Podziel się z Innymi

Z czego składa się ISTOTA ŻYWA będąca w Jednym Duchu niekończącego WSZECHŚWIATA


Gdy Bóg uczynił ziemię (Materia - Żeńskość) i niebo (Duch - Męskość),
nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna
jeszcze nie wzeszła - bo Bóg nie zsyłał deszczu (Wody) na ziemię
i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię
i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby
- wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi
(Nie ożywiona jeszcze Materia - Grunt, Forma, Kształt)
i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,
(
Woda, Powietrze, Ogień, w połączeniu z Materią)
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.”
Rdz 2,7


Ciało Umysł Dusza Duch. Osobowość - Podświadomość Niższe Ja. Świadomość Średnie Ja. Nadświadomość Wyższe Ja

Z czego składa się Twoja Cała Istota

i wszystko, co widzisz i nie widzisz wokół siebie?!


Jesteś Bytem trójdzielnym, złożonym z Ciała ( Fizycznego – Energii zagęszczonej Ciała Eterycznego; Astralnego – Energii Cienia, Ciała Fizycznego i Eterycznego; Emocjonalnego – Wiecznego Energetycznego "dysku" wszystkich zapisanych Wspomnień Emocjonalnych z przeszłych Inkarnacji; Eterycznego - Energii Świetlistej niezagęszczonego Ciała Fizycznego; Mentalnego – Wieczny Energetycznego "dysku" wszystkich Przekonań, Tożsamości, Poglądów, Zachowań, Postaw i sposobu Myślenia...) , Umysłu i Duszy Ducha.
Elementami Psychiki / Osobowości, jest Podświadomość — Niższe Ja, Świadomość — Średnie Ja. Nadświadomość — Wyższe Ja.

Połączenie z Wszechświatem — Wniebowstąpienie
Podświadomość to część, będąca na najniższym szczeblu Intelektualnym (odpowiada za dolne Czakry, połączone z Jądrem Ziemi).  Odbiera Świat zewnętrzny, poprzez Narządy pięciu Zmysłów, przekazując Świadomości (Centrum Serca połączone z niższymi i wyższymi Czakrami) do analizy, dedukcji i postrzegania. Podświadomość jest też bankiem pamięci wszystkich naszych nabytych — a także wy­par­tych lub ukry­tych na po­zio­mie Nieświa­do­mym — Myśli, Emo­cji, Doświadczeń, Zdarzeń, wzorców postępo­wa­nia w obszarze Naszej Jaźni. 

Ma Men­tal­ność Dziec­ka od­czu­wającego wstyd lub lęk przed nieznanym, które potrzebuje uwagi i opieki. Podświadomość, to taki Opowieściowy "Niewierny Tomasz", który uwierzy Sercu / Duszy / Świadomości będącej w Miłości, dopiero wtedy jak Osobiście dotknie i zobaczy Coś lub Kogoś na własne Oczy Fizyczne (Dozna przez Zmysły Fizyczne). Podświadomość wykonuje wszystkie polecenia Świadomości, jest z Nią scalona i pod Jej kontrolą.

Świadomość zajmuje się logicznym Myśleniem, Czuwaniem i Działaniem wyciągając wnioski. Skupiona i skoncentrowana jest na Celu. W przypadkach koniecznych i cudotwórczych, Świadomość, korzysta z pomocy — wewnętrznej Mocy — Nadświadomości, w połączeniu z Podświadomością.

Bóg i Natura Reinkarnacja Ewolucja — Duch Materia — Wszechświat Nadświadomość to Kanał znajdujący się ponad Naszą Istotą w połączeniu z Czakrami Wyższej Świadomości a dalej z (Centrum Miłości Wszechświata). Po­sia­da naj­wyższy po­ziom Wi­bra­cji i Energii. Jest Energią kre­atywną, twórczą z naj­wyższą zdolnością poj­mo­wa­nia. To sfera Duchowa, leżąca ponad logiczną, werbalną, rozumową, i racjonalną Świadomością, przekraczającą sferę Egotyczną Osobowości. Jest Pierwotnym wszechobejmującym czystym Światłem Źródła Istnienia. Poczucie wewnętrznej Harmonii, Spełnianie się i Szczęście Istoty oraz Jej Rozwój i Zdrowie, wyłącznie zależy od zintegrowania w Psychice tych 3 części.

Rozdrabniając Istotę, na części pierwsze. W każdym niezliczonym Atomie, Nukleolusie, Protonie, Neutronie i innych elementarnych cząstkach Materii, w tym Komórkach Ciała znajduje się Umysł, co w Istocie jest Energią (Iskrą Bożą a dalej Ogniem). Energią jest Myśl.
Biochemiczny Mechanizm znajdujący się w Ciele (Najbardziej skomplikowany, lecz nie jedyny) to Mózg. Mózg, za pomocą którego Ciało przetwarza, Energie Myśli i Emocji na Fizyczne impulsy w Słowo, a także w odczucia - Zapach, Smak, Formę, Dotyk i Dźwięk. Jak Mózg tak i całe Ciało jest przetwornikiem.

Lewa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy prawej części Ciała (Męska Energia). Reaguje na wzrok i słuch. Odpowiedzialna jest
za planowanie oraz za werbalne bodźce, Fakty oraz czyste szczegółowe analityczne, racjonalne i logicznie Myślenie, rozbijając wszystko na czynniki pierwsze.

Prawa półkula Mózgu — odpowiada za ruchy lewej części Ciała (Żeńska Energia). Reaguje na ruch i działanie. Odpowiedzialna jest za — aspekty naszego Istnienia (Po­zy­tyw­ne, jak i Ne­ga­tyw­ne) — Wyobraźnie, Wizualizacje, Skojarzenia, Metafory, Wzorce, odczuwanie Rzeczywistości, Namiętności, Emocje, Popędy, Kreatywność, Efektywność, i Intuicje.

 Poprzez genetyczne modyfikacje DNA, większość Osób nie ma Harmonii, pomiędzy jedną a drugą półkulą Mózgową. Mężczyźni mają bardziej rozwiniętą Lewą półkule a Kobiety Prawą półkule Mózgu.

W każdej Komórce (i większych częściach Ciała) znajdują się maleńkie przetworniki, inaczej Meridiany połączone z Czakrami ożywione Ogniem. Na przykład Komórki Krwi (Woda) — posiadają swoją własną Inteligencje. Dusza lub inaczej Aura albo Jaźń jest zasobnikiem dla Ciała — Gruntu (zagęszczonej i najmniej przenikalnej Energii). Jest wszędzie — w Tobie i wokół Ciebie, utrzymuje Twoją Istotę w całości, jak Powietrze w Tobie i wokół Ciebie. Między Komórkami w 99% znajduje się pusta Przestrzeń (Eter). Dusza Jest w tej pustej Przestrzeni. Dusza mieści w sobie Ciało Fizyczne i Wyższe Ciała. Dusza Boga zawiera w sobie nieskończony Wszechświat i utrzymuje Boga w całości.


Transmutacja Ciała Fizycznego do Ciała Świetlnego Dusza jest nieustanną Energią Życia, która istnieje wewnątrz i wokół wszystkich Fizycznych przedmiotów. Życie to Wibracja. Życie to Bóg poruszający się poprzez Fale. Dusza nie ma początku ani końca, nawet ta tzw. Demoniczna. Wszyscy Jesteśmy połączeni w Jednym Duchu, w różnych stopniach zagęszczenia i stopniach prędkości Wibracji, przybierając liczne indywidualne Postacie i Osobowości. Dlatego nie ma dwóch takich samych Ludzi, Kamieni, Kropli Wody, płatków Śniegu, itd. jak sam niepowtarzalny i zmienny Wszechświat, który Ewoluuje.

Tam, gdzie Wibruje Twoja Twórcza Myśl... Tam gdzie Ciało łączy się z innym Ciałem, tam pozostawiona część Siebie samego (Kopia / Matryca Energoinformacyjna), na Wieczność. Oczywiście wszystko co w Duchu, można oczyścić i zneutralizować.Dalsza część o tym — Jak Ciało Fizyczne Umiera
i co dalej z Ciałem i z Duszą dzieje się.


Wróć do Nawigacji
| Służę Pomocą | O sobie | Kontakt | Nawiedzenia | Zapytaj Boga |
| Artykuły | Prawo | Modlitwy | Aprobaty | Sesje z Nad Duszą |
| O Tobie | Słowniczek | Słownik | Zdrowie | Galeria |

Tagi: Spirytyzm Spirytualizm Świat Bóg Osobowość Podświadomość Niższe Ja Świadomość Średnie Ja Nad świadomość Wyższe Ja Duchowość Duchy Dusza Energia Medium Między wymiarowe Aura Przestrzeń Światła Wiedza Życie

2015 © Treści i Zdjęcia na tym blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

0 komentarze:

Możesz pisać nawet anonimowo. ღ Dziękuje za opinie...

Ten blog poszerza Mi Horyzonty Myślenia

Copyright © 2015 uZDROWIEnie i Wyzwalanie Holistyczne | Cielesno DUCHOWE | Cały Świat .