyżej wyewoluowana Nad/Dusza, tym wyższe dostaje Promieniowanie z wyższego Planu.

Kanały te, mogą być zablokowane, poblokowane lub prawidłowe funkcjonujące. Zablokowania a także przeładowania i ograniczenia w manifestowaniu się oraz w pobieraniu Energii Życiowej, powodują zaburzenia / dysharmonię w Odczuwaniu, Myśleniu i Działaniu oraz w pracy całego Organizmu. Objawia się, brakiem Energii (kurczeniem Czakr/y) oraz zachwianiem równowagi Psychicznej, Emocjonalnej, Cielesnej i Duchowej – m.in. Lękiem, obsesją, smutkiem, niepewnością, samotnością, złym samopoczuciem lub chorobą. Uciski w Ciele, Zimne ręce i zimne Stopy, to wskazówka, że nie ma prawidłowego przepływu Energii w Krwi (Woda Życia). Ważne jest harmonizowanie Czakr, co pozwala zachować Równowagę, wewnętrzny Spokój oraz Zdrowie.


1) CZAKRA PODSTAWY / Korzenia

Zywioly - Iskra Boza Ogien Powietrze MESKA ENERGIA - Woda Ziemia ZENSKA ENERGIA - DUCH i MATERIA - opis
Centrum energetyczne, które łączy Ducha z Ziemią (Gruntem), pozwalając Duszy przejawiać się w Materialnej formie, na gęstym poziomie Rzeczywistości. Mocno stąpając po Ziemi, skuteczniej realizujemy Swoje wizje, marzenia i pragnienia oraz z większą ufnością i spokojem patrzymy na Świat. Jeżeli Czakra korzenia jest w Harmonii, mamy dobry kontakt z Jądrem Matki Natury i ze swoim Ciałem.

Zapewnia nam, dobry kontakt z Energią Ziemi, a więc Energią Żeńską, która odżywia nasze Ciało i Ducha. To inaczej Komunia jedności Ducha w Ciele.

Prawidłowy przepływ Energii: Ugruntowuje w Rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej. Pobudza nasze Moce Twórcze. Odnoszenie Materialnych sukcesów. Z łatwością zarabianie pieniędzy. Poczucie, że Życie jest dobre i Żyje się lekko. Łączność z Ziemią i Naturą — Źródłem Życia. Mnóstwo Sił witalnych. Zapewniony pewny, stabilny i bezpieczny Grunt pod nogami, Ochrona, Pewność istnienia i przetrwania, budulec, pożywienie i schronienie. Spełnianie się.

Zablokowany przepływ Energii: Odczuwanie zastoju w aspekcie Materialnym. Okoliczności do zarobienia pieniędzy nie pojawiają się. Poczucie nieuzasadnionego strachu i obawy przed Życiem lub Ludźmi. Poczucie zagrożenia. Częste chorowanie.

Żywioł: Ziemia — Kształt, Powierzchnia, Forma, Grunt.
Choroby: Otyłość, Anoreksja, jelita, kości, prostaty, krwi, nadciśnienie, niskie ciśnienie.
Wyzwanie: Obcowanie z Naturą. Odnajdywanie piękna w naszych Naturalnych Instynktach. Stawienie czoła wszelkim Materialnym / Fizycznym problemom i troskom. Dbanie za sfery materialne i cielesne i uznanie ich za godne Szacunku.
Uzależnienia: Hazard, pracoholizm, przymus kupowania i wydawania pieniędzy, ryzykowne sporty, adrenalina.
Demon / Ciemność Umysłowa: Strach.
Barwa Energii: Czerwony.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Mount Shasta w Kalifornii.


2) CZAKRA SAKRALNA Krzyżowa / Przyjemności 

Wplyw-alkoholu-na-organizm-czlowieka Centrum Energetyczne — które odpowiada za narządy kreacji nowego Życia i za płodność — związane z Tworzeniem i Rodzeniem nowego Życia / Idei oraz Pragnień w Materii. Odpowiedzialna przede wszystkim za Energie seksualną i siły twórcze. To źródło Emocji związanych ze zmysłowością i przyjemnością.

Odpowiada za związki i wzajemne relacje z — Materią — Ludźmi, Światem i Naturą. Dotyczy też związków z płcią przeciwną. Dzięki niej przejawiamy Życzliwość i Szacunek dla drugiej Osoby. Czujemy zaufanie do Ludzi i otaczającego Świata. Jest to przepływ Energii, rzeczy i postrzeganych zdarzeń. Otwartość na swobodne płynięcie z Rzeczywistością w każdej Świętej Chwili. Pozwala rzeczom przychodzić i co ważniejsze odchodzić.

Prawidłowy przepływ Energii:
Udane Życie materialne i seksualne. Stosunki z płcią przeciwną sprawiają mnóstwo radości. Twórczość i kreatywność. Odczuwanie przyjemności z Doświadczania Życia. Poczucie atrakcyjności. Jest to powiązane z wszelkimi płynnymi substancjami w Organizmie. Woda to Życie.

Zablokowany przepływ Energii: Brak przyjemności w Życiu seksualnym i Materialnym. Brak pewności siebie lub brak zainteresowania płcią przeciwną. Odczuwanie Życia jako monotonne i bez polotu. Brak realizowania celów, pragnień oraz kreatywności. Potępianie i Moralizowanie Innych.

Żywioł: Woda.
Choroby: weneryczne, narządów płciowych, krwi i układu limfatycznego, suchość skóry, zaburzenia seksualne, impotencja. Poronienia / utrata ciąży.
Wyzwanie: Rezygnacja z chęci dominacji.
Uzależnienia: Fetyszyzm, dewiacja seksualna, heroina, alkohol.
Demon / Ciemność Umysłowa: Poczucie Winy.
Barwa Energii: Pomarańczowy.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Jezioro Titicaca w Ameryce Południowej.


3) CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO / Słoneczna / Osobowości


Aura kobiety z problemami związanymi z dysfunkcją dolnych czakramów
Ta czakra jest źródłem wewnętrznego Światła Istoty. Jej Energia wychodzi na zewnątrz, by zamanifestować się w fizycznej rzeczywistości. To centrala Działania, Tworzenia i zewnętrznej ekspresji. Pobiera ona Energię od Słońca i rozprowadza po całym Ciele ożywiając i Energetyzując je. Energia tej Czakry daje motywację, chęć do Życia i chęć do Tworzenia.

Dzięki temu Istota może być niezależna od Innych, mieć własne zdanie i być pewną Swego. Dzięki tej Energii możemy się wyrażać, określać i działać w Świecie na własnych warunkach. Mamy wolną wolę i siłę by z niej korzystać. Na tym poziomie pojawia się rozeznanie – co jest dla Nas ważne, a co mniej.
Dzięki temu możemy wybierać tak, aby dążyć do Spełnienia. To miejsce gdzie mieści się Osobowość Istoty — Podświadomość oraz Wirusy Umysłu (Ego). Tu znajdują się Wyobrażenia i przekonania dotyczące Siebie i Świata. Pozwala nam mieć własne zdanie i umożliwia Wolność wyboru. Myśli, Pragnienia i Idee są przekształcane w zewnętrzną Manifestację. To tu następuje indywidualizacja Osobowości ziemskiej i Ego (poczucie własnego „Ja”) i różne wzorce i Wyobrażenia o Sobie i Świecie. Czakra ta określa również Emocje, Uczucia, Nastroje. Są one jednak warunkowe i zależne od czynników zewnętrznych. Wszystkie antypatie i sympatie oraz upodobania, są powiązane z tą właśnie Czakrą.

Prawidłowy przepływ Energii:
Spontaniczność i zadowolenie z Życia. Mnóstwo wewnętrznej siły woli. Uczucia są harmonijne. Odczuwanie radości i ochoty do Życia i Natury. Poczucie godności i wartości Doświadczania wspaniałych rzeczy.

Zablokowany przepływ Energii: Niska samoocena i ciągła potrzeba dowartościowywania się. Egoizm. Skłonność do nałogów. Zbyt dużo Ofiarujemy z Siebie, nie dostając tego w zamian lub Pobieramy od Innych, nie dając nic w zamian. Świat jest pełen przeszkód. Przeszkadzają nam opinie Innych. Odczuwanie braku równowagi Emocjonalnej. Brak Harmonii i równowagi w Życiu. Poczucie niespełnienia się.

Żywioł: Ogień.
Choroby: przewodu pokarmowego, cukrzyca, nadkwasota, kolki, żółtaczka, kamienie w woreczku żółciowym. Poronienia / utrata ciąży.
Wyzwanie: Zrównoważone działanie – Dojrzałość Osobowości. Sprawiedliwe Działania.
Uzależnienia: Kofeina, kokaina, amfetamina.
Demon / Ciemność Umysłowa: Wstyd lub Żenada.
Barwa Energii: Żółty.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Uluru-Kata Tjuta w Australii.4) CZAKRA SERCA / Miłości


To Centrum Mocy z przepływem Życiodajnej Energii. Pomost między tym co Ziemskie i tym co Duchowe. Odpowiedzialna za uczucia wyższe takie jak Miłość (Agape), Wolność, Swobodę, Radość, Ufność... Nie ma w niej miejsca na Negatywne Emocje. Poprzez tą Czakrę przepływają uczucia Zachwytu i Pozytywnego wzruszenia (np. pięknem Istot, krajobrazu, sztuki, muzyki...). Jednoczy Innych poprzez Stan Miłości, Akceptacji i Serdeczności.

Jest to miękka, pełna Ciepła Energia, kojarzona też z Macierzyństwem / Życiem. Ludzie z rozwiniętą Czakrą są bardzo łagodni i serdeczni. Działają z intencją nie krzywdzenia. Czują, że Pozytywne uczucia są dobre, dają więc je Innym. Jest to spojrzenie przez pryzmat Miłości.

Prawidłowy przepływ Energii: Otwartość na Sprawiedliwe pobieranie i dawanie Miłości i emanowanie wszechobecną, wszechpotężną, Bezgraniczną Miłością. Poczucie Miłości do — Ducha i Materii — Siebie, Ludzi, Zwierząt, Świata i Natury. Wrażliwość na piękno otaczającego Świata. Szczerość i ciepło.

Zablokowany przepływ Energii: Przekonanie, iż nie zasługuje się na Miłość. Brak odczuwania i odwzajemniania Miłości. Ciągłe wahania Emocjonalne. Niewybaczanie. Nienawiść. Trzymanie urazów i żalów w Sercu. Dysharmonia powoduje uzależnieniem się od Ludzi lub wręcz przeciwnie Nienawiścią do Nich. Może dać kamienne Serce lub nadmierną Akceptację, prowadzącą do ranienia Siebie w ramach błędnie pojętej Miłości. Ofiara <-> Kat. Może prowadzić do silnego skupienia się na Sobie lub do przymusu Uszczęśliwiania wszystkich na siłę. Postępowanie takie, można bardzo odczuć w Życiu codziennym i we własnym Rozwoju Duchowym, Materialnym i Społecznym.

Żywioł: Powietrze.
Choroby: Autoimmunologiczne, układu Sercowo-naczyniowego — klatki piersiowej, Serca i Płuc (Astma), większość Raków, Alergie, bóle pleców.
Wyzwanie: Kochać Miłością bezgraniczną Siebie i Bliźnich. Nauczyć się Wybaczać i Współczuć.
Uzależnienia: Cukier, Opiaty — m.in. morfina, opium, heroina.
Demon / Ciemność Umysłowa: Zachłanność.
Barwa Energii: Zielony, nie raz Złoty.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Glastonbury-Shaftesbury w Anglii.


5) CZAKRA GARDŁA / Komunikacji / Kreatywności


odczuwanie-stresu-w-kręgosłupie
Siedziba niższego, czyli praktycznego, Umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem Tworzenia. Poprzez tę Czakrę komunikujemy się i wyrażamy siebie w Prawdzie. Wewnętrzna Natura jest wyrażana na zewnątrz, poprzez Dźwięk, Słowa, Głos, Pojęcia i przez Język.

Rozwinięta Czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść. Z tego poziomu uzyskujemy wewnętrzne pomysły, podpowiedzi i uczucia, które przyjmują Fizyczny kształt poprzez mówienie, śmiech, śpiew, płacz, wykrzykiwanie itd.

Prawidłowy przepływ Energii: Ekspresja. Łatwość komunikacji się z Innymi. Otwartość w wyrażaniu Siebie. Pewność Siebie. Prawdziwość Siebie. Szanowanie zdania Swojego i Innych Ludzi.

Zablokowany przepływ Energii: Problem z wyrażaniem Swoich Myśli i Uczuć. Problem z mówieniem o Swoich potrzebach i oczekiwaniach. Strach przed opinią Innych Ludzi o Sobie. Brak satysfakcji z wykonywanych zadań.

Żywioł: Dźwięk.
Choroby: Gardła, uszu, karku, zębów, zapalenie nerwów twarzy.
Wyzwanie: Zrozumieć, że Nasza siła powinna realizować się nie w wywieraniu presji na Innych, ale w lepszym rozumieniu Samego Siebie i Swoich potrzeb oraz umiejętności pewnego i spokojnego komunikowania ich.
Uzależnienia: Opiaty — m.in. morfina, opium, heroina
Demon / Ciemność Umysłowa: Kłamstwo / Zatajanie.
Barwa Energii: Niebieski.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Piramidy w Gizie, Góra Oliwna, Sfinks w Egipcie.


6) CZAKRA TRZECIEGO OKA lub Pierwszego wszechwidzącego Oka / Transcendencji
To brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej i innych Światów. Jest siedzibą mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania Świadomości. Pozwala postrzegać Byty innych poziomów Wibracyjnych. To nieograniczone Źródło Wiedzy.

Ciała-Czakry-Meridiany Ten ośrodek łączy się z Doświadczeniem głęboko wyostrzonemu postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają Twoje wyostrzone Zmysły i co pozwało dopasować się do tajemnic wyjawianych w drodze Rozwoju wewnętrznego widzenia. Służy jako narzędzie otwierania Świadomo­ści na czas równoległy.

Wyższy Rozwój tej Czakry otwiera i poszerza widzenie, słyszenie, wiedzenie, odczuwanie, widzenie Aury — zdolności Parapsychiczne. Wiedza płynie intuicyjnie i natychmiastowo, duże zdolności intelektualne. Myślenie abstrakcyjne. Otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji Materii.

Prawidłowy przepływ Energii: Zdolności Parapsychiczne — Dar jasnowidzenia, jasnowiedzenia, jasnosłyszenia, jasnoczucia i telepatii. Doskonale rozbudzona Intuicja i Percepcja pozazmysłowa. Częste doznanie natchnień i inspiracji. Rozwinięta Wyobraźnia. Rozumienie Swojej drogi Życiowej. Snucie refleksji na temat Siebie oraz Życia.

Zablokowany przepływ Energii: Odrzucanie prawd Duchowych. Dopuszczanie do Siebie, tylko tego, co można sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb Materialnych, a nie Rozwoju Duchowego i zaspakajaniu własnych Pragnień. Niedojrzałość lub Przerost Ego. Brak zainteresowań i asertywności. Wewnętrzny lęk. Presje na innych i na Siebie. Narzucanie zdania innym. Ograniczenie fantazji i wyobraźni. Duma. Manipulacja. Pustka Duchowa. Brak inspiracji i polotu.


Żywioł: Przestrzeń / Eter / Światło.
Choroby
: mózgu, nosa, oczu (ślepota), zatok, kości czaszki, górnych kręgów, migreny, wrażenie ucisku w skroniach.
Wyzwanie: Porzucić przekonanie o wyższości i nieosądzanie Innych.
Uzależnienia: Od Innych (Dzieci, Rodziców, Partnera, "Autorytetów"). Halucynogeny.
Demon / Ciemność Umysłowa: Iluzja.
Barwa Energii: Chabrowy.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Kuh-e Malek Siah w Iranie.7) CZAKRA KORONY / Ciemieniowa Absolutu

To ośrodek boskiej, czyli uniwersalnej Miłości, jak również ośrodkiem realizacji Ducha, czyli Oświecenia. W tej czakrze wznosi się Energia ponad Dualność tego, co Żeńskie lub Męskie. To punkt, przez który dostaje się do Ciała Energia Duchowa. Gdy jest wysoko rozwinięta, wokół głowy wytwarza się Aureola o najszlachetniejszym kolorze ze wszystkich Szlachetnych Metali.

Przez Rozwój osiągamy poziom pełnej Naturalnej Doskonałości i Piękna, Doświadczając ponownego połączenia ze Wszystkim i każdą rzeczą zawartą we Wszystkim, co Żeńskie i Męskie, co Materialne i Duchowe, co Elektryczne i Magnetyczne. Zbalansowana wnosi spokój, prostotę, doskonałą równowagę, czujemy opiekę sił wyższych. Dzięki tej Energii, doznaje się najgłębszych Olśnień i Inspiracji w Materialnej Rzeczywistości. Rozwija Intuicję, wewnętrzną Wiedzę — daje dostęp do tzw. Kroniki Akaszy (Wszechwiedzy). Jest bramą Kosmiczną, połączeniem z wszech najwyższym Duchem Źródła Miłości.

Prawidłowy przepływ Energii: Odczuwanie jedności z Wszechświatem. Poczucie, że jest się pod opieką sił wyższych. Życie przepełniają Doświadczenia Duchowe. Jest się chodzącą udoskonalającą się Miłością i Mądrością. Rozumienie Rzeczywistości w głęboki Duchowy sposób.

Zablokowany przepływ Energii: Odczuwanie wewnętrznego rozbicia. Brak zainteresowania Rozwojem Duchowym i wewnętrzną Naturą. Brak odczuwania sensu Życia. Brak Ambicji i Brak Wiary w Siebie oraz w istnienie Boskich Energii, które wpływają na Świat Materialny i Duchowy. Poczucie ogromnej samotności w Fizycznym Świecie i Duchowym. 


Żywioł: Myśl / Energia Kosmiczna.
Choroby: Zaburzenia Świadomości, zaburzenia pamięci, problemy Psychologiczne, depresje, bóle głowy, zniechęcenie, osłabienie, apatia, senność, ciągłe zmęczenie, wypadające włosy. Rak Mózgu.
Wyzwanie: Uwolnienie się od masek. Umiejętność zadawania znaczących pytań: „Jaki jest Mój Cel i Sens istnienia”, „Kim Jestem”. Rozwój Duchowy przez całe Życie.
Uzależnienia: Płytka religijność, praktyki szamańskie, praktyki czarno magiczne, czarna tantra, cykliczność Rozwoju.
Demon / Ciemność Umysłowa: Przywiązanie do Materii, lub odrzucanie Jej.
Barwa Energii: Fioletowy.
Czakram Ziemi — miejsce Mocy: Mount Kailash w Tybecie.


Wyjdź z Cienia.Rozświetlaj swój własny Cień. Oczyść i szlifuj swój wewnętrzny Blask diamentowego Światła.

Poza siedmioma głównymi centralnymi Bramami skojarzonymi z Ciałem Fizycznym, mamy jeszcze pięć bardzo ważnych Bram, istniejących poza Fizycznym Kształtem, a przedłużających indywidualną Osobowość przez podłączenie do Sieci Wszech Istnienia, wiodące w najdalsze zakątki Wszech/Ducha Wszechświata.
4) Łączenie Kanałów Czakrowych (Energetycznych) i Meridianów + Uziemienie z Partnerem / Partnerką.

20) Diagnoza Stanu Energetycznego Biopola — Duszy, Umysłu i Ciała Fizycznego, Astralnego, Emocjonalnego, Eterycznego, Mentalnego (Diagnostyka Czakr, Aury oraz Klątw, Uroków i Złorzeczeń.. z nr. 38 i 39)

40) Uzdrawianie Ducha — Duszy, Umysłu i Ciała Fizycznego, Astralnego, Emocjonalnego, Eterycznego, Mentalnego. Harmonizowanie Czakr / Energetycznych Kanałów Życiowych, Wypełnienie Światłem luk w Aurze + Diagnostyka.


Wróć do Nawigacji


| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |

Tagi: Czakry Czakramy Elektrownie Energii Życiowej Kanały Centra Bramy Kola Wirujące Wiry Zbiorniki 1 Czakra PODSTAWY 1 Czakra Korzenia 2 Czakra SAKRALNA 2 Czakra Krzyżowa 3 Czakra SPLOTU SŁONECZNEGO 4 Czakra SERCA 5 Czakra GARDŁA 6 Czakra TRZECIEGO OKA 6 Czakra Pierwszego Oka 7 Czakra KORONY 7 Czakra Ciemieniowa

3 komentarze:

 1. Anonimowy10:07 AM

  W jaki sposób można samodzielnie zadbać o prawidłową energię w czakrach?

  OdpowiedzUsuń
 2. Samodzielnie Rozpal w sobie Stany wypływające z każdej z Czakr, (Przeczytaj "Wyzwanie") lub poproś Osobę która je widzi, ściąga blokady nałożone, rozświetla je, łącząc w jedność z innymi. ❤

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy12:00 PM

  witajcie!
  Żeby samemu zacząć działać z czakrami trzeba oczyścić podświadomość i świadomość ze wszystkich negatywnych aspektów poprzednich wcieleń, przeszłości i teraźniejszości, to podstawa i klucz do wszystkiego (tu znajdują się blokady, czipy energetyczne, negatywne matryce itd.). Można to robić za pomocą odpowiednich afirmacji, potem dopiero działamy z czakrami. Z procesem oczyszczania wyżej wymienionych aspektów ciało i umysł zaczynają prawidłowo funkcjonować w zakresie czakr, energii itd.. Wtedy można ukierunkować energetyczną równowagę duchowo energetyczną i fizyczną naszego ciała. Pozdrawiam Świadomych!

  OdpowiedzUsuń

Zastanów się proszę, zanim Opublikujesz Publiczny Komentarz, ღ Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .