Podziel się z Innymi

Z czego składa się ISTOTA ŻYWA będąca w Jednym Duchu niekończącego WSZECHŚWIATA


Gdy Bóg uczynił ziemię (Materia - Żeńskość) i niebo (Duch - Męskość),
nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna
jeszcze nie wzeszła - bo Bóg nie zsyłał deszczu (Wody) na ziemię
i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię
i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby
- wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi
(Nie ożywiona jeszcze Materia - Grunt, Forma, Kształt)
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,
(
Woda, Powietrze, Ogień, w połączeniu z Materią)
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.”
Rdz 2,7


Ciało Umysł Dusza Duch. Osobowość - Podświadomość Niższe Ja. Świadomość Średnie Ja. Nadświadomość Wyższe Ja

Podświadomość
ma zapisaną Wiedze
i Doświadczenie
w pamięci komórkowej tego co było. To Ty z Przeszłości.

Świadomość
ma Wiedze i Doświadczenie
tego co jest Teraz. To Ty z Teraźniejszości.

Nadświadomość
ma
Wiedze i Doświadczenie
w tym co będzie.
To Ty z Przyszłości.
Z czego składa się Twoja Cała Istota
i wszystko, co widzisz i nie widzisz wokół siebie?!


Jesteś Bytem trójdzielnym, złożonym z Ciała ( Fizycznego – Energii zagęszczonej Ciała Eterycznego; Astralnego – Energii Cienia, Ciała Fizycznego i Eterycznego; Emocjonalnego – Wiecznego Energetycznego "dysku" wszystkich zapisanych Wspomnień Emocjonalnych z przeszłych Inkarnacji; Eterycznego - Energii Świetlistej niezagęszczonego Ciała Fizycznego; Mentalnego – Wiecznego Energetycznego "dysku" wszystkich Przekonań, Tożsamości, Poglądów, Zachowań, Postaw i sposobu Myślenia...), Umysłu i Duszy — Ducha.

Elementami Psychiki / Osobowości / Jaźni, jest Podświadomość — Niższe Ja, Świadomość — Średnie Ja. Nad świadomość — Wyższe Ja.

Połączenie z Wszechświatem — Wniebowstąpienie
Podświadomość (wewnętrzne Dziecko) to część, będąca na najniższym szczeblu Intelektualnym (odpowiada za dolne Czakry, połączone z Łonem i Jądrem Ziemi, skąd płynie Życiodajna Energia z Ziemi). Odbiera Świat zewnętrzny, poprzez Narząd pięciu Zmysłów, przekazując Świadomości (Centrum Serca połączone z niższymi i wyższymi Czakrami) do analizy, dedukcji i postrzegania. Podświadomość jest też bankiem pamięci wszystkich naszych nabytych — a także wy­par­tych lub ukry­tych na po­zio­mie Nieświa­do­mym — Myśli, Emo­cji, Odczuć, Doświadczeń, Zdarzeń, wzorców postępo­wania w obszarze Naszej Jaźni.

Ma Men­talność Dziec­ka od­czu­wającego wstyd lub lęk przed nieznanym, które potrzebuje więcej zrozumienia, uwagi i opieki. Podświadomość, to taki Opowieściowy "Niewierny Tomasz", który zaufa i uwierzy Sercu / Duszy / Świadomości będącej w Miłości, dopiero wtedy jak Osobiście dotknie i zobaczy coś lub Kogoś na własne Oczy Fizyczne (Dozna przez Zmysły Fizyczne). Podświadomość wykonuje wszystkie polecenia Świadomości, jest z Nią scalona i pod Jej kontrolą, nawet jeśli oddala się od Niej.

 Jesteś wszystkim tym czym chcesz być Świadomość (Dusza) zajmuje się logicznym Myśleniem, Czuwaniem i Działaniem wyciągając wnioski z poprzednich Doświadczeń. Skupiona i skoncentrowana jest na Celu. W przypadkach koniecznych i cudotwórczych, Świadomość, korzysta z pomocy — wewnętrznej Mocy i Mądrości — Nad świadomości, w połączeniu z Podświadomością. W tej Przestrzeni Energie wyższe i niższe jednoczą się, i tworzą poziomy Dysk Energetyczny, w którym wiruje cały Twój Świat i wszystkie Wszechświaty.

Bóg i Natura Reinkarnacja Ewolucja — Duch Materia — WszechświatNad świadomość
  (Nad Dusza) to Kanał zanurzony w kolektywie innych Wszechświatów. Znajduje się ponad Naszą Istotą w połączeniu z Czakrami Wyższej Kosmicznej Świadomości a dalej z (Centrum Miłości Wszechświata). Po­sia­da naj­wyższy po­ziom Wi­bra­cji i Energii. Jest Energią kre­atywną, twórczą z naj­wyższą zdolnością poj­mo­wa­nia. To sfera Duchowa, leżąca ponad werbalną, logiczną, racjonalną i rozumową Świadomością, przekraczającą sferę Egotyczną Osobowości.

Jest Pierwotnym wszechobejmującym czystym klarownym Światłem Źródła Istnienia, będąca w Naturalnym Stanie Ekstazy, Miłości, Mądrości, Wolności i Radości..., w której nie istnieją Ziemskie Reguły, Ograniczenia, Wymuszenia, Zasady, Przywiązania, Ramy, Traktaty i Umowy.

Poczucie Pełnej wewnętrznej Harmonii, Równowagi, Spełnianie się, Szczęście i Spokój Istoty oraz Jej Rozwój i Zdrowie, wyłącznie zależy od zintegrowania w Psychice tych 3 części.

Rozdrabniając Istotę, na części pierwsze. W każdym niezliczonym Atomie, Nukleolusie, Protonie, Neutronie i innych elementarnych cząstkach Materii, w tym Komórkach Ciała znajduje się Umysł, co w Istocie jest Energią (Iskrą Bożą a dalej Ogniem). Energią jest Myśl. Biochemiczny Mechanizm znajdujący się w Ciele (Najbardziej skomplikowany, lecz nie jedyny) to Mózg. Mózg, za pomocą którego Ciało przetwarza, Energie Myśli i Emocji na Fizyczne impulsy w Słowo, a także w Odczucia - Zapach, Smak, Formę, Dotyk i Dźwięk. Jak Mózg tak i całe Ciało jest przetwornikiem.

Lewa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy prawej części Ciała (Męska Energia). Reaguje na wzrok i słuch. Odpowiedzialna jest za planowanie oraz za werbalne bodźce, Fakty oraz czyste szczegółowe analityczne, racjonalne i logicznie Myślenie, rozbijając wszystko na czynniki pierwsze.

Prawa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy lewej części Ciała (Żeńska Energia). Reaguje na ruch i działanie. Odpowiedzialna jest za — Aspekty naszego Istnienia (Po­zy­tyw­ne, jak i Ne­ga­tyw­ne) — Wyobraźnie, Wizualizacje, Skojarzenia, Metafory, Wzorce, odczuwanie Rzeczywistości, Namiętności, Emocje, Popędy, Kreatywność, Efektywność, i Intuicje.

Poprzez genetyczne modyfikacje DNA, większość Osób nie ma Harmonii, pomiędzy jedną a drugą półkulą Mózgową, pomiędzy swoja Żeńskością i Męskością. Mężczyźni mają bardziej rozwiniętą Lewą półkule a Kobiety Prawą półkule Mózgu.

W każdej Komórce (i większych częściach Ciała) znajdują się maleńkie przetworniki, inaczej Meridiany połączone z Czakrami ożywione Ogniem. Na przykład Komórki Krwi (Woda) — posiadają swoją własną Inteligencje. Dusza lub inaczej Aura albo Jaźń jest zasobnikiem dla Ciała — Gruntu. Jest wszędzie — w Tobie i wokół Ciebie, utrzymuje Twoją Istotę w całości, jak Powietrze w Tobie i wokół Ciebie. Między Komórkami w 99% znajduje się pusta Przestrzeń (Eter). [*] Dusza Jest w tej pustej Przestrzeni. Dusza mieści w sobie Ciało Fizyczne i Wyższe Ciała. WszechDusza Boga zawiera w sobie cały nieskończony Wszechświat i utrzymuje Boga w całości. Aspektami Boga jest Grunt, Woda, Ogień, Powietrze i Eter. Wolą Boga jest Prawo naturalnej reakcji, oddźwięku i odbicia.

[*] Grunt: Atrybut - Forma, Dotyk, Dźwięk, Zapach, i Smak. Najgęściejszy i najmniej przenikalny. zapewnia pożywienie. Przedmioty, oceany, rzeki, góry i drzew siłą grawitacji przyciągane są do powierzchni.
Woda: Atrybut - Forma, Dotyk, Dźwięk, i Smak. Cechuje się płynnością. Lżejsza od Gruntu. Woda jest płynna. Źródło Witalności i Życia.
Ogień: Atrybut - Forma, Dotyk, Dźwięk. Łatwo rozprzestrzenia się. Ma zdolność transformacji, trawienia pokarmów, oczyszczania i rozpraszania ciemności.
Powietrze: Atrybut - Dźwięk i Dotyk. Lżejszy i bardziej przenikalny w Przestrzeni od Ognia. Jest oddechem Boga. Wdychając tlen, wydycha się dwutlenek węgla. Wciągając Światło, odrzuca się Ciemność. Naturalny proces karmienia i wydalania.
Eter: Atrybut - Wszechobecny Dźwięk. Niezgłębiony i najbardziej przenikalny w przestrzeni Wszechświata.Transmutacja Ciała Fizycznego do Ciała Świetlnego - Moc Serca to Moc Człowieka
Dusza jest nieustanną Energią Życia, która istnieje wewnątrz i wokół wszystkich Fizycznych przedmiotów. Życie to Wibracja. Życie to Bóg poruszający się poprzez Fale. Dusza nie ma początku ani końca, nawet ta tzw. Demoniczna (Cień siebie), która oddala się od Światła. Wszyscy Jesteśmy połączeni w Jednym Wszech Duchu, w różnych stopniach zagęszczenia i stopniach prędkości Wibracji, przybierając liczne indywidualne Postacie i Osobowości. Dlatego nie ma dwóch takich samych Ludzi, Kamieni, Kropli Wody, płatków Śniegu, itd. jak sam niepowtarzalny i zmienny Wszechświat, który Ewoluuje.

Tam, gdzie Wibruje Twoja Twórcza Myśl... Tam gdzie Ciało łączy się z innym Ciałem lub Przedmiotem..., tam pozostawiona część Siebie samego (Kopia / Matryca Energo-informacyjna), na Wieczność. Oczywiście wszystko co w Duchu, można oczyścić, zneutralizować oraz dopełnić.
Teraz zamknij Oczy. Wróć Myślami do swojego Dzieciństwa.
Przypomnij sobie siebie z Dzieciństwa.
Powróć do czasów Naturalności, Spontaniczności, Niewinności i Wolności.

Przypomnij sobie, gdzie najchętniej bywałeś/aś? Co uwielbiałeś/aś robić?
Co najczęściej odczuwałeś/aś? Czego pragnąłeś/aś doznawać?
Jaki dla siebie i innych byłeś/aś? Dziecko w Tobie nadal w Tobie tkwi! Wsłuchaj się w swoją Dusze / Głos z Serca,
co ma Ci do powiedzenia i idź za tym Głosem, który Cię wypełnia,
kiedy Jesteś w Ciszy i Spokoju.


Dalsza część o tym — Jak Ciało Fizyczne Umiera
i co dalej z Ciałem i z Duszą dzieje się.Wróć do Nawigacji
| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słownik | Zdrowie | Galeria |

2015 © Treści i Zdjęcia na tym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

0 komentarze:

Zastanów się proszę, zanim Opublikujesz Publiczny Komentarz, ღ Dziękuje za poświęcony Czas.

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne Cielesno DUCHOWE Cały Świat .